tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
05/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT quy chế tổ chức hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
6154/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6154/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính mới ban hành 2015
6152/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6152/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi thay thế bị hủy bỏ bãi bỏ 2015
6155/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6155/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính mới ban hành 2015
6153/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6153/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính mới ban hành bị hủy bỏ bãi bỏ 2015
6151/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6151/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung 2015
32/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh cơ sở giáo dục đại học
31/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông
30/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2015/TT-BGDĐT
30/2015/TTBGDĐT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30/2015/TT BGDĐT sửa đổi tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc bán trú
6435/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6435/BGDĐT-CTHSSV báo cáo công tác chỉ đạo triển khai may mua đồng phục học sinh 2015
5862/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5862/QĐ-BGDĐT thực hiện13/CT-TTg tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính
6285/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6285/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
5838/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5838/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5830/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ bộ sử dụng ngân sách 2015
29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
5731/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5731/QĐ-BGDĐT xây dựng phòng truyền thống giáo dục 2015
6072/BGDĐT-GDQP
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6072/BGDĐT-GDQP thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2015 2016
6050/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 18/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6050/BGDĐT-CTHSSV báo cáo tổng kết công tác nước sạch vệ sinh môi trường 2012 2015
1083/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1083/KH-BGDĐT pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục Giáo dục 2015
1084/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 12/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1084/KH-BGDĐT pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục giáo dục đại học 2015
5445/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5445/QĐ-BGDĐT quy chế theo dõi đôn đốc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao 2015
5299/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5299/QĐ-BGDĐT sửa đổi nghiệp vụ chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em mẫu giáo tư thục 1923/QĐ-BGDĐT 2015
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy cơ sở giáo dục đại học
123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH tổ chức trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh
26/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học
27/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở phổ thông
03/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT Nghị định chế độ cử tuyển đại học cao đẳng trung cấp giáo dục quốc dân 2015
5623/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5623/BGDĐT-KTKĐCLGD báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2015 thông tin về đơn vị
KHONGSO
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư giảm trừ định mức giờ dạy cho giáo viên giảng viên kiêm nhiệm làm công tác công đoàn
4903/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4903/QĐ-BGDĐT công bố thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục Đào tạo 2015
5469/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 21/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5469/BGDĐT-VP hướng dẫn giao ban vùng năm học 2015 2016
39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV tổ chức trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên
5297/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5297/BGDĐT-GDMN triển khai Chỉ thị 09/CT-TTg trường mầm non khu công nghiệp khu chế xuất 2015
25/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT chương trình môn học giáo dục thể chất chương trình đào tạo trình độ đại học
KHONGSO
Ngày ban hành 08/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
5183/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 08/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5183/BGDĐT-GDMN gửi phiếu trưng cầu ý kiến khảo sát chương trình giáo dục mầm non 2015
5154/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5154/BGDĐT-KHTC xây dựng kế hoạch đầu tư giáo dục vùng núi dân tộc thiểu số 2015
5153/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5153/BGDĐT-KHTC tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo 2015
873/TB-BGDĐT
Ngày ban hành 06/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 873/TB-BGDĐT kết luận thứ trưởng lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống thanh thiếu niên nhi đồng 2015 2020
5113/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 06/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5113/BGDĐT-GDMN hướng dẫn báo cáo tình hình giáo dục mầm non năm học 2015 2016
4014/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4014/QĐ-BGDĐT Xây dựng mạng thông tin cung cầu đào tạo sử dụng nhân lực ngành giáo dục
4983/BGDĐT-CNTT
Ngày ban hành 28/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4983/BGDĐT-CNTT thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2015 2016
4937/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4937/BGDĐT-VP ngăn chặn văn bản giả mạo 2015
24/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 23/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
4878/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 22/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4878/BGDĐT-CTHSSV đề nghị báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh
4850/BGDĐT-KTKDCLGD
Ngày ban hành 21/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4850/BGDĐT-KTKDCLGD khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015 2016
4869/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 21/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4869/BGDĐT-CTHSSV bảo vệ an ninh quốc gia an toàn xã hội chống tội phạm ngành giáo dục 2015
4723/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 15/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4723/BGDĐT-CTHSSV công tác học sinh sinh viên hoạt động ngoài giờ y tế trường học 2015 2016
4677/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4677/BGDĐT-GDTX tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162