tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
08/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 30/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 08/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc: ban hành Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng
08/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 30/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2000/QĐ-BGDĐT về quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
2267/THPT
Ngày ban hành 29/03/2000
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2267/THPT hướng dẫn thi cấp chứng nhận nghề phổ thông
06/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 25/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 06/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999
06/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 25/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2000/QĐ-BGD
07/2000/TT/BGD
Ngày ban hành 17/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2000/TT/BGD
07/2000/TT/BGD&ĐT
Ngày ban hành 17/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2000/TT/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ bảy
07/2000/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 17/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2000/TT/BGDĐT hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ bảy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
07/2000/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 17/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2000/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Thông tư hướng dẫn xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ bảy
06/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 14/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành theo Quyết định số 12/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/3/1999
06/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2000/QĐ-BGDĐT bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học theo Quyết định 12/1999/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
02/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 04/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2000/QĐ-BGD
02/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 04/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành tạm thời chương trình Đại học sư phạm Âm nhạc
05/2000/QĐ-BGD
Ngày ban hành 03/03/2000
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 05/2000/QĐ-BGD
05/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 03/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc sửa đổi một số điều của quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS và bổ túc THPT ban hành theo Quyết định số 06/1999/QĐ-BG&ĐT ngày 26/2/1999
05/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 03/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2000/QĐ-BGDĐT sửa đổi quy chế thi tốt nghiệp bổ túc THCS và bổ túc THPT theo Quyết định 06/1999/QĐ-BG&ĐT do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
05/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 03/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 05/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc THCS và Bổ túc THPT ban hành theo Quyết định số 06 / 1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999
04/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 01/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
04/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 01/03/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2000/QĐ-BGDĐT về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
03/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 28/02/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2000/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở theo Quyết định 15/1998/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
01/2000/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 24/01/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 01/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành bản Quy định về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông
01/2000/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/01/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2000/QĐ-BGDĐT về làm đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
44/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 44/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giảng viên lên ngạch giảng viên chính trong các trường đại học và cao đẳng
42/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 13/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ cuộc thi Olympia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng
41/1999/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/12/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 41/1999/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 phổ thông trung học theo Quyết định 65/1998/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
41/1999/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 01/12/1999
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 41/1999/QĐ-BGDĐT
26/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BGDĐT
Ngày ban hành 02/11/1999
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 26/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BGDĐT
39/1999/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 01/11/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn vận dụng thực hiện Quyết định 38/1999/QĐ-TTg về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành giáo dục
37/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 30/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 37/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Quy chế "Tuyển chọn, tổ chức đào tạo và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng đối với học sinh dự bị đại học".
37/1999/QĐ-BGD
Ngày ban hành 30/09/1999
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 37/1999/QĐ-BGD
36/1999/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 27/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 36/1999/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với ngành giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
36/TT/BGD&ĐT
Ngày ban hành 27/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 36/TT/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với ngành giáo dục và đào tạo.
36/1999/TT-BGD
Ngày ban hành 27/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 36/1999/TT-BGD
36/1999/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 27/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tuần làm việc 40 đối với ngành giáo dục và đào tạo
35/1999/TTLT/BGDĐT-BVHTT
Ngày ban hành 15/09/1999
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 35/1999/TTLT/BGDĐT-BVHTT
35/TTLT/BGD&ĐT- BVHTT
Ngày ban hành 15/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 35/TTLT/BGD&ĐT- BVHTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Thông tư liên tịch Về việc xuất bản và phát hành các sách tham khảo cho học sinh dùng ở các bậc học phổ thông
33/1999/QĐ-BGD
Ngày ban hành 25/08/1999
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 33/1999/QĐ-BGD
33/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 25/08/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 33/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc ban hành "Quy chế Công tác người nước ngoài học tại Việt Nam"
33/1999/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 25/08/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 33/1999/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc ban hành "Quy chế Công tác người nước ngoài học tại Việt Nam".
31/1999/QĐ-BGD
Ngày ban hành 04/08/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/1999/QĐ-BGD
31/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 04/08/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/1999/QĐ-BGD&ĐT bãi bỏ 174 văn bản quy phạm pháp luật của Ngành Giáo dục - Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
29/1999/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 30/06/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
28/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 23/06/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/1999/QĐ-BGD&ĐT về kiểm tra, đánh giá và công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
26/1999/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 04/06/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 1999
26/CT/BGD&ĐT
Ngày ban hành 04/06/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 26/CT/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : V/v tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 1999.
25/1999/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 25/1999/CT-BGDĐT
25/1999/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 31/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong ngành giáo dục đào tạo
24/1999/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 29/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/1999/QĐ-BGDĐT về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định 21/1999/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
24/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 24/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 21/1999/QĐ-BGD&ĐT
20/1999/QĐ-BGDDT
Ngày ban hành 14/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/1999/QĐ-BGDDT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162