tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2256/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2256/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện
2219/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2219/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
2374/BCT-TTTN
Ngày ban hành 11/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2374/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
2053/QĐ-BCT
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2053/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2015 của Bộ Công Thương
1996/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1996/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ
2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
2005/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2005/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ
2123/BCT-KHCN
Ngày ban hành 04/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2123/BCT-KHCN 2015 vướng mắc Quyết định 11039/QĐ-BCT
1966/BCT-XNK
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1966/BCT-XNK 2015 thuế nhập khẩu xơ Polyester
1736/QĐ-BCT
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1736/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ
1755/QĐ-BCT
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1755/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường ống xăng dầu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
1895/BCT-XNK
Ngày ban hành 25/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1895/BCT-XNK 2015 xuất khẩu gạo qua biên giới của công ty trực thuộc Vinafood 1
1860/BCT-TTTN
Ngày ban hành 24/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1860/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
1602/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1602/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
1547/QĐ-BCT
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1547/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giao các đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2015 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015
1695/BCT-TTTN
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1695/BCT-TTTN 2015 tăng cường công tác quản lý phát triển chợ
1469/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1469/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ
1539/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1539/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ
1636/BCT-CNNG
Ngày ban hành 11/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1636/BCT-CNNg 2015 quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước thép nhập khẩu
1337/BCT-TTTN
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1337/BCT-TTTN 2015 điều hành kinh doanh xăng dầu
1250/QĐ-BCT
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1250/QĐ-BCT về Khung giá phát điện năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
1195/QĐ-BCT
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1195/QĐ-BCT năm 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
1245/QĐ-BCT
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1245/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn trên phạm vi cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
1093/QĐ-BCT
Ngày ban hành 03/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1093/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển kho hàng hóa tại cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
80/TB-BCT
Ngày ban hành 29/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 80/TB-BCT của Bộ Công Thương về kết luận của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường năm 2015 và quán triệt Chỉ thị 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá
899/BCT-KV2
Ngày ban hành 27/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 899/BCT-KV2 2015 góp ý dự thảo Hiệp định hợp tác lĩnh vực Hải quan Việt Nam A-déc-bai-gian
734/QĐ-BCT
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 734/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
833/BCT-KHCN
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 833/BCT-KHCN 2015 miễn kiểm tra đánh giá sự phù hợp sản phẩm thép không rỉ bị cháy
728/BCT-CNNG
Ngày ban hành 23/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 728/BCT-CNNg 2015 về nhập khẩu thép hợp kim
687/BCT-TTTN
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 687/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
606/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 606/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020
453/BCT-QLTT
Ngày ban hành 15/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 453/BCT-QLTT 2015 thực hiện văn bản 2453/VPCP-V.I thương mại biên giới Việt Nam Trung Quốc
272/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 272/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển thương mại vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
298/BCT-XNK
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 298/BCT-XNK 2015 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về Thông tư 05/2014/TT-BCT
01/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2015/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
262/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 262/QĐ-BCT năm 2015 về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ do Bộ Công thương ban hành
315/BCT-XNK
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 315/BCT-XNK 2015 giải quyết ùn tắc trái cây xuất khẩu
169/BCT-CNN
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 169/BCT-CNN 2015 tiêu hủy thành phẩm không xuất khẩu được
222/BCT-KV1
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 222/BCT-KV1 2015 ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu gạo Việt Lào
175/QĐ-BCT
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 175/QĐ-BCT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương
130/BCT-VP
Ngày ban hành 08/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 130/BCT-VP 2015 thông báo việc thực hiện chính sách tiết kiệm chống lãng phí
96/BCT-CNNg
Ngày ban hành 07/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 96/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc công bố quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng apatit
65/QĐ-BCT
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 65/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
54/BCT-TTTN
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 54/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
12086/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12086/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015
12151/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12151/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới
12085/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 12085/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành khung giá phát điện năm 2015
12000/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12000/QĐ-BCT năm 2014 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Công Thương
13189/BCT-XNK
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13189/BCT-XNK 2014 quá cảnh gỗ chế biến có nguồn gốc từ Campuchia
12041/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12041/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, quản lý và phát triển nguồn nhân lực tại các trường thuộc Bộ Công Thương
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162