Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2683/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2683/QĐ-BCT quy chế xét tặng giải thưởng thương mại dịch vụ Việt Nam 2016
2675/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2675/QĐ-BCT đề án xét tặng giải thưởng thương mại dịch vụ Việt Nam 2016
2650/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2650/QĐ-BCT thực hiện 13/CT-TTg trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm 2016
2663/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2663/QĐ-BCT thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất 2016
2629/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2629/QĐ-BCT ủy quyền tổ chức giám định hàm lượng formaldehyt sản phẩm dệt may 2016
2628/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2628/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm hàm lượng formaldehyt sản phẩm dệt may 2016
2570/QĐ-BCT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2570/QĐ-BCT bổ sung kho xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống phân phối xăng dầu 2016
89/2016/TTLT-BTC-BCT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia
03/VBHN-BCT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT hướng dẫn 94/2012/NĐ-CP sản xuất kinh doanh rượu 2016
10/VBHN-BCT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT hướng dẫn hồ sơ trình tự thủ tục cấp giấy phép thành lập 2016
12/VBHN-BCT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCT hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 2016
11/VBHN-BCT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 2016
04/VBHN-BCT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT quản lý kiểm soát tiền chất lĩnh vực công nghiệp 2016
05/VBHN-BCT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT thông tư hướng dẫn Luật Hóa chất 108/2008/NĐ-CP 2016
09/VBHN-BCT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT dán nhãn năng lượng cho phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng 2016
07/VBHN-BCT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT thực hiện phân bón vô cơ cấp phép sản xuất phân bón vô cơ 2016
08/VBHN-BCT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT kiểm tra hoạt động điện lực sử dụng điện tranh chấp hợp đồng 2016
06/VBHN-BCT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT quản lý website thương mại điện tử 2016
2493/QĐ-BCT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2493/QĐ-BCT dự án tham gia chương trình phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao 2016
5471/BCT-BGMN
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5471/BCT-BGMN tạo điều kiện thương nhân thực hiện mua bán hàng hóa 2016
5450/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5450/BCT-TTTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
2447/QĐ-BCT
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2447/QĐ-BCT bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Nam 2016
2454/QĐ-BCT
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2454/QĐ-BCT Chương trình hành động thực hiện 35/NQ-CP hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 2016
2412/QĐ-BCT
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2412/QĐ-BCT quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet 2016
06/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi 32/2014/TT-BCT hợp đồng mua bán điện mẫu nhà máy thủy điện nhỏ
2347/QĐ-BCT
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2347/QĐ-BCT phòng thử nghiệm hàm lượng formaldehyt thuốc nhuộm azo dệt may 2016
2348/QĐ-BCT
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2348/QĐ-BCT giám định hàm lượng formaldehyt thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2319/QĐ-BCT
Ngày ban hành 09/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2319/QĐ-BCT thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm công nghiệp 2016
5075/BCT-BGMN
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5075/BCT-BGMN mặt hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới Lạng Sơn 2016
04/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư thủ tục hành chính thương mại điện tử hóa chất nhượng quyền
05/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BCT cung cấp dịch vụ công trực tuyến
4951/BCT-TTTN
Ngày ban hành 04/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4951/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
2242/QĐ-BCT
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2242/QĐ-BCT bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đi qua Thanh Hóa 2016
4913/BCT-BGMN
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4913/BCT-BGMN thuế nhập khẩu đường mía từ Lào 2016
2226/QĐ-BCT
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2226/QĐ-BCT quy chế quản lý sử dụng hệ thống văn bản điện tử 2016
2203/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2203/QĐ-BCT giám định hàm lượng formaldehyt từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
251/TMĐT-TTTH
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 251/TMĐT-TTTH triển khai Hệ thống văn bản điện tử 2016
2205/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2205/QĐ-BCT giám định hàm lượng formaldehyt từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2207/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2207/QĐ-BCT hàm lượng formaldehyt amin thơm từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2204/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2204/QĐ-BCT thử nghiệm hàm lượng formaldehyt từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2206/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2206/QĐ-BCT thử nghiệm hàm lượng formaldehyt từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2202/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2202/QĐ-BCT thử nghiệm hàm lượng formaldehyt từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2163/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2163/QĐ-BCT tổ chức giám định hàm lượng formadehyt amin thơm sản phẩm dệt may 2016
2177/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2177/QĐ-BCT hành động thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh 2016
2162/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2162/QĐ-BCT thử nghiệm hàm lượng formadehyt amin thơm sản phẩm dệt may 2016
2178/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2178/QĐ-BCT sản xuất thử nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học công nghiệp chế biến 2016
2161/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2161/QĐ-BCT giám định hàm lượng formadehyt thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
06/CT-BCT
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-BCT nhiệm vụ giải pháp phát triển sản xuất đẩy mạnh xuất khẩu 2016
4608/BCT-ĐTĐL
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4608/BCT-ĐTĐL hướng dẫn ngừng cấp điện theo Luật Xây dựng 2016
4360/BCT-BGMN
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4360/BCT-BGMN nhập khẩu một số mặt hàng qua cửa khẩu phụ tỉnh Tây Ninh 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162