tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công An

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
679/2007/QĐ-BCA
Ngày ban hành 20/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 679/2007/QĐ-BCA
677/2007/QĐ-BCA-V24
Ngày ban hành 19/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 677/2007/QĐ-BCA-V24
650/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 13/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 650/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành
07/2007/TTLT-BCA-BQP-BTC
Ngày ban hành 07/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BCA-BQP-BTC
532/2007/QĐ-BCA
Ngày ban hành 22/05/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 532/2007/QĐ-BCA
04/2007/TT-BCA
Ngày ban hành 21/05/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2007/TT-BCA sửa đổi Thông tư 12/2004/TT-BCA(V19) hướng dẫn thi hành Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành 01/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
01/2007/TTLT/BCA-BNG
Ngày ban hành 30/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT/BCA-BNG
45/2007/QĐ-BCA(V24)
Ngày ban hành 17/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2007/QĐ-BCA(V24)
18/2007/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành 05/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2007/QĐ-BCA(C11) Quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ
17/2007/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành 05/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2007/QĐ-BCA(C11)
19/2007/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành 05/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2007/QĐ-BCA(C11)
18/2007/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành 04/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2007/QĐ-BCA(C11)
01/2007/TT-BCA-C11
Ngày ban hành 02/01/2007
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11
01/2007/QĐ-BCA(X13)
Ngày ban hành 02/01/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2007/QĐ-BCA (X13) chức năng tổ chức bộ máy cục cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng
1922/2006/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành 05/12/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1922/2006/QĐ-BCA(C11)
1872/2006/QĐ-BCA
Ngày ban hành 24/11/2006
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 1872/2006/QĐ-BCA
15/2006/TT-BCA(V24)
Ngày ban hành 14/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2006/TT-BCA(V24)
10/2006/TT-BCA
Ngày ban hành 18/09/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2006/TT-BCA
961/2006/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 22/08/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 961/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
09/2006/TT-BCA-C11
Ngày ban hành 22/08/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2006/TT-BCA-C11
838/2006/QĐ-BCA(X15)
Ngày ban hành 13/07/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 838/2006/QĐ-BCA(X15)
810/2006/QĐ-BCA-C11
Ngày ban hành 04/07/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 810/2006/QĐ-BCA-C11
801/2006/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 28/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 801/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ mật của Viện khoa học và xã hội việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
768/2006/QĐ-BCA(C11)
Ngày ban hành 20/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 768/2006/QĐ-BCA(C11)
727/2006/QĐ-BCA(X14)
Ngày ban hành 08/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 727/2006/QĐ-BCA(X14)
03/2006/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 01/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC
660/2006/QĐ-BCA
Ngày ban hành 01/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 660/2006/QĐ-BCA về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
602/2006/QĐ-BCA-V22
Ngày ban hành 23/05/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 602/2006/QĐ-BCA-V22 về Chương trình hành động của Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.
02/2006/TTLT/BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKHNDTC
Ngày ban hành 18/05/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT/BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKHNDTC
05/2006/TT-BCA-C11
Ngày ban hành 09/05/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2006/TT-BCA-C11
01/2006/TTLT/BCA-BBCVT
Ngày ban hành 05/05/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT/BCA-BBCVT
214/2006/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 24/03/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 214/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em do Bộ Công an ban hành
144/2006/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 24/02/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 144/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ mật của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
03/2006/TT-BCA(C11)
Ngày ban hành 22/02/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2006/TT-BCA(C11)
02/2006/TT-BCA
Ngày ban hành 08/02/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2006/TT-BCA
01/2006/TT-BCA(C11)
Ngày ban hành 12/01/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11)
1869/2005/QĐ-BCA(E11)
Ngày ban hành 19/12/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1869/2005/QĐ-BCA(E11)
18/2005/TT-BCA-C11
Ngày ban hành 23/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2005/TT-BCA-C11
17/2005/TT-BCA(C11)
Ngày ban hành 21/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2005/TT-BCA(C11)
2082/BCA(H11)
Ngày ban hành 18/11/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2082/BCA(H11) kế hoạch đảm bảo hậu cần cho lực lượng Công an nhân dân
11/2005/TT-BCA-C11
Ngày ban hành 07/10/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2005/TT-BCA-C11
1255/2005/QĐ-BCA
Ngày ban hành 08/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1255/2005/QĐ-BCA
09/2005/TT-BCA
Ngày ban hành 05/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2005/TT-BCA
1205/2005/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 01/09/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1205/2005/QĐ-BCA(A11)
08/2005/TT-BCA(C11)
Ngày ban hành 03/08/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2005/TT-BCA(C11)
02/2005/TTLT/BCVT-VHTT-CA-KHĐT
Ngày ban hành 14/07/2005
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT/BCVT-VHTT-CA-KHĐT
06/2005/TT-BCA(C11)
Ngày ban hành 24/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2005/TT-BCA(C11)
03/2005/TTLT/BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP
Ngày ban hành 06/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT/BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP
160/2005/QĐ-BCA(A11)
Ngày ban hành 23/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 160/2005/QĐ-BCA(A11)
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162