tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
8266/QĐ-BCT
Ngày ban hành 10/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 8266/QĐ-BCT 2015 phê duyệt Thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam
01/VBHN-BCT
Ngày ban hành 04/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT Thông tư vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
8047/BCT-TTTN
Ngày ban hành 04/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8047/BCT-TTTN 2015 điều hành kinh doanh xăng dầu
8020/BCT-XNK
Ngày ban hành 04/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8020/BCT-XNK 2015 thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng
25/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 25/2015/TT-BCT nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường 2015
24/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 31/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BCT thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi đối với công việc có tính chất đặc biệt
KHONGSO
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
7633/BCT-KHCN
Ngày ban hành 28/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7633/BCT-KHCN 2015 tạm nhập tái xuất mặt hàng vải theo 32/2009/TT-BCT
7473/BCT-KHCN
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7473/BCT-KHCN 2015 giải đáp thắc mắc trong thực hiện Thông tư 32/2009/TT-BCT
7371/QĐ-BCT
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 7371/QĐ-BCT công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng chương trình dán nhãn năng lượng
7294/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7294/BCT-TTTN 2015 điều hành kinh doanh xăng dầu
7248/QĐ-BCT
Ngày ban hành 15/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 7248/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính 2015
7077/BCT-HC
Ngày ban hành 14/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7077/BCT-HC 2015 xử lý vỏ bao bì phân bón vô cơ chưa có dấu hợp quy
7035/BCT-TCNL
Ngày ban hành 14/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7035/BCT-TCNL 2015 áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
7092/QĐ-BCT
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 7092/QĐ-BCT 2015 bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ
23/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BCT về Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
6714/BCT-TTTN
Ngày ban hành 04/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6714/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
6817/QĐ-BCT
Ngày ban hành 03/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6817/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2014 của viên chức quản lý Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
6708/QĐ-BCT
Ngày ban hành 02/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6708/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính 2015
12/CT-BCT
Ngày ban hành 02/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 12/CT-BCT năm 2015 thực hiện Nghị quyết 97/2015/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII do Bộ Công thương
6549/BCT-XNK
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6549/BCT-XNK 2015 vướng mắc C/O mẫu E
6481/QĐ-BCT
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6481/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6448/QĐ-BCT
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6448/QĐ-BCT năm 2015 phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vùng Tây Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6351/BCT-VP
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6351/BCT-VP 2015 cán bộ công chức công thương không sử dụng thuốc lá ngoại nhập lậu
6260/BCT-XNK
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6260/BCT-XNK 2015 thực hiện công văn 4582/BCT-XNK nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền
21/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2015/TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
20/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6242/QĐ-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6242/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
16/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây nổ chịu nước do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
19/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ Amonit AD1 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
18/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Dây cháy chậm công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
14/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Máy nổ mìn điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
15/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
17/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6056/BCT-TTTN
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6056/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
6070/QĐ-BCT
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6070/QĐ-BCT 2015 điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
6058/QĐ-BCT
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 6058/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ cho Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
13/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BCT
5855/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5855/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua tỉnh Phú Thọ thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
12/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2015/TT-BCT
5587/QĐ-BCT
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5587/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung kho xăng dầu ĐKC quy mô 86.000m3 tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào "Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025"
5568/BCT-XNK
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5568/BCT-XNK 2015 xử lý xe máy chuyên dùng
5507/BCT-TTTN
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5507/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
11/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BCT
5317/QĐ-BCT
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5317/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
5295/QĐ-BCT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5295/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025
09/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
5270/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 5270/QĐ-BCT năm 2015 về chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ do Bộ Công thương ban hành
5254/QĐ-BCT
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5254/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2020, có xét đến năm 2025
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162