tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2242/QĐ-BCT
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2242/QĐ-BCT bổ sung địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đi qua Thanh Hóa 2016
2226/QĐ-BCT
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2226/QĐ-BCT quy chế quản lý sử dụng hệ thống văn bản điện tử 2016
2203/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2203/QĐ-BCT giám định hàm lượng formaldehyt từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
251/TMĐT-TTTH
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 251/TMĐT-TTTH triển khai Hệ thống văn bản điện tử 2016
2204/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2204/QĐ-BCT thử nghiệm hàm lượng formaldehyt từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2207/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2207/QĐ-BCT hàm lượng formaldehyt amin thơm từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2205/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2205/QĐ-BCT giám định hàm lượng formaldehyt từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2206/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2206/QĐ-BCT thử nghiệm hàm lượng formaldehyt từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2202/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2202/QĐ-BCT thử nghiệm hàm lượng formaldehyt từ thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2162/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2162/QĐ-BCT thử nghiệm hàm lượng formadehyt amin thơm sản phẩm dệt may 2016
2163/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2163/QĐ-BCT tổ chức giám định hàm lượng formadehyt amin thơm sản phẩm dệt may 2016
2177/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2177/QĐ-BCT hành động thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh 2016
2161/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2161/QĐ-BCT giám định hàm lượng formadehyt thuốc nhuộm azo sản phẩm dệt may 2016
2178/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2178/QĐ-BCT sản xuất thử nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học công nghiệp chế biến 2016
06/CT-BCT
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-BCT nhiệm vụ giải pháp phát triển sản xuất đẩy mạnh xuất khẩu 2016
4608/BCT-ĐTĐL
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4608/BCT-ĐTĐL hướng dẫn ngừng cấp điện theo Luật Xây dựng 2016
4360/BCT-BGMN
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4360/BCT-BGMN nhập khẩu một số mặt hàng qua cửa khẩu phụ tỉnh Tây Ninh 2016
4353/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4353/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
05/CT-BCT
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BCT công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn 2016
1962/QĐ-BCT
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1962/QĐ-BCT địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 10 qua Quảng Ninh 2016
1919/QĐ-BCT
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1919/QĐ-BCT quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng khoáng chất công nghiệp 2016
1885/QĐ-BCT
Ngày ban hành 17/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1885/QĐ-BCT quy chế giám sát tài chính tập đoàn tổng công ty công ty cổ phần 2016
4200/BCT-CNNG
Ngày ban hành 17/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4200/BCT-CNNg doanh nghiệp nội địa bán khoáng sản khu phi thuế quan khu chế xuất 2016
1852/QĐ-BCT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1852/QĐ-BCT bổ sung cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Trị 2016
1869/QĐ-BCT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1869/QĐ-BCT thực hiện 445/QĐ-TTg thí điểm hoàn thiện hợp tác xã kiểu mới Cửu Long 2016
1797/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1797/QĐ-BCT khung giá bán buôn điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Tổng công ty Điện lực 2016
1793/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1793/QĐ-BCT giao kế hoạch đầu tư từ nguồn thu để lại đầu tư chưa cân đối ngân sách 2016
1755/QĐ-BCT
Ngày ban hành 09/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1755/QĐ-BCT quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 6 2025 2016
04/CT-BCT
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BCT công tác an toàn phòng chống cháy nổ thiên tai tìm kiếm cứu nạn khai thác than 2016
3835/BCT-TTTN
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3835/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
3804/BCT-XNK
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3804/BCT-XNK hướng dẫn xuất khẩu gạo qua biên giới công ty trực thuộc Vinafood 1 2016
3777/BCT-TTTN
Ngày ban hành 30/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3777/BCT-TTTN đường dây nóng Bộ Công Thương tháo gỡ khó khăn cho ngư dân 2016
1654/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1654/QĐ-BCT thử nghiệm hàm lượng formaldehyt amin thơm trong sản phẩm dệt may 2016
1656/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1656/QĐ-BCT rà soát biện pháp chống bán phá giá sản phẩm thép không gỉ nhập khẩu 2016
1657/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1657/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo đảng bảo đảm an ninh 2016
1570/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1570/QĐ-BCT Danh mục máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất 2016
3500/BCT-BGMN
Ngày ban hành 22/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3500/BCT-BGMN thương nhân mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ lối mở biên giới 2016
3407/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3407/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
3242/BCT-HC
Ngày ban hành 13/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3242/BCT-HC giải đáp khai báo hóa chất giấy phép nhập khẩu hóa chất 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư về cung cấp dịch vụ công trực tuyến 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 10/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư về Quy chế xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1340/QĐ-BCT
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1340/QĐ-BCT chương trình điều tra thống kê quốc gia 2016
1296/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1296/QĐ-BCT chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2016
1304/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1304/QĐ-BCT thí điểm tạm nhập hàng phương thức tạm nhập tái xuất Quảng Ninh Lạng Sơn 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi thông tư về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Công Thương 2016
2974/BCT-TTTN
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2974/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
2797/BCT-ĐTĐL
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2797/BCT-ĐT-ĐL vướng mắc phát hiện xử lý hành vi trộm cắp điện 2016
2836/BCT-KHCN
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2836/BCT-KHCN kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu doanh nghiệp chế xuất 2016
1210/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1210/QĐ-BCT quy hoạch phát triển điện lực Lạng Sơn hệ thống điện 110 kV 2016 2025 2035
1094/QĐ-BCT
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1094/QĐ-BCT chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu xa hải đảo 2015 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162