tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4660/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 10/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4660/BGDĐT-CTHSSV bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên 2015
4618/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 08/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4618/BGDĐT-GDMN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015 2016
19/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 08/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT bằng tốt nghiệp trung học cơ sở phổ thông văn bằng đại học
4539/BGDĐT-GDDT
Ngày ban hành 04/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4539/BGDĐT-GDDT thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 2016 giáo dục dân tộc
4509/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 03/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4509/BGDĐT-GDTrH nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 2016
17/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 01/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
4348/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 26/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4348/BGDĐT-GDĐH đào tạo nhân lực trình độ đại học thạc sĩ Tây Bắc Tây Nguyên Tây Nam Bộ
3131/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 25/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 3131/CT-BGDĐT 2015 nhiệm vụ trọng tâm 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên
4323/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 25/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4323/BGDĐT-GDTH 2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 2016
4296/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4296/BGDĐT-CTHSSV tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên 2015
4303/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD 2015 tuyển sinh Đại học Cao Đẳng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung
4374/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4374/BGDĐT-GDĐH giải đáp thắc mắc xét tuyển đại học cao đẳng 2015
4295/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4295/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 2016 giáo dục thường xuyên
4284/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 21/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4284/BGDĐT-KHTC 2015 triển khai điều tra cập nhật số liệu phổ cập giáo dục xóa mù chữ
3075/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 20/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3075/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai chính sách tinh giản biên chế 2015 2021
4259/BGDĐT-GDĐT
Ngày ban hành 20/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4259/BGDĐT-GDĐT Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú
734/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 20/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 734/KH-BGDĐT điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non 2015
4190/BGDĐT-TTR
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4190/BGDĐT-TTr 2015 thực hiện công tác thanh tra giáo dục năm học 2015 2016
704/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 12/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 704/KH-BGDĐT 2015 giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 2016
16/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT đánh giá kết quả rèn luyện người được đào tạo trình độ đại học chính quy
4079/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 11/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4079/BGDĐT-KTKĐCLGD 2015 hỗ trợ thí sinh thay đổi đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng
2866/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2866/QĐ-BGDĐT thủ tục hành chính sửa đổi thay thế hủy bỏ bãi bỏ thuộc phạm vi bộ giáo dục đào tạo 2015
693/HD-BGDĐT
Ngày ban hành 07/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 693/HD-BGDĐT thanh tra tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2015
3988/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3988/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn tổ chức hoạt động đầu năm học 2015
3993/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 06/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3993/BGDĐT-VP 2015 nộp hồ sơ thi tốt nghiệp THPT
02/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 05/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT 2015 Thông tư quy định đào tạo liên thông cao đẳng đại học
2797/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2797/QĐ-BGDĐT 2015 Khung kế hoạch 2015 2016 giáo dục mầm non phổ thông thường xuyên
3839/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3839/BGDĐT-CSVCTBTH 2015 cơ sở vật chất thiết bị trường học giáo dục mầm non phổ thông
3843/BGDĐT-ĐTVNN
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3843/BGDĐT-ĐTVNN tăng cường quản lý thanh kiểm tra xử lý vi phạm dịch vụ tư vấn du học
650/TB-BGDĐT
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 650/TB-BGDĐT tiêu chí đảm bảo đầu vào tuyển sinh đại học cao đẳng chính quy 2015
3809/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD quy trình xét tuyển đại học cao đẳng hệ chính quy 2015
2705/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2705/QĐ-BGDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học cao đẳng 2015
2632/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2632/QĐ-BGDĐT đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2015
3716/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3716/BGDĐT-KHTC 2015 báo cáo mức học phí khối mầm non phổ thông 2010 2015
3731/BGDĐT-KHCNMT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3731/BGDĐT-KHCNMT 2015 giới thiệu điển hình tiên tiến về môi trường giai đoạn 2011 2015
2571/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 21/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2571/QĐ-BGDĐT 2015 công bố thủ tục hành chính hủy bỏ bãi bỏ Bộ Giáo dục Đào tạo
3604/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 17/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3604/BGDĐT-KHTC 2015 chương trình hỗ trợ giáo dục vùng núi vùng dân tộc thiểu số
3606/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 17/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3606/BGDĐT-TCCB 2015 chính sách tiền lương thu nhập công viên chức người lao động
2522/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 17/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2522/QĐ-BGDĐT bổ sung 5580/QĐ- BGDĐT soạn thảo ban hành văn bản quy phạm
2470/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2470/QĐ-BGDĐT tiêu chuẩn hoạt động Ban xây dựng chương trình giáo dục phổ thông
3505/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3505/BGDĐT-TCCB 2015 báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 19/2013/NĐ-CP
3403/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 08/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3403/BGDĐT-CTHSSV 2015 tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông trường học
2336/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2336/QĐ-BGDĐT 2015 Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX 2016
3281/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3281/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện một số nội dung liên quan đến thẩm định chương trình đào tạo theo quy định của Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015
13/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục
493/TB-BGDĐT
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 493/TB-BGDĐT năm 2015 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông trong các cơ sở đào tạo giáo viên” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3218/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3218/BGDĐT-GDTrH triển khai mô hình trường học mới lớp 6 cấp trung học cơ sở
3197/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3197/BGDĐT-CSVCTBTH 2015 Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển 2016
3162/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3162/BGDĐT-GDTrH nghiên cứu khoa học cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia trung học 2015
2116/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2116/QĐ-BGDĐT năm 2015 sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quyết định 3535/QĐ-BGDĐT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162