tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
20/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 14/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 20/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo đại học sư phạm mĩ thuật (hệ 4 năm) .
19/1999/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/1999/QĐ-BGDĐT
19/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 11/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 19/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc sửa đổi một số điều trong " Quy định về làm đề thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Bổ túc Trung học " ban hành kèm theo Quyết định số 44/ 1998 / QĐ - BGD&ĐT, ngày 05/ 8 /1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
17/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 05/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 17/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Q u y ế t đ ị n h ban hành Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ IV (Thuộc nội dung Đại hội TDTT sinh viên, học sinh chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ I-1999)
18/1999/TTLT/BGDĐT-BTCCP
Ngày ban hành 05/05/1999
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 18/1999/TTLT/BGDĐT-BTCCP
18/1999/TT-LT- BGD&ĐT- BTCCP
Ngày ban hành 05/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/1999/TT-LT- BGD&ĐT- BTCCP của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn thực hiện nội dung thi tuyển công chức vào ngạch giáo viên dạy ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông
17/1999/QĐ-BGDDT
Ngày ban hành 05/05/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/1999/QĐ-BGDDT
15/1999/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 20/04/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15/1999/CT-BGDĐT
15/1999/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 20/04/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp giảng dậy và học tập trong các trường sư phạm
15/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 20/04/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 15/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Chỉ thị của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong các trường sư phạm.
12/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 12/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học
2067/BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 2067/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : V/v Hướng dẫn tổ chức Thi TNBTTHPT.
06/BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 06/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Về việc ban hành Quy chế thi Tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông
04/BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 04/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Về việc ban hành Qui chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính qui
07/BGD&ĐT
Ngày ban hành 24/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 07/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi một số điều trong " Quy chế thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Trung học cơ sở " ban hành kèm theo Quyết định số 15/ 1998 / QĐ - GD&ĐT, ngày 01/ 4 /1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
14/1999/TT/BGD&ĐT
Ngày ban hành 24/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/1999/TT/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 56/1998/nđ-cp của Chính phủ Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương Lao động
08/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 24/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành " Quy chế tuyển sinh vào trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông"
14/1999/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/1999/TT-BGDĐT
14/1999/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 22/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/1999/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng Huẩn chương lao động
12/1999/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 15/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/1999/QĐ-BGDĐT
12/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 15/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học
11/1999/TTLT/BGDĐT-BKHCNMT-BTCCBCP
Ngày ban hành 03/03/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 11/1999/TTLT/BGDĐT-BKHCNMT-BTCCBCP
07/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 27/02/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/1999/QĐ-BGD&ĐT sửa đổi Quyết định 15/1998/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở Bộ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
08/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 27/02/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/1999/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
07/1999/QĐ-BGDDT
Ngày ban hành 27/02/1999
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 07/1999/QĐ-BGDDT
08/1999/QĐ-BGDDT
Ngày ban hành 27/02/1999
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 08/1999/QĐ-BGDDT
06/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 26/02/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/1999/QĐ-BGD&ĐT về Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
06/1999/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/02/1999
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 06/1999/QĐ-BGDĐT
05/1999/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 23/02/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/1999/QĐ-BGDĐT
04/1999/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 11/02/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/1999/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy
04/1999/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/02/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/1999/QĐ-BGDĐT
09/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTP
Ngày ban hành 31/12/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTP
62/1998/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 21/11/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc bổ sung điểm 2, Điều 1 của Quyết định số 2138/GD&ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
61/1998/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 06/11/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/1998/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thư viện trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
60/1998/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/11/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 60/1998/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tổ chức và hoạt động thanh tra trong ngành giáo dục - đào tạo
54/1998/TTLT/GDĐT-TC
Ngày ban hành 31/08/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 54/1998/TTLT/GDĐT-TC
53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 25/08/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
45/1998/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 07/08/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn bổ sung Điều 5 TT 03/TT ngày 24/4/1994 của BGD&ĐT hướng dẫn thi hành Nghị định 90/CP ngày 24/11/1993 của CP về quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước CHXHXNVN
35/1998/CT-BGD
Ngày ban hành 03/06/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 35/1998/CT-BGD
35/1998/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 03/06/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 35/1998/CT-BGDĐT về tăng cường các biện pháp bảo đảm để các kỳ thi tiến hành nghiêm túc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
35/1998/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 03/06/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 35/1998/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm để các kỳ thi tiến hành nghiêm túc
31/1998/QĐ-BGD
Ngày ban hành 20/05/1998
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 31/1998/QĐ-BGD
31/1998/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 20/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/1998/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế trường thực hành sư phạm cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
30/1998/CT-BDGĐT
Ngày ban hành 20/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 30/1998/CT-BDGĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên bộ môn Giáo dục công dân trường Trung học cơ sở, Phổ thông trung học - Trung học chuyên ban.
30/1998/CT-BDG
Ngày ban hành 20/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 30/1998/CT-BDG
29/1998/CT-BDG&ĐT
Ngày ban hành 19/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 29/1998/CT-BDG&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục-đào tạo hè 1998.
29/1998/CT-BDG
Ngày ban hành 19/05/1998
Hiệu lực Hết hiệu lực
Chỉ thị 29/1998/CT-BDG
26/1998/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 15/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/1998/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung một số điểm vào Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành
27/1998/QĐ-BGD
Ngày ban hành 15/05/1998
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 27/1998/QĐ-BGD
27/1998/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 15/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/1998/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung một số điểm vào "Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường Phổ thông Trung học, Trung học chuyên ban " theo Quyết định số 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/1997.
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162