tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
41/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 27/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2003/QĐ-BGDĐT về Đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ đại học dùng trong đại học, học viện và trường đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
81/2003/TTLT/BTC-BGD
Ngày ban hành 14/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 81/2003/TTLT/BTC-BGD
6998/VP
Ngày ban hành 14/08/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6998/VP tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Giáo dục
40/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 08/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức giáo dục từ xa
38/2003/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 04/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 38/2003/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2003-2004
36/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 01/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy
37/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 01/08/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2003/QĐ-BGDĐT về biên chế năm học 2003-2004 của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung học sư phạm và Cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.
35/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 31/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng
34/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 31/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học
33/2003/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 23/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 33/2003/CT-BGDĐT về tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
6025/THPT
Ngày ban hành 17/07/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6025/THPT hướng dẫn quản lý, cấp phát bằng trung học phổ thông, trung học cơ sở năm 2003
5985/CTCT
Ngày ban hành 16/07/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5985/CTCT tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên" năm 2003-2004
32/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2003/QĐ-BGDĐT
31/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/07/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học hệ không chính quy một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ
29/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2003/QĐ-BGDĐT
28/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 23/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/2003/QĐ-BGDĐT
27/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 17/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2003/QĐ-BGDĐT
26/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 16/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2003/QĐ-BGDĐT
24/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2003/QĐ-BGDĐT
23/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2003/QĐ-BGDĐT
25/2003/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 09/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2003/TT-BGDĐT
22/2003/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 05/06/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/2003/CT-BGDĐT
21/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
20/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 20/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT
19/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 08/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2003/QĐ-BGDĐT
18/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 02/05/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2003/QĐ-BGDĐT
17/2003/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT
3385/KHTC
Ngày ban hành 23/04/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3385/KHTC phân bổ chỉ tiêu cử tuyển năm 2003
3420/THPT
Ngày ban hành 23/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 3420/THPT năm 2003 về việc thực hiện phổ cập bậc Trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2003/QĐ-BGDĐT
28/2003/TTLT/BTC-BGD
Ngày ban hành 04/04/2003
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 28/2003/TTLT/BTC-BGD
28/2003/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày ban hành 04/04/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 28/2003/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính quy định thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2599/SĐH
Ngày ban hành 31/03/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2599/SĐH tuyển sinh đi học SĐH tại CH slovakia, Ucraina năm 2003
15/2003/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2003/TT-BGDĐT
14/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2003/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế trường Trung học phổ thông chuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
12/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2003/QĐ-BGDĐT năm 2003 ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
13/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
11/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 18/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệp
10/2003/NQ-BGDĐT-TWĐ
Ngày ban hành 17/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 10/2003/NQ-BGDĐT-TWĐ
09/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Điều lệ giải bóng đá hội khỏe phù đổng học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc – cúp Milo do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ban hành
08/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 13/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2003/QĐ-BGDĐT
07/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 13/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa
06/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/03/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) Trung học chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
1603/ĐH
Ngày ban hành 28/02/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1603/ĐH công tác tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2003
05/2003/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
Ngày ban hành 24/02/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC
04/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 17/01/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2003/QĐ-BGDĐT
03/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 13/01/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2003/QĐ-BGDĐT
239/SĐH
Ngày ban hành 10/01/2003
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 239/SĐH tuyển sinh đi học SĐH tại ấn độ năm 2003-2004
01/2003/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 02/01/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT
52/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/2002/QĐ-BGDĐT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162