tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3030/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3030/BGDĐT-KTKĐCLGD 2015 sửa chữa sai sót dữ liệu dự thi gia hạn thời gian nộp hồ sơ
3029/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3029/BGDĐT-KTKĐCLGD về lịch thời gian biểu thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
3013/BGDĐT-CNTT
Ngày ban hành 17/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3013/BGDĐT-CNTT 2015 danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi
2962/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2962/BGDĐT-KHTC 2015 thực trạng các tổ chức cá nhân tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục
2963/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2963/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers-Cov)
2882/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 12/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2882/BGDĐT-GDĐH 2015 dự thảo Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng đại học
2859/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2859/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2016
425/CĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công điện 425/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động đối phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong thời gian tới
2802/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2802/BGDĐT-KHTC 2015 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2016
2803/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2803/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
2769/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2769/BGDĐT-GDMN 2015 Báo cáo tình hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số
413/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 413/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016
1832/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1832/QĐ-BGDĐT năm 2015 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2668/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2668/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
1833/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1833/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2648/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2648/BGDĐT-GDTX 2015 tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp chống mù chữ
2622/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2622/BGDĐT-GDTH 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014 2015
2584/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2584/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
2533/BGDĐT-DATHCSKKN2
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2533/BGDĐT-DATHCSKKN2 2015 đầu tư xây dựng Dự án Giáo dục khu vực khó khăn giai đoạn 2
2513/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2513/BGDĐT-GDMN 2015 báo cáo thực hiện Quyết định 149/2006/QĐ-TTg
1744/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1744/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2512/BGDĐT-GDCN
Ngày ban hành 27/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2512/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường trong bậc học trung cấp chuyên nghiệp
1738/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1738/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016-2020)
2470/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2470/BGDĐT-KTKĐCLGD 2015 dữ liệu đăng kí dự thi của thí sinh
2297/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2297/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác nhận văn bằng Chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ
09/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
1608/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1608/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt 04 chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành trình độ trung cấp chuyên nghiệp các ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, nghiệp vụ lễ tân, Quản lý và bán hàng siêu thị, Kế toán
2241/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH 2015 triển khai giám sát đánh giá đầu tư dự án sử dụng vốn Nhà nước
330/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 330/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" ngành Giáo dục
2210/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2210/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên
2189/BGDĐT-KHCNMT
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2189/BGDĐT-KHCNMT Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển hải đảo Việt Nam 2015
2188/BGDĐT-KHCNMT
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2188/BGDĐT-KHCNMT 2015 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
2029/BGDĐT-KHCNMT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2029/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016
2012/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành 25/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2012/BGDĐT-NGCBQLGD triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên 2015
2015/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 25/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2015/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015
1991/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1991/BGDĐT-KTKĐCLGD phối hợp chỉ đạo thi tuyển sinh 2015
1377/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1377/QĐ-BGDĐT năm 2015 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1378/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1378/QĐ-BGDĐT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1988/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015
1943/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1943/BGDĐT-KHTC 2015 Triển khai kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2014 2015
1936/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1936/BGDĐT-TCCB 2015 về tổng kết Tiểu Đề án 2 giai đoạn 2010 2015
08/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT
1278/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1278/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
07/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT
1761/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1761/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn Khoản 2 Điều 23 quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ 2015
1658/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 09/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1658/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục đào tạo
1650/BGDĐT-NGCBQLGD
Ngày ban hành 08/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1650/BGDĐT-NGCBQLGD 2015 giáo viên tiểu học THCS THPT công lập
1510/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1510/BGDĐT-CTHSSV phòng chống dịch bệnh sau Tết và mùa lễ hội 2015
168/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 168/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Đề án tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162