tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Công Thương

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
08/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
5100/QĐ-BCT
Ngày ban hành 26/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 5100/QĐ-BCT năm 2015 về Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Công Thương ban hành
5100/BCT-XNK
Ngày ban hành 25/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5100/BCT-XNK 2015 tạm nhập tái xuất đường qua cửa khẩu phụ Lào Cai
4972/BCT-TTTN
Ngày ban hành 20/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4972/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
4925/BCT-HC
Ngày ban hành 19/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4925/BCT-HC của Bộ Công Thương về các thủ tục hành chính tại Thông tư 06/2015/TT-BTC liên quan đến lĩnh vực hóa chất
4759/QĐ-BCT
Ngày ban hành 18/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4759/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
4665/QĐ-BCT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4665/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
4560/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 4560/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
07/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BCT
4548/BCT-TTB
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4548/BCT-TTB tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng năm 2015
4503/QĐ-BCT
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4503/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung cửa hàng xăng dầu tại tỉnh Thanh Hóa vào "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025"
4462/QĐ-BCT
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4462/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thành phần tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án bôxit Tây Nguyên
4352/QĐ-BCT
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 4352/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
4313/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4313/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 6226/QĐ-BCT ngày 29/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung một số mặt hàng được sản xuất từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Kiên Giang dưới hình thức mua, bán, trao đổi cư dân biên giới
4339/QĐ-BCT
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4339/QĐ-BCT năm 2015 về suất đầu tư tối đa cấp điện cho một hộ dân nông thôn từ lưới điện quốc gia đối với dự án thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 do Bộ Công Thương ban hành
4391/BCT-TTTN
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4391/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
4305/BCT-CNNG
Ngày ban hành 04/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4305/BCT-CNNg 2015 xuất khẩu quặng đuôi zircon tồn kho
4204/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4204/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
4202/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4202/QĐ-BCT năm 2015 về Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
4099/QĐ-BCT
Ngày ban hành 25/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4099/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục thương nhân được lựa chọn tham gia quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet
4082/QĐ-BCT
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4082/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet
06/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2015/TT-BCT
3954/BCT-TTTN
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3954/BCT-TTTN 2015 thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng hành tím Sóc Trăng
3854/BCT-TCNL
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3854/BCT-TCNL 2015 thực hiện Quyết định 11039/QĐ-BCT và hiệu suất năng lượng tối thiểu
3825/BCT-BGMN
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3825/BCT-BGMN 2015 xuất khẩu qua Bản Quẩn xã Bản Phiệt huyện Bảo Thắng Lào Cai
3730/QĐ-BCT
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3730/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
3765/BCT-XNK
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3765/BCT-XNK 2015 xuất khẩu phế liệu chất thải nhập khẩu vật tư linh kiện bảo hành doanh nghiệp FDI
3655/QĐ-BCT
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3655/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
3491/QĐ-BCT
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3491/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
3543/BCT-TTTN
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3543/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
3462/BCT-XNK
Ngày ban hành 09/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3462/BCT-XNK 2015 thuế chuyển nhượng ô tô đối tượng ngoại giao
4531/BCT-TCHQ
Ngày ban hành 08/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4531/BCT-TCHQ 2015 miễn thuế giá trị gia tăng
3415/BCT-XNK
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3415/BCT-XNK 2015 thực hiện công văn 4582/BCT-XNK về nhập khẩu xe ô tô chở người
3192/QĐ-BCT
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3192/QĐ-BCT năm 2015 phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3202/BCT-XNK
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3202/BCT-XNK 2015 hàng hóa gửi kho ngoại quan xuất qua cửa khẩu phụ điểm thông quan
3179/BCT-HC
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3179/BCT-HC 2015 áp dụng HS mặt hàng cao su tổng hợp SBR
3113/BCT-KHCN
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3113/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016
3075/QĐ-BCT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3075/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh địa điểm cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang thuộc "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025"
3029/QĐ-BCT
Ngày ban hành 30/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3029/QĐ-BCT năm 2015 về Quy hoạch địa điểm kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên phạm vi cả nước đến năm 2020, có xét đến năm 2030 do Bộ Công Thương ban hành
05/2015/TT-BCT
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2015/TT-BCT của Bộ Công thương : Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tư do Việt Nam - Chi Lê
2945/QĐ-BCT
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2945/QĐ-BCT năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành hết hiệu lực thi hành
2938/BCT-QLTT
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2938/BCT-QLTT 2015 hướng dẫn áp dụng Thông tư 19/2015/TT-BCT
2943/BCT-TTTN
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2943/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
04/CT-BCT
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2015 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu do Bộ Công thương ban hành
04/CT-BCT
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán,vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.
2847/BCT-XNK
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2847/BCT-XNK 2015 tạm nhập tái xuất cát xây dựng
2786/BCT-XNK
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2786/BCT-XNK 2015 nhập khẩu thuốc lá kinh doanh miễn thuế
2715/BCT-TC
Ngày ban hành 19/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2715/BCT-TC 2015 báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính
2405/QĐ-BCT
Ngày ban hành 16/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2405/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ
2219/QĐ-BCT
Ngày ban hành 12/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2219/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới kinh doanh phân phối, bán buôn sản phẩm rượu trên phạm vi toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162