tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
5312/KHTC
Ngày ban hành 29/06/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5312/KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh về lệ phí tuyển sinh
18/2004/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 21/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2004/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường đại học ban hành kèm Quyết định 153/2003/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
18/2004/TT-BGD
Ngày ban hành 21/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2004/TT-BGD
17/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 16/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2004/QĐ-BGDĐT về Chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16/2004/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 14/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16/2004/CT-BGDĐT về tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2004/QĐ-BGDĐT về Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4504/VP
Ngày ban hành 03/06/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4504/VP triển khai xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới
14/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 17/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2004/QĐ-BGDĐT ban hành Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III (2004-2007) cho giáo viên Trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông
12/2004/QĐ-BGD
Ngày ban hành 28/04/2004
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 12/2004/QĐ-BGD
13/2004/QĐ-BGD
Ngày ban hành 28/04/2004
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 13/2004/QĐ-BGD
13/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông
3235/ĐH&SĐH
Ngày ban hành 27/04/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3235/ĐH&SĐH tuyển sinh đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng AYF 2004-2005
11/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 21/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2004/QĐ-BGDĐT
3019/ĐH-SĐH
Ngày ban hành 20/04/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3019/ĐH-SĐH tuyển sinh Đại học đi học SĐH tại Nhật Bản theo học bổng Monbukagakusho2004-2005
10/2004/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 15/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2004/QĐ-BGD&ĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
1854/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành 15/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1854/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
1759/QĐ-BGDĐT-PC
Ngày ban hành 09/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1759/QĐ-BGDĐT-PC huỷ bỏ Thông tư số 09/2004/TT-BGDĐT ngày 31/03/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ chín do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2580/VP
Ngày ban hành 06/04/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2580/VP triển khai xét tặng danh hiệu Nhà Giáo Nhân dân-Nhà Giáo ưu tú lần thứ 9 2004
08/2004/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 31/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2004/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI-2004 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
07/2004/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2004/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông
06/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 08/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Điều 7 của Quy chế Tuyển sinh hệ chính quy Trung học chuyên nghiệp kèm theo Quyết định 11/2003/QĐ-BDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
05/2004/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 01/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2004/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
04/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 27/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2004/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định 08/2003/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
03/2004/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 23/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2004/QĐ-BGD&ĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
02/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 23/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2004/QĐ-BGDĐT bổ sung Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học , cao đẳng hệ chính quy theo Quyết định 04/1999/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
930/GDMN
Ngày ban hành 13/02/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 930/GDMN hướng dẫn thực hiện chuyên đề “ Nâng cao chất lượng Giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm” 2003-2004
01/2004/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/01/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2004/QĐ-BGDĐT
59/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 59/2003/QĐ-BGDĐT
12228/KHTC
Ngày ban hành 24/12/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn số 12228/KHTC định mức chi phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
58/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 18/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/2003/QĐ-BGDĐT
56/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/2003/QĐ-BGDĐT
54/2003/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 24/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 54/2003/CT-BGDĐT về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
53/2003/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 13/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 53/2003/CT-BGDĐT về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
52/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 07/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/2003/QĐ-BGDĐT
51/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 06/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung Giáo dục Đại học ngành Giáo dục Quốc phòng ghép môn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
6115/QĐ-BGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành 05/11/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6115/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trung tâm Tin học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành
50/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2003/QĐ-BGDĐT về Chương trình môn Tiếng Anh và Tin học ở bậc tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
49/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trong các trường Phổ thông từ năm học 2003-2004 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
5907/2003/QĐ-BGD&ĐT-TCCB
Ngày ban hành 27/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5907/2003/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
48/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định Mức chất lượng tối thiểu của các trường, điểm trường và lớp học ở tiểu học (thí điểm) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10453/GDTrH
Ngày ban hành 24/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 10453/GDTrH
47/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 22/10/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2003/QĐ-BGDĐT ban hành đề cương môn học lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
46/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình Giáo dục bổ túc tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
44/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1, lớp 2
43/2003/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 26/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 43/2003/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng
43/2003/TT-BGD
Ngày ban hành 26/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 43/2003/TT-BGD
45/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9552/TCCB
Ngày ban hành 26/09/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9552/TCCB thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho cán bộ
7791/GDQP
Ngày ban hành 01/09/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 7791/GDQP năm 2003 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng năm 2003-2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162