tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
582/BCT-XNK
Ngày ban hành 16/01/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 582/BCT-XNK điều hành xuất khẩu gạo
401/BCT-CNNG
Ngày ban hành 11/01/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 401/BCT-CNNg chuyển giao sản xuất kinh doanh xe gắn máy
362/BCT-XNK
Ngày ban hành 10/01/2008
Hiệu lực Không xác định
Công văn 362/BCT-XNK tạm nhập tái xuất hàng hoá đã qua sử dụng
361/BCT-XNK
Ngày ban hành 10/01/2008
Hiệu lực Không xác định
Công văn 361/BCT-XNK tạm nhập tái xuất thiết bị thông tin vệ tinh
01/2008/QĐ-BCT
Ngày ban hành 03/01/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầuvà Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu
4579/BCT-CLH
Ngày ban hành 31/12/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4579/BCT-CLH xuất khẩu đá vôi trắng
16/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 16/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương
18/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 18/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Phê duyệt qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến 2020
19/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 19/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Phê duyệt qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến 2020
15/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 15/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Ban hành khung giá bán buôn điện cho Khu công nghiệp
17/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 17/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Phê duyệt qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020
14/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 14/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương :  Về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu năm 2008
2492/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2492/QĐ-BCT năm 2007 phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
13/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2007/QĐ-BCT
12/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 26/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 12/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
11/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 11/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 và 2009 đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia
4053/BCT-NLDK
Ngày ban hành 17/12/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4053/BCT-NLDK xác nhận hàng hóa nhập khẩu theo Hợp đồng EPC nhà máy Polypropylene – Nhà máy lọc dầu Dung Quất
10/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 10/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc bổ sung tổng lượng hạn ngạch thuế quan lá thuốc lá khô tại Phụ lục 1 Quyết định số 33/2006/QĐ-BTM ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia với thuế suất thuế nhập khẩu 0%
3936/BCT-NLDK
Ngày ban hành 13/12/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3936/BCT-NLDK công bố tập định mức – đơn giá chuyên ngành điện
09/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 09/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật
009/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 009/2007/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
1958/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1958/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Ban hành Chương trình hành động của Ngành Công thương thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ về "Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới"
3535/BCT-TDTP
Ngày ban hành 30/11/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3535/BCT-TDTP bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng thuốc lá nguyên liệu 2007
3530/BCT-XNK
Ngày ban hành 30/11/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3530/BCT-XNK bổ sung cửa khẩu nhập khẩu
1935/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1935/QĐ-BCT năm 2007 thành lập Tổ kiểm tra cơ động hàng dệt may xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
142/2007/TTLT/BTC-BCT
Ngày ban hành 30/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 142/2007/TTLT/BTC-BCT
3234/BCT-NLDK
Ngày ban hành 22/11/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3234/BCT-NLDK bổ sung tập đơn giá công tác chế tạo thiết bị cơ khí thủy công
02/2007/CT-BCT
Ngày ban hành 14/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 02/2007/CT-BCT của Bộ Công thương : Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012
2891/BCT-XNK
Ngày ban hành 13/11/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2891/BCT-XNK C/O mẫu E lô hàng Trung Quốc cấp có hoá đơn thương mại
3647/BCT-KHĐT
Ngày ban hành 05/11/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3647/BCT-KHĐT hướng dẫn thủ tục tạm nhập, tái xuất tại chỗ thiết bị thực hiện dự án đầu tư
06/2007/TTLT-BCT-BTC
Ngày ban hành 01/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BCT-BTC
008/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 008/2007/QĐ-BCT uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam-mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
08/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/10/2007
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định số 08/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam-mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN”
07/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 24/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 07/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc bổ sung Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA)
007/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 24/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 007/2007/QĐ-BCT bổ sung Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM về Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2358/BCT-XNK
Ngày ban hành 23/10/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2358/BCT-XNK triển khai giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hạn chế nhập siêu
001/2007/CT-BCT
Ngày ban hành 23/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 001/2007/CT-BCT về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
1233/QĐ-BCT
Ngày ban hành 23/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1233/QĐ-BCT năm 2007 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Trung tâm Điện lực Long Phú - Sóc Trăng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2298/BCT-XNK
Ngày ban hành 23/10/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2298/BCT-XNK nhập khẩu xe hai bánh, ba bánh gắn máy
01/2007/CT-BCT
Ngày ban hành 23/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 01/2007/CT-BCT của Bộ Công thương : Về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008.
05/2007/TT-BCT
Ngày ban hành 22/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2007/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn xuất khẩu than
04/2007/TT-BCT
Ngày ban hành 22/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2007/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn điều kiện kinh doanh than
1118/QĐ-BCT
Ngày ban hành 17/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1118/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc ban hành Quy chế làm việc giữa Cục Xúc tiến Thương mạivà Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài
006/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 17/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 006/2007/QĐ-BCT Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
06/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 17/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 06/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG
Ngày ban hành 15/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG của Bộ Tài chính-Bộ Ngoại giao-Bộ Công thương : Hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
05/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 05/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc
005/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 005/2007/QĐ-BCT
04/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 04/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc tổ chức nhập khẩu và lưu thông dầu diesel.
03/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 03/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 8 năm 2007 về việc  phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162