tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
12255/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12255/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
4800/QĐ-BCT
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4800/QĐ-BCT thực hiện xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn 2016
11674/BCT-TTTN
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11674/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
27/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 05/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 27/2016/TT-BCT sửa đổi bãi bỏ văn bản điều kiện đầu tư kinh doanh
24/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 30/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BCT rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
KHONGSO
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh 2016
11220/BCT-XNK
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11220/BCT-XNK Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu 2016
4567/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4567/QĐ-BCT phân cấp thẩm định Báo cáo công trình đường dây và trạm biến áp 2016
11070/BCT-TTTN
Ngày ban hành 19/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11070/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
10704/BCT-QLCL
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10704/BCT-QLCL hướng dẫn áp dụng Quyết định 2968/QĐ-BCT vụ SG04 2016
4428/QĐ-BCT
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4428/QĐ-BCT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
10575CĐ/BCT-PCTT
Ngày ban hành 05/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 10575CĐ/BCT-PCTT chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi bổ sung bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có quy định điều kiện đầu tư kinh doanh 2016
10541/BCT-TTTN
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10541/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
4384/QĐ-BCT
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4384/QĐ-BCT bổ sung danh mục máy móc thiết bị vật tư trong nước đã sản xuất được 2016
12/CT-BCT
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-BCT giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối 2016
10197/BCT-KHCN
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10197/BCT-KHCN xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách khoa học công nghệ 2018 2016
10030/BCT-CNNG
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10030/BCT-CNNg vướng mắc trong xuất khẩu khoáng sản 12/2016/TT-BCT 2016
9999/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9999/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
309/TB-BCT
Ngày ban hành 18/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 309/TB-BCT kết luận Hội nghị ngành công thương tỉnh thành phố phía Bắc lần thứ III 2016
23/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ 37/2015/TT-BCT mức giới hạn formaldehyt amin thơm thuốc nhuộm azo
9639/BCT-PC
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9639/BCT-PC hướng dẫn điểm b khoản 2 Điều 5 12/2016/TT-BCT xuất khẩu khoáng sản 2016
9645/BCT-CNNG
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9645/BCT-CNNg đính chính chủng loại hàng hóa quặng sắt limonit xuất khẩu 2016
4051/QĐ-BCT
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4051/QĐ-BCT quy hoạch hệ thống kho hàng công nghiệp chế biến Đồng bằng sông Cửu Long 2016
9489/CĐ-BCT-PCTT
Ngày ban hành 06/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện 9489/CĐ-BCT-PCTT phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2016
4008/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4008/QĐ-BCT địa điểm xây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 2016
3993/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3993/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá 2016
9434/BCT-TTTN
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9434/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
3979/QĐ-BCT
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3979/QĐ-BCT phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo 2016
22/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
3948/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3948/QĐ-BCT quy chế tiếp nhận xử lý thông tin đường dây nóng xuất nhập khẩu hàng hóa 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động
3892/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3892/QĐ-BCT duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Đồng bằng sông Hồn 2025 2035
8811/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8811/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
20/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BCT định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép
21/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BCT xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Liên minh Á Âu
14/VBHN-BCT
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT thông tư xử lý cụm công nghiệp hình thành trước theo 105/2009/QĐ-TTg 2016
3559/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3559/QĐ-BCT gia hạn thòi hạn ra quyết định điều tra áp dụng bán phá giá thép hình chữ H 2016
3584/QĐ-BCT
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3584/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời 2016
18/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BCT thẻ kiểm tra thị trường sửa đổi mẫu biên bản kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính
17/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BCT sửa đổi 31/2012/TTLT-BCT-KHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp
3514/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3514/QĐ-BCT triển khai ngày pháp luật nước Việt Nam 2016
3519/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3519/QĐ-BCT bổ sung Kho xăng dầu hải linh việt trì 18000 m3 2010 2020 2016
3516/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3516/QĐ-BCT phát triển hệ thống sản xuất hệ thống phân phối thép 2020 2025 2016
3471/QĐ-BCT
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3471/QĐ-BC quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Bản Chát 2016
3420/QĐ-BCT
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3420/QĐ-BCT xây dựng cửa hàng xăng dầu quốc lộ 1 địa bàn Thanh Hóa Quảng Trị 2016
15/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BCT hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành Công Thương
14/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BCT sửa đổi 36/2010/TT-BCT thực hiện quy tắc thủ tục cấp kiểm tra xuất xứ
3135/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3135/QĐ-BCT thông tin doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước sản xuất được 2016
13/VBHN-BCT
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT quy định Biểu giá chi phí tránh được Hợp đồng mua bán điện 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162