tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công An

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
109/2005/QĐ-BCA (A11)
Ngày ban hành 01/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 109/2005/QĐ-BCA (A11)
109/2005/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 01/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 109/2005/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
01/2005/TTLT/BCA-BLĐTBXH
Ngày ban hành 18/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT/BCA-BLĐTBXH
20/BCA(V19
Ngày ban hành 06/01/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 20/BCA đính chính TT 01/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP
1487/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 20/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1487/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
1486/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 20/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1486/2004/QĐ-BCA (A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
1485/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 20/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1485/2004/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành
22/2004/TT-BCA
Ngày ban hành 15/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành Nghị định 163/2003/NĐ-CP quy định biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ Công an ban hành
21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP
Ngày ban hành 23/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP
1351/2004/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành 18/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA (C11) ban hành các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự của lực lượng công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
1279/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 10/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1279/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
18/2004/TT-BCA(V19)
Ngày ban hành 09/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn bồi thường thiệt hại cho các trường hợp bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc Công an nhân dân gây ra do Bộ Công an ban hành
16/2004/TTLT-BCA-BQP
Ngày ban hành 01/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 16/2004/TTLT-BCA-BQP
12/2004/TT-BCA(V19)
Ngày ban hành 23/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19)
368/XNC
Ngày ban hành 20/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản khác 368/XNC
849/2004/QĐ-BCA
Ngày ban hành 27/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 849/2004/QĐ-BCA về Quy chế tổ chức và quản lý công dân Trung Quốc sử dụng Giấy phép nhập, xuất cảnh do Trung Quốc cấp vào Việt Nam tham quan, du lịch do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
749/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 06/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 749/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
588/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 25/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 588/2004/QĐ-BCA(A11)
54/2004/TTLT/BTC-BCA
Ngày ban hành 10/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 54/2004/TTLT/BTC-BCA
485/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 28/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 485/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Đài Truyền hình Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
486/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 28/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 486/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội do Bộ trưởng Bộ công an
853/BCA(A11)
Ngày ban hành 27/05/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 853/BCA(A11) ngày 27/05/2004 uỷ quyền Quyết định cử cán bộ, công nhân viên chức đi nước ngoài
410/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 05/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 410/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Lao động - thương binh và xã hội do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
409/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 05/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 409/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
322/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 07/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 322/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Tạp chí Cộng sản do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
04/2004/TT-BCA
Ngày ban hành 31/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2004/TT-BCA
174/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 26/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 174/2004/QĐ-BCA(A11) ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
168/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 24/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 168/2004/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
146/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 17/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 146/2004/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
03/2004/TTLT/BCA-BTC-BNV-BLĐTB
Ngày ban hành 04/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT/BCA-BTC-BNV-BLĐTB
02/2004/TT-BCA
Ngày ban hành 02/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2004/TT-BCA
71/2004/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 29/01/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/2004/QĐ-BCA(A11) về đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
71/2004/QĐ-BCA
Ngày ban hành 29/01/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/2004/QĐ-BCA
985/2003/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 11/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 985/2003/QĐ-BCA(A11 về Danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
940/2003/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 28/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 940/2003/QĐ-BCA(A11) về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
919/2003/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 21/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 919/2003/QĐ-BCA(A11)
270/2003/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
Ngày ban hành 07/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 270/2003/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
637/2003/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 12/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 637/2003/QĐ-BCA(A11) về việc Danh mục bí mật nhà nước độ mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
15/2003/TT-BCA(V19)
Ngày ban hành 10/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2003/TT-BCA(V19)
584/2003/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 25/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 584/2003/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thương mại do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
10/2003/TT-BCA(C11)
Ngày ban hành 03/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11) hướng dẫn thi hành Nghị định 15/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành
418/2003/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 03/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 418/2003/QĐ-BCA(A11)
11/2003/TT-BCA(C11)
Ngày ban hành 03/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải tạm nhập tái xuất có thời hạn
10/2003/TT-BCA
Ngày ban hành 03/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2003/TT-BCA
09/2003/TT-BCA(X13)
Ngày ban hành 02/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2003/TT-BCA(X13) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp quản lý trại giam do Bộ Công an ban hành
315/2003/QĐ-BCA(V19)
Ngày ban hành 21/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 315/2003/QĐ-BCA(V19) công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
315/2003/QĐ-BCA
Ngày ban hành 21/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 315/2003/QĐ-BCA
763/A11(A17)
Ngày ban hành 20/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 763/A11(A17) về việc điều chỉnh một số chi tiết trong Thông tư 10/2002/TT-BCA (A11) của Bộ Công an do Bộ Công an ban hành
08/2003/TT-BCA
Ngày ban hành 12/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2003/TT-BCA hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 58/2001/NĐ-CP do Bộ Công An ban hành
238/2003/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành 15/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 238/2003/QĐ-BCA(C11) Quy chế tạm thời về tổ chức, hoạt động của trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại ở Cầu Sắt (Long An - Tây Ninh) do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162