Văn bản luật mới cập nhật

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1842/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1842/TCHQ-TXNK xem xét kết quả phân loại 2017
150/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 150/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo Tuyên Quang 2017
149/TB-VPCP
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 149/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng 2017
883/TXNK-PL
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 883/TXNK-PL mã số và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa 2017
2597/VPCP-NC
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2597/VPCP-NC tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây 2017
03/2017/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN Quy định lập thẩm định ban hành kế hoạch kiểm toán năm
2676/VPCP-TTĐT
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2676/VPCP-TTĐT kiểm tra xử lý tình trạng trộm cắp rút ruột mang đi tiêu thụ dầu máy bay 2017
1099/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1099/BGDĐT-GDMN tăng cường tiếng Việt trẻ em dân tộc thiểu số giáo dục mầm non 2017
2284/BCT-TTTN
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2284/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2017
1819/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1819/TCHQ-TXNK xác định trị giá hải quan 2017
06/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ
2574/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2574/VPCP-KGVX việc ngộ độc rượu xảy ra tại xã Ma Ly Chải huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu 2017
2557/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2557/VPCP-KTTH miễn thuế nhập khẩu Dự án mở rộng Nhà máy đường An Khê 2017
28/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi 131/2013/NĐ-CP 158/2013/NĐ-CP
2518/VPCP-V.I
Ngày ban hành 18/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2518/VPCP-V.I triệt phá vận chuyển trái phép ma túy Lào Việt Nam qua Thanh Hóa 2017
2531/VPCP-KTTH
Ngày ban hành 18/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2531/VPCP-KTTH vận chuyển hàng hóa trung chuyển cảng biển quốc tế 2017
2544/VPCP-V.I
Ngày ban hành 18/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2544/VPCP-V.I tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao 2017
2529/VPCP-ĐMDN
Ngày ban hành 18/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2529/VPCP-ĐMDN không thành lập doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất 2017
145/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 145/TB-VPCP Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm 2017
147/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 147/TB-VPCP tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2011 2016 2017
988/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 988/LĐTBXH-KHTC thông báo thực hiện văn bản mới ban hành 2017
335/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 335/QĐ-TTg Dự án đường trục phát triển Vùng kinh tế biển Nam Định cao tốc Cầu Giẽ 2017
338/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 338/QĐ-TTg Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 2021
337/QĐ-TTG
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 337/QĐ-TTg Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực 2016-2021
1774/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1774/QĐ-UBND chức năng cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Hà Nội 2017
2499/VPCP-KGVX
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2499/VPCP-KGVX vỡ đập bùn thải khai thác thiếc Châu Thành Quỳ Hợp Nghệ An 2017
1067/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1067/BGDĐT-TCCB đổi mới cơ chế quản lý tài chính tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 2017
148/TB-VPCP
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 148/TB-VPCP kết luận công tác thi đua khen thưởng phiên họp thứ 66 2017
945/QĐ-BYT
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 945/QĐ-BYT danh mục 234 sinh phẩm đăng ký lưu hành Đợt 32 2017
2462/VPCP-ĐMDN
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2462/VPCP-ĐMDN báo cáo doanh nghiệp đã cổ phần hóa đăng ký giao dịch niêm yết 2017
1775/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1775/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng Xetải chuyên dùng chở suất ăn trên máy bay 2017
11/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 11/2017/QĐ-UBND quản lý thuế đối kinh doanh vận tải Quảng Ngãi
178/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 178/KH-BGDĐT chỉ thị 05-CT/TW 27/CT-TTG học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2017
36/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 36/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng Nghệ An
04/CT-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Hà Nội 2017
07/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2017/QĐ-UBND Quy định xin lỗi giải quyết thủ tục hành chính sai sót trễ hạn Phú Yên
906/TCT-CS
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 906/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 2017
1714/TCHQ-QLRR
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1714/TCHQ-QLRR vướng mắc trong phân luồng tờ khai xuất nhập khẩu 2017
03/2017/NQ-HĐTP
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP công bố bản án quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án
961/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 961/LĐTBXH-PC nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử 2017
528/GSQL-GQ5
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 528/GSQL-GQ5 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào đưa ra kho ngoại quan 2017
392/TTG-CN
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 392/TTg-CN đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình Nam Định 2017
1711/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1711/TCHQ-GSQL ủy thác tạm nhập khẩu ô tô đối tượng hưởng quyền ưu đãi miễn trừ 2017
142/TB-VPCP
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 142/TB-VPCP Đề án xây dựng nông thôn mới trong đô thị hóa cấp huyện 2017 2020
05/2017/QĐ-TTG
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2017/QĐ-TTg hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
955/LĐTBXH-VPQGGN
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 955/LĐTBXH-VPQGGN dự toán ngân sách trung ương chương trình giảm nghèo bền vững 2016 2020
08/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh Lạng Sơn
02/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT hướng dẫn 152/2007/QĐ-TTg học bổng chính sách học sinh sinh viên
KHONGSO
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Danh mục dược liệu độc sử dụng làm thuốc tại Việt Nam 2017
1709/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1709/TCHQ-TXNK xử lý thuế hàng hóa bị tổn thất 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162