tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4750/BGDĐT-GDCN
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4750/BGDĐT-GDCN hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 2017 giáo dục chuyên nghiệp 2016
22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh tiểu học thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
22/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi đánh giá học sinh tiểu học thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
4622/BGDĐT-CNTT
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4622/BGDĐT-CNTT nhiệm vụ công nghệ thông tin 2016 2017
607/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 607/KH-BGDĐT lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo 2016
3031/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 26/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 3031/CT-BGDĐT nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 2017
2912/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2912/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng cán bộ ra đề thi định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh 2016
2913/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 23/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2913/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng Cán bộ chấm thi nói viết theo đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh 2016
2805/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2805/QĐ-BGDĐT thực hiện tăng cường chuẩn bị tiếng Việt trẻ mầm non học sinh tiểu học 2016
2754/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2754/QĐ-BGDĐT phân công nhiệm vụ Bộ trưởng các Thứ trưởng 2016
2704/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 05/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2704/QĐ-BGDĐT công nhận Lạng Sơn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi 2016
3641/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3641/BGDĐT-GDĐH công bố thông tin xét tuyển đại học cao đẳng hệ chính quy 2016
3502/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 18/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3502/BGDĐT-KTKĐCLGD công bố kết quả thi lịch xét tuyển đại học cao đẳng chính quy 2016
3283/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3283/BGDĐT-CTHSSV thực hiện công tác hướng nghiệp tư vấn việc làm hỗ trợ sinh viên 2016
458/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 04/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 458/KH-BGDĐT đào tạo bồi dưỡng nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục mầm non 2016
3210/BGDĐT-GDQP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3210/BGDĐT-GDQP cử giáo viên giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh dự lớp tập huấn 2016
3179/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3179/BGDĐT-VP chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016
2186/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2186/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II 2016
2189/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2189/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV 2016
2188/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2188/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 2016
3104/BGDĐT-GDQP
Ngày ban hành 27/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3104/BGDĐT-GDQP thực hiện pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ 2016
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV tiêu chuẩn nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP hướng dẫn pháp luật nghĩa vụ quân sự đào tạo nhân viên quân đội
431/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 431/KH-BGDĐT thực hiện đề án phát triển đào tạo từ xa 2015 2020 2016
18/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 18/2016/TT-BGDĐT quy chế xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học
2996/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2996/BGDĐT-CTHSSV tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2016
2071/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 2071/CT-BGDĐT tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tuyển sinh đại học cao đẳng 2016
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 12/2016/TTLT-BLDTBXH-BGDDT-BTC hướng dẫn 53/2015/QĐ-TTg nội trú sinh viên cao đẳng
412/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 15/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 412/KH-BGDĐT tập huấn giáo viên giảng viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng 2016
407/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 407/KH-BGDĐT thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư liên tịch nội dung bồi dưỡng tổ chức thi cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin 2016
2670/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2670/BGDĐT-GDĐH rà soát cơ sở đào tạo tiến sĩ 2016
1893/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT khung kế hoạch thời gian giáo dục mầm non giáo dục phổ thông 2016
2449/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2449/BGDĐT-GDTH khắc phục tình trạng chạy trường chạy lớp 2016
338/TB-BGDĐT
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 338/TB-BGDĐT kết luận Bộ trưởng Bộ Giáo dục buổi làm việc với Giám đốc Sở Giáo dục 2016
2427/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2427/BGDĐT-KHTC lệ phí dự thi dự tuyển kinh phí hỗ trợ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016
2426/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2426/BGDĐT-KHTC định mức chi cho Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2016
2279/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 20/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2279/BGDĐT-KHTC xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo địa phương 2017 2016
2256/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2256/BGDĐT-KHTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 2016
2258/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 19/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2258/BGDĐT-KHTC xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2017 2016
2230/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2230/BGDĐT-KTKĐCLGD kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tuyển sinh đại học cao đẳng 2016
16/2016/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2016/TT-BGDĐT hướng dẫn 72/2014/QĐ-TTg dạy học bằng tiếng nước ngoài nhà trường
1611/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1611/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp hạng I 2016
1613/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1613/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III 2016
1612/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1612/QĐ-BGDĐT bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II 2016
1572/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 1572/CT-BGDĐT phòng chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em học sinh sinh viên 2016
1475/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1475/QĐ-BGDĐT đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2 học sinh trung học cơ sở 2016
1477/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1477/QĐ-BGDĐT đề thi năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3 học sinh trung học phổ thông 2016
1481/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 người lớn 2016
1479/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1479/QĐ-BGDĐT đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 1 học sinh tiểu học 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162