tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
01/2001/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/01/2001
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2001/QĐ-BGDĐT
49/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 04/12/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2000/QĐ-BGD
49/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 04/12/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 49/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Âm lịch Tân Tỵ của giáo dục phổ thông, mầm non, giáo dục thường xuyên và sư phạm.
48/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 13/11/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học
48/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 13/11/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/2000/QĐ-BGDĐT
47/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 08/11/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/2000/QĐ-BGDĐT
47/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 08/11/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành quy định thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục
978/SĐH
Ngày ban hành 24/10/2000
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 978/SĐH hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học
45/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 18/10/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc tiểu học
45/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 18/10/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2000/QĐ-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc tiểu học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
46/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 18/10/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/2000/QĐ-BGDĐT
46/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 18/10/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 46/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp
43/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 25/09/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 43/2000/QĐ-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
41/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 07/09/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/2000/QĐ-BGDĐT về Quy chế Thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành.
8217/SĐH
Ngày ban hành 01/09/2000
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8217/SĐH hướng dẫn đánh giá luận án tiến sĩ
39/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 30/08/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2000/QĐ-BGD&ĐT về “Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
38/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 29/08/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 38/2000/QĐ-BGD
30/2000/BGD&ĐT
Ngày ban hành 25/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2000/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sư phạm
30/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 25/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 30/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sư phạm
30/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 25/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2000/QĐ-BGD
29/2000/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 25/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 29/2000/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trung tâm của toàn ngành trong năm học 2000-2001.
27/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 20/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non
27/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 20/07/2000
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 27/2000/QĐ-BGD
27/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 20/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2000/QĐ-BGDĐT về Điều lệ trường mần non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
25/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 11/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 25/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp
23/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2000/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Trường trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
22/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 11/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 22/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học
23/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 11/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học
24/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 11/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp
22/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/07/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2000/QĐ-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
25/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 11/07/2000
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 25/2000/QĐ-BGD
24/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 11/07/2000
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 24/2000/QĐ-BGD
23/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 11/07/2000
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 23/2000/QĐ-BGD
22/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 11/07/2000
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 22/2000/QĐ-BGD
19/2000/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 18/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 19/2000/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 2000
5259/THPT
Ngày ban hành 14/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Điều lệ 5259/THPT Điều lệ tổ chức cuộc thi học sinh giải toán trên máy tính Casio do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
18/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 08/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 18/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy chế đào tạo sau đại học
18/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 08/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2000/QĐ-BGDĐT
18/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 08/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học
20/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 08/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2000/QĐ-BGDĐT
17/2000/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 17/2000/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo Hè 2000
17/BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : kế hoạch và nội dung bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo hè 2000 (Ban hành kèm theo Chỉ thị số 17 2000/CT-BGD&ĐT ngày 29 /5 /2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
17/2000/CT-BGD
Ngày ban hành 29/05/2000
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 17/2000/CT-BGD
44/2000/TTLT/BTC- BGD&ĐT- BLDTBXH
Ngày ban hành 23/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 44/2000/TTLT/BTC- BGD&ĐT- BLDTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Thông tư liên tịch Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
15/2000/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 17/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 15/2000/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Các biện pháp cấp bách tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm.
15/2000/CT-BGD
Ngày ban hành 17/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15/2000/CT-BGD
12/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 09/05/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2000/QĐ-BGD&ĐT về Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng cho trường: Trung học phổ thông, chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
09/2000/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 11/04/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
09/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH
Ngày ban hành 11/04/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Giáo dục và Đào tạo : thông tư liên tịch hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 239/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ bổ sung, sửa đổi khoản a điều 1 của quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
08/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 30/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2000/QĐ-BGD
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162