Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
12925/BCT-TTTN
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 12925/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2015
12834/BCT-XNK
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 12834/BCT-XNK hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày 20/12/2015
13696/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13696/QĐ-BCT địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 2015
13692/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13692/QĐ-BCT điều lệ Tổ chức hoạt động của Tổng công ty Thuốc lá 2015
48/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 48/2015/TT-BCT
47/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 47/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước
13659/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 13659/QĐ-BCT chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm nhập khẩu 2015
21/CT-BCT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-BCT đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành công thương 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định chi tiết Nghị định số /2015/NĐ-CP kinh doanh khí
19/CT-BCT
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-BCT an toàn phòng chống cháy nổ thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII 2015
44/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 44/2015/TT-BCT phát triển dự án biểu giá chi phí tránh được hợp đồng mua bán điện mẫu
13443/QĐ-BCT
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13443/QĐ-BCT kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành Công Thương
43/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 43/2015/TT-BCT tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
12401/BCT-TTTN
Ngày ban hành 03/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12401/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
42/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 42/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
12153/BCT-TTTN
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12153/BCT-TTTN triển khai Quyết định 23/QĐ-TTg giai đoạn 2016 2020 thương mại nông thôn
18/CT-BCT
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18/CT-BCT cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối năm 2015 tết Nguyên đán Bính Thân 2016
41/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 41/2015/TT-BCT Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
12798/QĐ-BCT
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12798/QĐ-BCT định mức xây dựng phân bổ dự toán nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
403/TB-BCT
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 403/TB-BCT khu trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tỉnh Lạng Sơn 2015
11963/BCT-KHCN
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11963/BCT-KHCN xác định vai trò rosin axit béo các dẫn xuất của chúng trong quá trình sản xuất cao su
12750/QĐ-BCT
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12750/QĐ-BCT Tái cơ cấu ngành than Việt Nam phát triển bền vững 2015
12652/QĐ-BCT
Ngày ban hành 18/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12652/QĐ-BCT kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách hành chính 2016
40/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 18/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2015/TT-BCT quy tắc xuất xứ hiệp định thương mại tự do Việt Nam Hàn Quốc
11858/BCT-TTTN
Ngày ban hành 18/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11858/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
39/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 18/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 39/2015/TT-BCT
17/CT-BCT
Ngày ban hành 17/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 17/CT-BCT đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 2015
11819/BCT-XNK
Ngày ban hành 17/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11819/BCT-XNK gia hạn thời gian thực hiện tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp nhập khẩu ô tô 2015
12204/QĐ-BCT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12204/QĐ-BCT thăm dò khai thác chế biến khoáng chất mica pyrit quarzit thạch anh silimanit 2015
369/TB-BCT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 369/TB-BCT kết luận thứ trưởng bộ công thương đầu tư xây dựng trung tâm logistics Bắc Giang 2015
11399/BCT-XNK
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11399/BCT-XNK xuất khẩu gạo thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 2015
12119/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12119/QĐ-BCT tái cơ cấu ngành dầu khí phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển bền vững 2020 2030
12006/QĐ-BCT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12006/QĐ-BCT phân vùng thăm dò khai thác chế biến sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp 2015
11337/BCT-TTB
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11337/BCT-TTB triển khai công tác minh bạch tài sản thu nhập 2015
11330/BCT-TTTN
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11330/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2015
37/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 37/2015/TT-BCT
38/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 38/2015/TT-BCT đầu tư hình thức đối tác công tư
36/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 36/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh
35/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 27/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 35/2015/TT-BCT bảo vệ môi trường ngành công thương
34/2015/TTLT-BCT-BNV
Ngày ban hành 27/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 34/2015/TTLT-BCT-BNV chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức quản lý thị trường ở địa phương
10990/BCT-XNK
Ngày ban hành 26/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10990/BCT-XNK nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ qua cửa khẩu quốc tế cảng Quy Nhơn 2015
11353/QĐ-BCT
Ngày ban hành 21/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11353/QĐ-BCT rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá 2015
10812/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10812/BCT-TTTN hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng chợ từ ngân sách trung ương 2015
10755/BCT-TTTN
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10755/BCT-TTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2015
11116/QĐ-BCT
Ngày ban hành 15/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11116/QĐ-BCT pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đơn vị thuộc bộ công thương 2015
16/CT-BCT
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16/CT-BCT tăng cường xuất khẩu kiểm soát nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm 2015
10941/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10941/QĐ-BCT địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 Thanh Hóa Hà Tĩnh 2015
10826/QĐ-BCT
Ngày ban hành 08/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10826/QĐ-BCT điện nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới 2015
32/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 08/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2015/TT-BCT
10287/BCT-CNNG
Ngày ban hành 06/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10287/BCT-CNNg quy hoạch phân vùng thăm dò khai thác quặng vàng đồng niken molipden 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162