tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
26/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 05/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở
27/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 05/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2001/QĐ-BGDĐT
25/2001/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 03/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 25/2001/CT-BGDĐT về biện pháp tăng cường công tác giáo dục quốc phòng ở các cơ sở thuộc ngành trong tình hình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
25/2001/CT-BGD
Ngày ban hành 03/07/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 25/2001/CT-BGD
25/2001/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 03/07/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 25/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về các biện pháp tăng cường công tác giáo dục quốc phòng ở các cơ sở thuộc ngành trong tình hình mới
23/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 28/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 23/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành Quy chế Quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài
24/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 28/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 24/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia cấp bằng tiến sĩ
24/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/06/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 24/2001/QĐ-BGDĐT
23/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2001/QĐ-BGDĐT
22/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 26/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Qui định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai
22/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2001/QĐ-BGDĐT
20/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 06/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2001/QĐ-BGDĐT
21/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 06/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 21/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành Chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp
21/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 06/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2001/QĐ-BGDĐT
20/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 06/06/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 20/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành “Quy chế tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đào tạo tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước”
19/2001/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 31/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 19/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo Hè 2001
18/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 25/05/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 18/2001/QĐ-BGDĐT
18/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 25/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 18/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành Điều lệ thi đấu giải vô địch cầu lông học sinh toàn quốc giai đoạn 2001 - 2005
16/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 18/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 16/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ V-2001
17/2001/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 18/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 17/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu Giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp giỏi, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tiên tiến, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tiên tiến xuất sắc
17/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 18/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2001/QĐ-BGDĐT
16/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 18/05/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 16/2001/QĐ-BGDĐT
17/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 18/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2001/QĐ-BGD&ĐT về tiêu chuẩn danh hiệu Giáo viên trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp giỏi, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tiên tiến, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tiên tiến xuất sắc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
15/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2001/QĐ-BGDĐT
15/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 14/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 15/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành Quy định lập dự toán và thanh quyết toán chi tiêu đối với các đơn vị trong cơ quan Bộ
14/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 03/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2001/QĐ-BGDĐT
14/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 03/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : về việc ban hành Quy chế giáo dục thể chát và y tế trường học
13/2001/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 02/05/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 13/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức tốt các kì thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2001
13/2001/CT-BGD
Ngày ban hành 02/05/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 13/2001/CT-BGD
12/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 26/04/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 12/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định ban hành chương trình khung các ngành đào tạo đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành Khoa học sức khoẻ
12/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/04/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2001/QĐ-BGDĐT
11/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 16/04/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 11/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn
11/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 16/04/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2001/QĐ-BGDĐT
10/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 02/04/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2001/QĐ-BGDĐT
10/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 02/04/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 10/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành Quy định tiếp khách nước ngoài của lãnh đạo Bộ
07/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/03/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2001/QĐ-BGDĐT
09/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 30/03/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 09/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 06 / 1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
09/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/03/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2001/QĐ-BGDĐT
08/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 30/03/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 08/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc sửa đổi điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (ban hành theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )
08/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/03/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT
07/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 30/03/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 07/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở ( ban hành theo QĐ số 15/1998/QĐ-BGD&ĐT, QĐ số 07/1999/QĐ-BGD&ĐT, QĐ số 03/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
06/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 21/03/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 06/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
06/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 21/03/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
05/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 12/03/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 05/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc Tổ chức và ban hành Điều lệ Liên hoan “Tiếng hát giáo viên Mầm non ” toàn quốc lần thứ III - năm 2001 (Thi diễn các thể loại : Ca - Múa - Nhạc)
04/2001/TTLT/BGDĐT-BTCCBCP-UBDTMN
Ngày ban hành 26/02/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 04/2001/TTLT/BGDĐT-BTCCBCP-UBDTMN
03/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 06/02/2001
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 03/2001/QĐ-BGDĐT
03/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 06/02/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 03/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng
02/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/01/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2001/QĐ-BGDĐT
02/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/01/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh sau đại học
01/2001/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/01/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không thường xuyên
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162