Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2284/BCT-TTTN
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2284/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2017
02/CT-BCT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BCT tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất kinh doanh rượu 2017
04/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi 20/2011/TT-BCT thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người
698/QĐ-BCT
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 698/QĐ-BCT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2017
676/QĐ-BCT
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 676/QĐ-BCT quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam
1775/BCT-TTTN
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1775/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2017
03/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BCT điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối trứng gia cầm
636/QĐ-BCT
Ngày ban hành 01/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 636/QĐ-BCT Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm gia công phân bón 2017
507/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 507/QĐ-BCT Kế hoạch hành động thực hiện 19-2017/NQ-CP 2017
449/QĐ-BCT
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 449/QĐ-BCT Ban Chỉ đạo phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2017
440/QĐ-BCT
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 440/QĐ-BCT Quy chế Tiếp công dân 2017
438/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 438/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ công ty Cổ phần Kim Tín nhập khẩu thép 2017
434/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 434/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức 2017
435/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 435/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ Công ty Chosun Vina nhập khẩu thép dây 2017
436/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 436/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ Công ty Cổ phần Phát triển Tân Nam Đô 2017
433/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 433/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ Công ty sản xuất que hàn Đại Tây Dương 2017
437/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 437/QĐ-BCT miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên 2017
01/2017/TT-BCT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BCT áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu trứng gia cầm
07/VBHN-BCT
Ngày ban hành 17/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT Thông tư hướng dẫn cấp phép sản xuất phân bón vô cơ hữu cơ 2017
130/QĐ-BCT
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 130/QĐ-BCT Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Củn 2017
122/QĐ-BCT
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 122/QĐ-BCT áp dụng biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 06 tuổi 2017
02/VBHN-BCT
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT Thông tư hướng dẫn Nghị định 76/2014/NĐ-CP sử dụng vũ khí 2017
04/VBHN-BCT
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT quản lý kiểm soát tiền chất lĩnh vực công nghiệp 2017
05/VBHN-BCT
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT Thông tư hướng dẫn Luật Hóa chất 108/2008/NĐ-CP 2017
03/VBHN-BCT
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT Thông tư hướng dẫn 39/2009/NĐ-CP vật liệu nổ công nghiệp 2017
06/VBHN-BCT
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT hướng dẫn thực hiện 38/2014/NĐ-CP quản lý hóa chất diện kiểm soát 2017
47/QĐ-BCT
Ngày ban hành 09/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/QĐ-BCT Chương trình hành động ngành Công thương thực hiện 01/NQ-CP 2017
17/QĐ-BCT
Ngày ban hành 04/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/QĐ-BCT bãi bỏ 6139/QĐ-BCT quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo 2017
43/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 43/2016/TT-BCT phát triển dự án cơ chế xử lý dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ
41/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 41/2016/TT-BCT chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng Sở Công Thương tỉnh thành phố
42/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 42/2016/TT-BCT chế độ báo cáo thống kê áp dụng đơn vị hành chính sự nghiệp
5125/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5125/QĐ-BCT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cao năng lực thực thi sở hữu trí tuệ 2016
40/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2016/TT-BCT hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
12255/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12255/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
4800/QĐ-BCT
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4800/QĐ-BCT thực hiện xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 2016
11674/BCT-TTTN
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11674/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
27/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi bãi bỏ văn bản điều kiện đầu tư kinh doanh
24/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 30/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BCT rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
KHONGSO
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh 2016
11220/BCT-XNK
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11220/BCT-XNK Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu 2016
4567/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4567/QĐ-BCT phân cấp thẩm định Báo cáo công trình đường dây và trạm biến áp 2016
11070/BCT-TTTN
Ngày ban hành 19/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11070/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
4428/QĐ-BCT
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4428/QĐ-BCT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
10704/BCT-QLCL
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10704/BCT-QLCL hướng dẫn áp dụng Quyết định 2968/QĐ-BCT vụ SG04 2016
10575CĐ/BCT-PCTT
Ngày ban hành 05/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 10575CĐ/BCT-PCTT chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi bổ sung bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có quy định điều kiện đầu tư kinh doanh 2016
4384/QĐ-BCT
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4384/QĐ-BCT bổ sung danh mục máy móc thiết bị vật tư trong nước đã sản xuất được 2016
10541/BCT-TTTN
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10541/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
12/CT-BCT
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-BCT giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối 2016
10197/BCT-KHCN
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10197/BCT-KHCN xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách khoa học công nghệ 2018 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162