tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công An

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
429/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 429/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch theo dõi kiểm tra việc thi hành pháp luật
430/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 29/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 430/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân
373/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 373/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật
64/2017/TT-BCA
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe
02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP trả hồ sơ để điều tra bổ sung
311/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 03/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 311/QĐ-BCA-V19 Kế hoạch theo dõi kiểm tra việc thi hành pháp luật 2017
57/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 31/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 57/2016/TT-BCA mua sắm tài sản hàng hóa trong công an nhân dân
43/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 43/2016/TT-BCA thực hiện bảo hiểm y tế sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ Công an nhân dân 2016
06/CT-BCA-C41
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-BCA-C41 công tác phòng chống tội phạm trật tự xã hội nông thôn tình hình hiện nay 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu 2016
13/TB-BCA-V11
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 13/TB-BCA-V11 tổng kết kế hoạch 12593/KHPH-BGTVT-BCA về kiểm soát tải trọng xe 2016
04/VBHN-BCA
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA về Cờ truyền thống Công an hiệu cấp hiệu phù hiệu trang phục Công an 2016
03/VBHN-BCA
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA hợp nhất Nghị định về danh mục chất ma túy và tiền chất 2016
1670/BCA-V28
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1670/BCA-V28 hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo 73/2009/NĐ-CP 2016
30/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BCA quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng
31/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BCA công tác cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc
29/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BCA cấp sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam
28/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện quy chế cấp quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC
21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG thỏa thuận chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ
2496/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2496/QĐ-BCA-V19 nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 2016
02/VBHN-BCA
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA hợp nhất Nghị định hình thức xử phạt trục xuất biện pháp tạm giữ áp giải 2016
01/VBHN-BCA
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA hợp nhất Thông tư chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm 2016
2457/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2457/QĐ-BCA-V19 kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở 2016
04/CT-BCA
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BCA thực hiện 120-KL/TW nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 2016
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT đào tạo bồi dưỡng cán bộ phòng chống khủng bố
85/2016/TTLT-BTC-BCA
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia lĩnh vực tài chính
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT bồi thường Nhà nước 2016
1970/QĐ-BCA-C41
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1970/QĐ-BCA-C41 thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả 2016
19/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BCA huấn luyện cấp giấy chứng nhận sử dụng chứng chỉ quản lý vũ khí công cụ hỗ trợ
1362/H41-H44
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1362/H41-H44 công tác sản xuất cấp phát sử dụng trang phục 2016
1625/QĐ-BCA
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1625/QĐ-BCA thi hành 29/2016/NĐ-CP cờ truyền thống trang phục công an nhân dân 2016
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình
02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội văn hóa gia đình
07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP phối hợp thông tin đảm bảo an ninh an toàn hàng không dân dụng
03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA hướng dẫn Khoản 6 Điều 32 28/2015/NĐ-CP
15/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BCA tuyển sinh vào các trường công an nhân dân
14/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 15/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BCA sửa đổi thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an
13/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BCA thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa công an nhân dân
11/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 04/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BCA trình tự cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân
KHONGSO
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông
44/BC-BCA-C41
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 44/BC-BCA-C41 tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy 2011 2015 2016 2020
03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH bảo vệ trẻ em làm con nuôi nước ngoài
KHONGSO
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định về trình tự cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân 2016
08/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BCA trang phục bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
08/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 06/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BCA
399/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 02/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 399/QĐ-BCA-V19 kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật 2016
398/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 02/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 398/QĐ-BCA-V19 kế hoạch theo dõi kiểm tra việc thi hành pháp luật 2016
397/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 02/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 397/QĐ-BCA-V19 kế hoạch thực hiện dân chủ trong công an nhân dân 2016
07/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết luật căn cước công dân nghị định 137/2015/NĐ-CP
01/2016/TT-BCA
Ngày ban hành 04/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BCA nhiệm vụ quyền hạn hình thức nội dung tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162