Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
27/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT
4211/BGDĐT-ĐANN
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4211/BGDĐT-ĐANN bồi dưỡng Giáo viên tiếng Anh cán bộ quản lý năm 2014
4204/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4204/BGDĐT-GDĐH 2014 đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học
4221/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4221/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục thường xuyên
4180/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 07/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4180/BGDĐT-CTHSSV 2014 báo cáo thực hiện 35/2011/TT-BGDĐT
4163/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 07/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4163/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020
25/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 07/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT
2833/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 07/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2833/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên
4119/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 06/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4119/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2014 2015
4099/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4099/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014-2015
4080/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4080/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh và giáo viên, giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập
4055/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4055/BGDĐT-KHTC 2014 nhắc nộp báo cáo Dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú
4015/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4015/BGDĐT-CTHSSV 2014 tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đại học cao đẳng 2014 2015
3987/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3987/BGDĐT-NGCBQLGD 2014 bồi dưỡng kiến thức pháp luật đội ngũ giáo viên giáo dục công dân
24/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2014/TT-BGDĐT
2653/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Kế hoạch hành động triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3930/BGDĐT-TTR
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3930/BGDĐT-TTr 2014 sử dụng nguồn kinh phí trái phiếu Chính phủ Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục
3878/BGDĐT-PC
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3878/BGDĐT-PC 2014 hướng dẫn pháp chế cơ sở giáo dục đại học
3769/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3769/BGDĐT-VP 2014 xây dựng phát triển phòng truyền thống tại nhà trường Bộ Giáo dục
23/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT
2517/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2517/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Giải Bóng bàn “Người Giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ XII năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3707/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3707/BGDĐT-TCCB 2014 đánh giá phụ cấp lương cán bộ công viên chức
2418/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2418/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở
22/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT
3500/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3500/BGDĐT-CSVCTBTH 2014 lập kế hoạch đầu tư phát triển 2015
21/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT
3483/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 04/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3483/BGDĐT-CTHSSV 2014 tiêm vắc xin Sởi Rubella trong trường học
3435/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3435/BGDĐT-KHTC 2014 dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú
2278/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2278/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản một số thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho trường Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3411/BGDĐT-KHCNMT
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3411/BGDĐT-KHCNMT 2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường 2015
2241/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2241/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trường đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3372/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 30/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3372/BGDĐT-VP 2014 tăng cường phòng chữa cháy cứu nạn hộ
3237/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3237/BGDĐT-KTKĐCLGD báo cáo nhanh tình hình thi đại học cao đẳng 2014
3215/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3215/BGDĐT-GDMN 2014 Quy chế tổ chức hoạt động mầm non tư thục
446/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 446/KH-BGDĐT tập huấn thiết kế giáo án, phương pháp giảng bài lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiếu học, trung học cơ sở năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3119/BGDĐT-GDCN
Ngày ban hành 17/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3119/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông
21/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3082/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3082/BGDĐT-KHTC 2014 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2015 Bộ Giáo dục
3083/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3083/BGDĐT-KHTC 2014 kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước 2015 Bộ Giáo dục
439/CĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công điện 439/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động khẩn trương đối phó với tình hình mưa lũ
414/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 414/KH-BGDĐT năm 2014 tập huấn cho giáo viên cốt cán Trung tâm giáo dục thường xuyên về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
405/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 405/KH-BGDĐT năm 2014 tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên trường Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2850/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2850/BGDĐT-GDĐH 2014 rà soát thống kê trường Cao đẳng
2825/BGDĐT-TĐKT
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2825/BGDĐT-TĐKT quy trình thủ tục hồ sơ khen thưởng năm học 2013 2014 giáo dục đại học
392/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 392/KH-BGDĐT năm 2014 tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
1923/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1923/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
1955/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1955/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
20/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, b
19/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2014/TT-BGDĐT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162