tư vấn pháp luật

Văn bản luật mới cập nhật

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
177/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 177/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương dịp Tết
176/QĐ-TTG
Ngày ban hành 06/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 176/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Gia Lai dịp Tết
50/TB-VPCP
Ngày ban hành 05/02/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 50/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Cơ chế một cửa ASEAN một cửa quốc gia
1263/CĐ-BNN-TY
Ngày ban hành 05/02/2018
Hiệu lực Không xác định
Công điện 1263/CĐ-BNN-TY 2018 biện pháp chống Cúm gia cầm ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9
49/TB-VPCP
Ngày ban hành 05/02/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 49/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Cà Mau
09/NQ-CP
Ngày ban hành 03/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/NQ-CP 2018 thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
01/2018/TT-BTP
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 02/2013/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí Chi hội ấp Long An
170/CĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Không xác định
Công điện 170/CĐ-TTg 2018 phòng chống rét đậm rét hại
171/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 171/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Nghệ An 2017
169/QĐ-TTG
Ngày ban hành 02/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 169/QĐ-TTg 2018 giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
37/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 01/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-UBDT 2018 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước
33/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Mậu Tuất Hà Nội
05/CT-BTTTT
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BTTTT 2018 tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất
57/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND 2018 thực hiện công tác phòng chống tham nhũng An Giang
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản quy phạm An Giang
18/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 18/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới Lạng Sơn 2018 2020
161/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 161/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất
444/TB-KBNN
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 444/TB-KBNN 2018 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 02
94/QĐ-VPCP
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-VPCP 2018 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ
126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-BTTTT 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Bộ Thông tin Truyền thông
162/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-TTg 2018 dịch vụ sự nghiệp công ngân sách nhà nước Bộ Xây dựng quản lý
15/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 15/2018/QĐ-UBND chủ trì rà soát hệ thống văn bản Hội đồng nhân dân Ủy ban Lạng Sơn
118/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính giáo dục pháp luật Sở Tư pháp Tuyên Quang
16/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi 21/2016/QĐ-UBND chức năng Sở Văn hóa Lạng Sơn
17/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 17/2018/QĐ-UBND sửa đổi 09/2016/QĐ-UBND chức năng Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn
14/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị Lạng Sơn
07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Lạng Sơn
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
13/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 13/2018/QĐ-UBND quy định mức trích khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra Lạng Sơn
153/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 153/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin 2016 2020
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
09/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 09/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
150/QĐ-TTG
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 150/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
12/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 12/2018/QĐ-UBND mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Lạng Sơn
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn
737/QĐ-BYT
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 737/QĐ-BYT 2018 Định mức kinh tế kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy
10/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản Lạng Sơn
429/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 429/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch theo dõi kiểm tra việc thi hành pháp luật
235/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 235/QĐ-TCHQ 2018 Quy định xử lý sau thanh tra kiểm tra trong ngành Hải quan
146/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 146/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ninh Thuận dịp Tết
718/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 718/QĐ-BYT 2018 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về Dinh dưỡng
430/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 430/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân
555/CT-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 555/CT-TCHQ 2018 triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND 2018 Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý công trình thủy lợi An Giang
14/QĐ-UBNDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/QĐ-UBNDT 2018 Nội quy tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc
75/KH-UBDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 75/KH-UBDT 2018 triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc 2017
13/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/QĐ-UBDT 2018 Quy chế tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc
505/TB-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 505/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số máy massage kết hợp cho cá nhân
506/TB-TCHQ
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 506/TB-TCHQ 2018 kết quả xác định trước mã số sản phẩm làm từ Titan
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162