tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
51/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 25/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT
11702/KHCN
Ngày ban hành 25/12/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 11702/KHCN kết nối sử dụng Internet
49/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 05/12/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2002/QĐ-BGDĐT
46/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 12/11/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2002/QĐ-BGDĐT
45/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2002/QĐ-BGDĐT
44/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 24/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2002/QĐ-BGD&ĐT
44/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/2002/QĐ-BGD&ĐT về Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
43/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 22/10/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 43/2002/QĐ-BGDĐT
42/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 21/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2002/QĐ-BGDĐT
42/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 21/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đánh giá kết quản rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy
41/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 18/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2002/QĐ-BGDĐT
41/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 18/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
40/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/10/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2002/QĐ-BGDĐT
7821/CTCT
Ngày ban hành 05/09/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7821/CTCT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung công việc theo Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2002-2003
37/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 03/09/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 37/2002/QĐ-BGD&ĐT ban hành quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại học sinh lớp 1 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
36/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/08/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2002/QĐ-BGDĐT
7376/GDQP
Ngày ban hành 22/08/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7376/GDQP hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục quốc phòng 2002-2003
6962/THCN&DN
Ngày ban hành 12/08/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 6962/THCN&DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2002-2003 đối với trung học chuyên nghiệp
35/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 09/08/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2002-2003 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng và trung học sư phạm
35/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/08/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2002/QĐ-BGDĐT về biên chế năm học 2002 - 2003 của giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên,cao đẳng và trung học sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
34/2002/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 01/08/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 34/2002/CT-BGDĐT
34/2002/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 01/08/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 34/2002/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2002-2003
33/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 22/07/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
33/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 22/07/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2002/QĐ-BGDĐT
5946/THCN&DN
Ngày ban hành 15/07/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5946/THCN&DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cử tuyển vào trung học chuyên nghiệp
5175/THCN&DN
Ngày ban hành 18/06/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5175/THCN&DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy chế trường ngoài công lập
31/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 14/06/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2002/QĐ-BGD&ĐT về mẫu chữ viết trong trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4150/TCCB
Ngày ban hành 17/05/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4150/TCCB đính chính TT 11/2002/TTLT
29/2002/QĐ-BGD
Ngày ban hành 14/05/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 29/2002/QĐ-BGD
29/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/05/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2002/QĐ-BGDĐT về Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
29/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 14/05/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy
24/2002/TTLT/BGDĐT-BTCCBCP
Ngày ban hành 29/04/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 24/2002/TTLT/BGDĐT-BTCCBCP
23/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 25/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2002/QĐ-BGDĐT
20/2002/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2002/TT-BGDĐT
19/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 09/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 19/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế Tuyển sinh sau đại học
19/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2002/QĐ-BGDĐT
2859/ĐH
Ngày ban hành 09/04/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2859/ĐH triển khai Quyết định sửa đổi Quy chế Tuyển sinh
18/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 08/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2002/QĐ-BGDĐT
16/2002/QĐ-BGD
Ngày ban hành 05/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2002/QĐ-BGD
17/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 05/04/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 17/2002/QĐ-BGDĐT
16/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 05/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy
17/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 05/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2002/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế thi tốt nghiệp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16/2002QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 05/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 16/2002QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/02/1999, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 20/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
14/2002/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 01/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2002/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11-6-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.
14/2002/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 01/04/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2002/TT-BGDĐT
13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành 28/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC
12/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 27/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 12/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc sửa đổi các khoản 2 và 3 của Điều 11 trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học
12/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 27/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2002/QĐ-BGDĐT
11/2002/TTLT/BGDĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 27/03/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT/BGDĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH
10/2002/TTLT/BGDĐT-BCA
Ngày ban hành 22/03/2002
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 10/2002/TTLT/BGDĐT-BCA
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162