Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành Công Thương
1626/BCT-KHCN
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1626/BCT-KHCN thực hiện 37/2015/TT-BCT formaldehyt amin thơm từ azo dệt may 2016
1407/BCT-TTTN
Ngày ban hành 18/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1407/BCT-TTTN điều chỉnh kinh doanh xăng dầu 2016
1273/BCT-TTTN
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1273/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
1272/BCT-KHCN
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1272/BCT-KHCN đăng ký đề xuất thực hiện dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao 2016
450/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 450/QĐ-BCT phát triển thương mại vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ
448/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 448/QĐ-BCT phê duyệt bổ sung quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc Lạng Sơn 2016
422/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 422/QĐ-BCT chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm nhập khẩu 2016
891/BCT-BGMN
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 891/BCT-BGMN quyết định 52/2015/QĐ-TTg mua bán hàng hóa qua biên giới thương nhân 2016
328/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 328/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính mới mua bán hàng hóa qua biên giới 2016
724/BCT-KHCN
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 724/BCT-KHCN năm 2016 thực hiện Thông tư 37/2015/TT-BCT 2016
335/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 335/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2016
314/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 314/QĐ-BCT bổ sung cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 2016
292/QĐ-BCT
Ngày ban hành 20/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 292/QĐ-BCT chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm nhập khẩu 2016
280/QĐ-BCT
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 280/QĐ-BCT cấp phép nhập khẩu hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành theo cơ chế một cửa
564/BCT-TTTN
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 564/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
02/VBHN-BCT
Ngày ban hành 18/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 2016
489/BCT-XNK
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 489/BCT-XNK thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học gia công tái chế sửa chữa
195/QĐ-BCT
Ngày ban hành 15/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 195/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính mới 2016
11/TB-VPCP
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 11/TB-VPCP Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tổng kết công tác triển khai kế hoạch Bộ Công thương
306/BCT-TCNL
Ngày ban hành 12/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 306/BCT-TCNL áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
265/BCT-XNK
Ngày ban hành 11/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 265/BCT-XNK thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg
73/QĐ-BCT
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 73/QĐ-BCT quy hoạch thủy điện Rào Trăng 4 Thừa Thiên Huế 2016
01/2016/TT-BCT
Ngày ban hành 05/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 01/2016/TT-BCT quy định nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu 2016
12/BCT-TTTN
Ngày ban hành 04/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2015
05/VBHN-BCT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT quy định hệ thống điện truyền tải 2015
03/VBHN-BCT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh
14777/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14777/QĐ-BCT kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 2016
04/VBHN-BCT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia 2015
56/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 56/2015/TT-BCT nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hàng hóa có xuất xứ từ Lào
13688/BCT-QLTT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13688/BCT-QLTT tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn thị trường giá Tết 2016
54/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 54/2015/TT-BCT quy định danh mục hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới
52/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 52/2015/TT-BCT hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân
53/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 53/2015/TT-BCT
51/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 51/2015/TT-BCT sửa đổi Thông tư 30/2014/TT-BCT và Thông tư 56/2014/TT-BCT
13467/BCT-XNK
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13467/BCT-XNK vướng mắc C/O mẫu D 2015
14478/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14478/QĐ-BCT văn bản do Bộ Công Thương xây dựng ban hành liên tịch ban hành hết hiệu lực
14433/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 14433/QĐ-BCT chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu 2015
14363/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Không còn phù hợp
Quyết định 14363/QĐ-BCT khung giá bán buôn điện tập đoàn điện lực cho các tổng công ty điện lực 2015
14366/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 14366/QĐ-BCT chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu 2015
14365/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14365/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính 2015
14434/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 14434/QĐ-BCT chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm nhập khẩu 2015
14435/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 14435/QĐ-BCT chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm nhập khẩu 2015
14432/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 14432/QĐ-BCT chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm nhập khẩu 2015
50/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 50/2015/TT-BCT quy hoạch phát triển ngành công nghiệp thương mại
14307/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 14307 /QĐ-BCT kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 2016 2015
14318/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14318/QĐ-BCT Tái cơ cấu ngành điện lực Việt Nam phát triển bền vững 2015
49/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49/2015/TT-BCT
14073/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 14073/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2015
12933/BCT-KH
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 12933/BCT-KH nhà đầu tư nước ngoài góp vốn doanh nghiệp Việt Nam mua bán hàng hóa 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162