tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
08/2002/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 20/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/2002/CT-BGDĐT
07/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 19/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2002/QĐ-BGDĐT
2007/GDMN
Ngày ban hành 14/03/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2007/GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho giáo viên miền núi theo Chỉ thị 18/2001/CT-TTg
05/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 11/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 05/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế trường trung học phổ thông chuyên
05/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2002/QĐ-BGDĐT
04/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 08/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 04/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc : Ban hành “Quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường Trung học phổ thông”
04/2002/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 08/03/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2002/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tạm thời về mục tiêu và kế hoạch giáo dục của trường trung học phổ thông
1319/SĐH
Ngày ban hành 21/02/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1319/SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển cán bộ đi học sau đại học tại Nhật Bản năm 2002-2003
746/2002/BGDĐT
Ngày ban hành 28/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 746/2002/BGDĐT về công tác tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng năm 2002 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
746/ĐH
Ngày ban hành 28/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo về công tác tuyển sinh vào các trường đại học và cao đẳng năm 2002
03/2002/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 24/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 03/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc: Ban hành Chương trình Trung học cơ sở
662/SĐH
Ngày ban hành 23/01/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 662/SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học sau đại học tại ấn Độ năm 2002-2003
623/SĐH
Ngày ban hành 22/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 623/SĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo sau đại học tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước năm 2002
512/VP
Ngày ban hành 17/01/2002
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 512/VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 8
01/2002/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 14/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2002/TT-BGDĐT
01/2002/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 14/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn xét tăng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ tám
01/2002/TT/BGD&ĐT
Ngày ban hành 14/01/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2002/TT/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ tám
45/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 26/12/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2005.
45/2001/QĐ-BGD
Ngày ban hành 26/12/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 45/2001/QĐ-BGD
13904/THCN&DN
Ngày ban hành 24/12/2001
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc đưa nội dung bảo hộ lao động vào chương trình giảng dạy của nhà trường
44/2001/QĐ-BGD
Ngày ban hành 12/11/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 44/2001/QĐ-BGD
43/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 09/11/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2001/QĐ-BGD&ĐT về Chương trình tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
43/2001/QĐ-BGD
Ngày ban hành 09/11/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 43/2001/QĐ-BGD
42/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 22/10/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 42/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục
42/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 22/10/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/2001/QĐ-BGDĐT
42/2001/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/10/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 42/2001/TT-BGDĐT
42/2001/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 22/10/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục
10559/THCN&DN
Ngày ban hành 20/09/2001
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc chuyển đổi trường THCN
40/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 18/09/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2001/QĐ-BGDĐT
40/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 18/09/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 40/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc ban hành chương trình khung đào tạo Cao đẳng sư phạm theo phương thức không chính quy cho giáo viên Trung học cơ sở trình độ 10+3 và 12+2 các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tiếng Việt và Văn học, Lịch sử, Địa lý.
10227/THPT
Ngày ban hành 11/09/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 10227/THPT năm 2001 về đánh giá xếp loại giờ dạy bậc trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
39/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/08/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 39/2001/QĐ-BGDĐT
39/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 28/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập
39/2001/QĐ-BGD
Ngày ban hành 28/08/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 39/2001/QĐ-BGD
38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành 22/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 38/2001/TTLT-BGDĐT-BTC
37/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2001/QĐ-BGDĐT
37/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 10/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông
35/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 08/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2001/QĐ-BGDĐT
35/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 08/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 35/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu Giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên giỏi, Trung tâm giáo dục thường xuyên tiên tiến, Trung tâm giáo dục thường xuyên tiên tiến xuất sắc.
34/2001/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 06/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34/2001/TT-BGDĐT
34/2001/TT/BGD&ĐT
Ngày ban hành 06/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 34/2001/TT/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/1999/TT/BGD&ĐT ngày 22/3/1999 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động .
34/2001/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 06/08/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/1999/TT-BGD&ĐT ngày 22/3/1999 về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ...
30/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2001/QĐ-BGDĐT về Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
30/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 30/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 30/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác
29/2001/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 29/2001/CT-BGDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
29/2001/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 30/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2001-2005
31/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 30/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ
31/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2001/QĐ-BGDĐT về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
27/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 05/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)
26/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 05/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2001/QĐ-BGDĐT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162