tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
35/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 35/2017/TT-BGDĐT vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục
36/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT quy chế công khai cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5886/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5886/QĐ-BGDĐT 2017 phòng chống bạo lực học đường cơ sở giáo dục mầm non
32/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT Quy chế thi nghiên cứu khoa học
31/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông
1099/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 21/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1099/BGDĐT-GDMN tăng cường tiếng Việt trẻ em dân tộc thiểu số giáo dục mầm non 2017
1067/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 17/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1067/BGDĐT-TCCB đổi mới cơ chế quản lý tài chính tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 2017
02/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT hướng dẫn 152/2007/QĐ-TTg học bổng chính sách học sinh sinh viên
178/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 178/KH-BGDĐT chỉ thị 05-CT/TW 27/CT-TTG học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2017
06/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
777/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 777/QĐ-BGDĐT đính chính 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non 2017
975/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 14/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 975/BGDĐT-CTHSSV Quyết định 1501/QĐ-TTg giáo dục lý tưởng cách mạng 2015 2020
728/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 728/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học Trung học 2017
904/BGDĐT-HTQT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 904/BGDĐT-HTQT tuyển chọn học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASEAN 2017
582/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 582/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2017
110/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 110/KH-BGDĐT triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học 2017
505/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 505/CT-BGDĐT tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn trong cơ sở giáo dục 2017
86/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 86/KH-BGDĐT tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh trung học phổ thông 2017
447/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 447/QĐ-BGDĐT Điều lệ Hội thao Giáo dục quốc phòng học sinh trung học phổ thông 2017
04/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia xét công nhận tốt nghiệp
327/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 327/QĐ-BGDĐT Kế hoạch phát triển nghề công tác xã hội trong ngành Giáo dục 2017 2020
01/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT Thông tư Chương trình giáo dục mầm non 2017
47/TB-BGDĐT
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 47/TB-BGDĐT kết luận của Thứ trưởng Hội nghị thanh tra giáo dục toàn quốc 2017
33/TB-BGDĐT
Ngày ban hành 18/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 33/TB-BGDĐT kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ buổi làm việc Giám đốc sở giáo dục 2017
196/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 196/QĐ-BGDĐT phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng 2017
02/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trường trung học phổ thông
01/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng an ninh trong trường tiểu học trung học
03/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BGDĐT Chương trình giáo dục quốc phòng an ninh trong trường trung cấp cao đẳng
28/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo 17/2009/TT-BGDĐT
27/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
6239/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6239/QĐ-BGDĐT Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngành giáo dục 2017
5875/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5875/QĐ-BGDĐT tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới 2016
6073/BGDĐT-GDDT
Ngày ban hành 12/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6073/BGDĐT-GDDT báo cáo học kỳ 1 giáo dục dân tộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 2016 2017
5878/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5878/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn kiểm tra sơ kết học kỳ I năm học 2016 2017
KHONGSO
Ngày ban hành 28/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia 2016
5596/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT kế hoạch ngành Giáo dục thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg 2016
24/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 14/11/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
5532/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5532/BGDĐT-CTHSSV triển khai Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV AIDS 2016
5488/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5488/BGDĐT-NGCBQLGD kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy 2016
801/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 801/KH-BGDĐT phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của ngành giáo dục 2016 2020
5450/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5450/BGDĐT-VP tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy 2016
5402/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5402/BGDĐT-CTHSSV phát động cuộc thi Giao thông học đường 2016 2017
5348/BGDĐT-NGCBQLCSGD
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5348/BGDĐT-NGCBQLCSGD tổ chức thi thăng hạng giảng viên 2016
5300/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5300/BGDĐT-CTHSSV Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2016
5266/BGDĐT-TTR
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5266/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra nội bộ cơ sở giáo dục đại học cao đẳng sư phạm 2016
4725/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4725/QĐ-BGDĐT mô đun bồi dưỡng giáo viên dạy hòa nhập học sinh khuyết tật tiểu học 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT 2016
03/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT đánh giá học sinh tiểu học 2016
4818/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4818/BGDĐT-KTKĐCLGD tổ chức thi phổ thông tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy 2017 2016
4806/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 28/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4806/BGDĐT-GDĐH báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162