tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
26/1998/QĐ-BGD
Ngày ban hành 15/05/1998
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 26/1998/QĐ-BGD
25/1998/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/1998/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
25/1998/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 12/05/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/1998/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở
25/1998/TT-BGD
Ngày ban hành 12/05/1998
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 25/1998/TT-BGD
18/1998/TT-BGD
Ngày ban hành 17/04/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/1998/TT-BGD
18/1998/TT/BGD&ĐT
Ngày ban hành 17/04/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ
18/1998/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 17/04/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/1998/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành
17/1998/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/04/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/1998/QĐ-BGDĐT về Quy chế thi Tốt nghiệp Bổ túc Trung học Cơ sở và Bổ túc Trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
17/1998/QĐ-BGD
Ngày ban hành 10/04/1998
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 17/1998/QĐ-BGD
17/1998/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 10/04/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Quy chế thi Tốt nghiệp Bổ túc Trung học Cơ sở và Bổ túc Trung học
06/1998/TT/BGD&ĐT
Ngày ban hành 24/02/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ sáu.
06/1998/TT-BGD
Ngày ban hành 24/02/1998
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 06/1998/TT-BGD
06/1998/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 24/02/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/1998/TT-BGDĐT hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ sáu do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành
05/1998/TT-BGD
Ngày ban hành 07/02/1998
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 05/1998/TT-BGD
05/1998/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 07/02/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/1998/TT-BGDĐT hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả học tập và hạnh kiểm đối với học viên trong các trường Bổ túc trung học và các Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành
05/1998/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 07/02/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả học tập và hạnh kiểm đói với học viên trong các trường bổ túc trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên.
04/1998/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 23/01/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/1998/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên Quận, Huyện.
04/1998/TT-BGD
Ngày ban hành 23/01/1998
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/1998/TT-BGD
25/1997/TT-BGD&-DT
Ngày ban hành 31/12/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/1997/TT-BGD&-DT
25/1997/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 31/12/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/1997/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 89/CP ngày 7/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, thực hiện trong ngành giáo dục đào tạo
25/1997/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/1997/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 89/CP-1997 ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, thực hiện trong ngành giáo dục đào tạo do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành
24/1997/TT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/12/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/1997/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia các bậc học phổ thông.
24/1997/TT-BGD
Ngày ban hành 29/12/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/1997/TT-BGD
4444/1997/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 29/12/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4444/1997/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý mục tiêu, kế hoạch đào tạo và chương trình môn học dùng cho trung học nghề
4444/1997/QĐ-BGD
Ngày ban hành 29/12/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4444/1997/QĐ-BGD
24/1997/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 29/12/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/1997/TT-BGDĐT hướng dẫn Quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia các bậc học phổ thông Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành
9771/KHTC
Ngày ban hành 05/11/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc hướng dẫn thu chi và quản lý học phí năm học 1997-1998
3479/1997-QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 01/11/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổ thông
3480/1997/QĐ-BGD
Ngày ban hành 01/11/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3480/1997/QĐ-BGD
3480/1997/QĐ-BGD&ĐT
Ngày ban hành 01/11/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường phổ thông trung học, trung học chuyên ban
3479/1997/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 01/11/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3479/1997/QĐ-BGDĐT năm 1997 về Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổ thông do Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành
3479/1997/QĐ-BGD
Ngày ban hành 01/11/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3479/1997/QĐ-BGD
3480/1997/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 01/11/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3480/1997/QĐ-BGDĐT năm 1997 về Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường phổ thông trung học, trung học chuyên ban do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành
8122/TCCB
Ngày ban hành 19/09/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn về việc hướng dẫn bổ sung nội dung thi tuyển dụng công chức giảng dạy đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề
16-GDĐT
Ngày ban hành 14/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/1997/TT-GDĐT về bản quy định về tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
16/GDĐT
Ngày ban hành 14/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/GDĐT
2590-GDĐT
Ngày ban hành 14/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2590-GDĐT năm 1997 về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
6684/VP
Ngày ban hành 09/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy định biên chế năm học 1997-1998
15/GD-ĐT
Ngày ban hành 09/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị về nhiệm vụ năm học 1997-1998: giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp
15/GDĐT
Ngày ban hành 09/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15/GDĐT
6684/1997/QĐ-VP
Ngày ban hành 09/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy định số 6684/1997/QĐ-VP về Quy định biên chế năm học 1997-1998 do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
15-GDĐT
Ngày ban hành 09/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15-GDĐT về nhiệm vụ năm học 1997-1998: giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
14/GD-ĐT
Ngày ban hành 05/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học
14-GDĐT
Ngày ban hành 05/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14-GDĐT-1997 về tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
14/GDĐT
Ngày ban hành 05/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/GDĐT
12/1997/GD-ĐT
Ngày ban hành 04/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/1997/GD-ĐT về việc hoạt động thanh tra trong bậc Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
13-GDĐT
Ngày ban hành 04/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13-GDĐT-1997 về việc hoạt động thanh tra trong bậc học mần non do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
13/GD-ĐT
Ngày ban hành 04/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc học mầm non
13/GDĐT
Ngày ban hành 04/08/1997
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 13/GDĐT
12/GD-ĐT
Ngày ban hành 04/08/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động thanh tra trong bậc trung học phổ thông
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162