Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
10030/BCT-CNNG
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10030/BCT-CNNg vướng mắc trong xuất khẩu khoáng sản 12/2016/TT-BCT 2016
9999/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9999/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
309/TB-BCT
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 309/TB-BCT kết luận Hội nghị ngành công thương tỉnh thành phố phía Bắc lần thứ III 2016
23/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ 37/2015/TT-BCT mức giới hạn formaldehyt amin thơm thuốc nhuộm azo
9645/BCT-CNNG
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9645/BCT-CNNg đính chính chủng loại hàng hóa quặng sắt limonit xuất khẩu 2016
9639/BCT-PC
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9639/BCT-PC hướng dẫn điểm b khoản 2 Điều 5 12/2016/TT-BCT xuất khẩu khoáng sản 2016
4051/QĐ-BCT
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4051/QĐ-BCT quy hoạch hệ thống kho hàng công nghiệp chế biến Đồng bằng sông Cửu Long 2016
9489/CĐ-BCT-PCTT
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 9489/CĐ-BCT-PCTT phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2016
3993/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3993/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá 2016
4008/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4008/QĐ-BCT địa điểm xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 2016
9434/BCT-TTTN
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9434/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
3979/QĐ-BCT
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3979/QĐ-BCT phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo 2016
22/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
3948/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3948/QĐ-BCT quy chế tiếp nhận xử lý thông tin đường dây nóng xuất nhập khẩu hàng hóa 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động
3892/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3892/QĐ-BCT duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Đồng bằng sông Hồn 2025 2035
8811/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8811/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
20/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BCT định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
21/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BCT xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Á Âu
14/VBHN-BCT
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT thông tư xử lý cụm công nghiệp hình thành trước theo 105/2009/QĐ-TTg 2016
3559/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3559/QĐ-BCT gia hạn thòi hạn ra quyết định điều tra áp dụng bán phá giá thép hình chữ H 2016
3584/QĐ-BCT
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3584/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời 2016
18/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BCT thẻ kiểm tra thị trường sửa đổi mẫu biên bản kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính
17/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp
3516/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3516/QĐ-BCT phát triển hệ thống sản xuất hệ thống phân phối thép 2020 2025 2016
3514/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3514/QĐ-BCT triển khai ngày pháp luật nước Việt Nam 2016
3519/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3519/QĐ-BCT bổ sung Kho xăng dầu hải linh việt trì 18000 m3 2010 2020 2016
3471/QĐ-BCT
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3471/QĐ-BC quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Chát 2016
3420/QĐ-BCT
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3420/QĐ-BCT xây dựng cửa hàng xăng dầu quốc lộ 1 địa bàn Thanh Hóa Quảng Trị 2016
15/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BCT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành Công Thương
14/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BCT sửa đổi 36/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc thủ tục cấp kiểm tra xuất xứ
3135/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3135/QĐ-BCT thông tin doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước sản xuất được 2016
13/VBHN-BCT
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT quy định Biểu giá chi phí tránh được Hợp đồng mua bán điện 2016
6894CĐ/BCT-ATMT
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 6894 CĐ/BCT-ATMT chủ động ứng phó giảm thiểu ảnh hưởng do mưa bão lũ 2016
6695/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6695/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
2999/QĐ-BCT
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2999/QĐ-BCT chỉ định ủy quyền tổ chức giám định lượng formaldehyt sản phẩm dệt may 2016
2998/QĐ-BCT
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2998/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt sản phẩm dệt may 2016
3002/QĐ-BCT
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3002/QĐ-BCT danh mục máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 2016
3001/QĐ-BCT
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3001/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt sản phẩm dệt may 2016
3000/QĐ-BCT
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3000/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt sản phẩm dệt may 2016
2968/QĐ-BCT
Ngày ban hành 18/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 2968/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ 2016
2931/QĐ-BCT
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2931/QĐ-BCT Quy hoạch phát triển công nghiệp thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh 2016
13/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BCT quản lý than trôi
2847/QĐ-BCT
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2847/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp tự vệ 2016
6056/BCT-TTTN
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6056/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
12/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi 41/2012/TT-BCT xuất khẩu khoáng sản
09/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BCT bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường
10/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BCT hướng dẫn thực hiện hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam Lào
08/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BCT xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2683/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2683/QĐ-BCT quy chế xét tặng giải thưởng thương mại dịch vụ Việt Nam 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162