tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
004/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 004/2007/QĐ-BCT về việc tổ chức nhập khẩu và lưu thông dầu diesel do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
003/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 003/2007/QĐ-BCT sửa đổi Quyết định 36/2007/QĐ-BCN phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
02/CT-BCT
Ngày ban hành 10/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 02/CT-BCT của Bộ Công thương : Về một số biện pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chợ, góp phần kiểm soát và kiềm chế tăng giá hàng tiêu dùng.
002/CT-BCT
Ngày ban hành 10/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 002/CT-BCT năm 2007 về biện pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chợ, góp phần kiểm soát và kiềm chế tăng giá hàng tiêu dùng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
0901/BCT-ĐB
Ngày ban hành 07/09/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 0901/BCT-Đ mẫu dấu và chữ ký form D của Hải quan Indonesia và Singapore
001/CT-BCT
Ngày ban hành 07/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 001/CT-BCT năm 2007 thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP về giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Bộ Công thương ban hành
01/CT-BCT
Ngày ban hành 07/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 01/CT-BCT của Bộ Công thương : Về việc thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ
02/2007/TTLT-BCT-BTNMT
Ngày ban hành 30/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT
01/2007/TT-BCT
Ngày ban hành 29/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2007/TT-BCT của Bộ Công thương : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 19/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
002/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 002/2007/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
02/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 02/2007/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020
001/2007/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 001/2007/QĐ-BCT bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam-mẫu D để hưởng ưu đãi theo “Hiệp định Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN” kèm theo Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
01/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 01/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam-mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN” ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004.
59/2007/QĐ-UB
Ngày ban hành 18/06/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2007/QĐ-UB
16/2004/CT-BCN
Ngày ban hành 22/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16/2004/CT-BCN về đẩy mạnh hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn do Bộ Công thương ban hành
424/2003/QĐ-BTM
Ngày ban hành 11/04/2003
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 424/2003/QĐ-BTM
5795/BCT-XNK
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5795/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm nhập khẩu xe ô tô tay lái nghịch để thử nghiệm
8330/BCT-XNK
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 8330/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất ô tô con
5408/BCT-TMMN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5408/BCT-TMMN của Bộ Công Thương về việc cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng thủy sản được miễn thuế
1882/BCT-XNK
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1882/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa
4727/BCT-XNK
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4727/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc đưa sản phẩm đi kiểm tra chất lượng tại nước ngoài
5009/BCT-XNK
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5009/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng sỏi tự nhiên
9099/BCT-HC
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 9099/BCT-HC của Bộ Công Thương về việc xác nhận sản phẩm mặt hàng chì thô chưa tinh luyện
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162