tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1064/ĐH&SĐH
Ngày ban hành 17/02/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1064/ĐH&SĐH phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2005
05/2005/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 17/02/2005
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 05/2005/QĐ-BGD&ĐT
06/2005/QĐ-BGD
Ngày ban hành 17/02/2005
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 06/2005/QĐ-BGD
06/2005/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 17/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2005/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
04/2005/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 16/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2005/QĐ-BGDĐT về quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
04/2005/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 16/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2005/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
04/2005/QĐ-BGD
Ngày ban hành 16/02/2005
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 04/2005/QĐ-BGD
03/2005/QĐ-BGD
Ngày ban hành 15/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2005/QĐ-BGD
03/2005/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 15/02/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2005/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
02/2005/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/2005/CT-BGDĐT về tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
750/TCCB
Ngày ban hành 31/01/2005
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 750/TCCB lập hồ sơ và quy trình thực hiện việc thành lập trường trung học chuyên nghiệp
02/2005/CT-BGD
Ngày ban hành 31/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 02/2005/CT-BGD
01/2005/QĐ-BGD
Ngày ban hành 12/01/2005
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 01/2005/QĐ-BGD
01/2005/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 12/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2005/QĐ-BGDĐT về Bộ chương trình khung giáo dục đại bọc khối ngành Nhân văn trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
41/2004/TTLT/BGD-BTC-BQP-BLĐTBXH
Ngày ban hành 31/12/2004
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 41/2004/TTLT/BGD-BTC-BQP-BLĐTBXH
11315/TCCB
Ngày ban hành 22/12/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 11315/TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đối với hồ sơ và quy trình thành lập trường đại học, cao đẳng
40/2004/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 21/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 40/2004/CT-BGDĐT về tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tổ chức và hoạt động của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
40/2004/CT-BGD
Ngày ban hành 21/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 40/2004/CT-BGD
11185/GDTH
Ngày ban hành 17/12/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 11185/GDTH hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông
39/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 13/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2004/QĐ-BGDĐT ban hành tiêu chuẩn ngành năm 2004 về Danh mục đồ dùng dạy học và thiết bị kỹ thuật phòng dạy và học Đan, Móc của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10819/GDTRH
Ngày ban hành 07/12/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10819/GDTrH điều chỉnh tiêu chuẩn phổ cập bậc Trung học
38/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 02/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.
7674/QĐ-BGDĐT-PC
Ngày ban hành 29/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 7674/QĐ-BGDĐT-PC về thu hồi Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn định mức biên chế của cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10450/VP
Ngày ban hành 25/11/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10450/VP kế hoạch triển khai thực hiện CT 31/2004/CT-TTg
37/2004/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 09/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2004/QĐ-BGD&ĐT ban hành chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành du lịch hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9699/VP
Ngày ban hành 29/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 9699/VP ngày 29/10/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc (1954-2004)
98/2004/LPQT
Ngày ban hành 26/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thỏa thuận hành chính số 98/2004/LPQT về việc công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên học chuyển tiếp ở bậc đại học tại nước đối tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, Đào tạo đại học và nghiên cứu Pháp
36/2004/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 25/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2004/QĐ-BGD&ĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành ngoại ngữ trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9318/GDMN
Ngày ban hành 20/10/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9318/GDMN triển khai ứng dụng CNTT giáo dục mầm non
6034/QĐ-BGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành 19/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6034/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
35/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2004/QĐ-BGDĐT
33/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học
32/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2004/QĐ-BGDĐT
31/2004/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 16/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2004/QĐ-BGD&ĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học tự nhiên trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
30/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 15/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2004/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non chu kỳ II (2004-2007) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
29/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 01/09/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2004/QĐ-BGDĐT Quy định tạm thời về Đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4765/QĐ-BGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành 25/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4765/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường CĐ Văn hoá - Nghệ thuật Thanh Hoá do Bộ trưởng Bộ giáo dục ban hành
4700/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành 23/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4700/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Thống kê do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
4702/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành 23/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4702/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Bến Tre do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
27/2004/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 16/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2004/QĐ-BGD&ĐT ban hành điều lệ hội thao giáo dục quốc phòng học sinh trung học phổ thông toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7180/GDCN
Ngày ban hành 13/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 7180/GDCN B năm 2004 thực hiện Chỉ thị năm học 2004 - 2005 về giáo dục trung học chuyên nghiệp do ộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
26/2004/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 10/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế, cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật
6694/HV
Ngày ban hành 02/08/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6694/HSSV hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục thể chất và y tế trường học 2004 - 2005
25/2004/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 25/2004/CT-BGDĐT về nhiệm vụ của toàn ngành giáo dục trong năm 2004 - 2005 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
24/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2004/QĐ-BGDĐT về biên chế năm học 2004-2005 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung học sư phạm và cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
23/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2004/QĐ-BGDĐT ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế- Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
22/2004/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2004/TT-BGDĐT hướng dẫn về loại hình giáo viên, cán bộ, nhân viên ở các trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
22/2004/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 28/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về loại hình giáo viên, cán bộ, nhân viên ở các trường phổ thông
21/2004/TTLT/BGD-BNV
Ngày ban hành 23/07/2004
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT/BGD-BNV
20/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 20/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 kèm theo Quyết định 03/2004/QĐ-BGDĐT ;Quyết định 10/2004/QĐ-BGDĐT phê duyệt Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162