tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công An

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
60/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 60/2014/TT-BCA
59/2014/TT-BCA-A81
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 59/2014/TT-BCA-A81
56/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 56/2014/TT-BCA về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
6300/QĐ-BCA-A61
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6300/QĐ-BCA-A61 năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
52/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 52/2014/TT-BCA về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
3737/BCA-C41
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3737/BCA-C41 phòng chống tội phạm ma túy mua bán người 2014
50/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 50/2014/TT-BCA
47/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47/2014/TT-BCA
48/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 48/2014/TT-BCA
45/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 45/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt do Bộ Công an ban hành
40/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2014/TT-BCA
35/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 35/2014/TT-BCA
36/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an : Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
258/KH-BCA-C66
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 258/KH-BCA-C66 năm 2014 tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành do Bộ Công an ban hành
4740/QĐ-BCA
Ngày ban hành 17/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4740/QĐ-BCA năm 2014 đính chính Thông tư 28/2014/TT-BCA về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
4582/QĐ-BCA
Ngày ban hành 07/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4582/QĐ-BCA năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013
33/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33/2014/TT-BCA
4405/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4405/QĐ-BCA-V19 năm 2014 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân do Bộ Công An ban hành
32/2014/TT-BCA-A81
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2014/TT-BCA-A81
31/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2014/TT-BCA
28/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2014/TT-BCA
2925/QĐ-BCA
Ngày ban hành 06/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2925/QĐ-BCA năm 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
22/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2014/TT-BCA
2670/QĐ-BCA-C41
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2670/QĐ-BCA-C41 năm 2014 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy và mại dâm của Bộ Công an
2669/QĐ-BCA-C41
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2669/QĐ-BCA-C41 năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy và mại dâm của Bộ Công an
1497/BCA-C41
Ngày ban hành 14/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1497/BCA-C41 sơ kết công tác phòng chống tội phạm ma túy mua bán người 6 tháng đầu 2014
24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn liên ngành 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP năm 2014 về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành
18/VBHN-BCA
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam do Bộ Công an ban hành
15/VBHN-BCA
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ Công an ban hành
14/VBHN-BCA
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an ban hành
16/VBHN-BCA
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh tra giải quyết vụ tham nhũng trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
09/VBHN-BCA
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
13/VBHN-BCA
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định Quy chế về tạm giữ, tạm giam do Bộ Công an ban hành
11/VBHN-BCA
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
10/VBHN-BCA
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 12/2007/NĐ-CP quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
08/VBHN-BCA
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
14/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 04/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2014/TT-BCA
15/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 03/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
1522/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1522/QĐ-BCA-V19 năm 2014 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
12/2014/TT-BCA-A81
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2014/TT-BCA-A81
10/2014/TT-BCA
Ngày ban hành 04/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2014/TT-BCA
08/2014/TT-BCA-A81
Ngày ban hành 21/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2014/TT-BCA-A81
07/VBHN-BCA
Ngày ban hành 21/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Công an ban hành
06/VBHN-BCA
Ngày ban hành 21/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành
798/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 798/QĐ-BCA-V19 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
780/QĐ-BCA
Ngày ban hành 14/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 780/QĐ-BCA năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần về lĩnh vực an ninh, trật tự do Bộ Công an ban hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013
03/VBHN-BCA
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành
01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao : Hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán
01/VBHN-BCA
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Bộ Công an ban hành
04/VBHN-BCA
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg do Bộ Công an ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162