tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1336/GD-ĐT
Ngày ban hành 26/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1336/GD-ĐT năm 1997 về Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1996-2000 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
1252-GDĐT
Ngày ban hành 11/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1252-GDĐT năm 1997 sửa đổi quy định về thi và xét tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo ban hành
06/1997/GD-ĐT
Ngày ban hành 11/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/1997/GD-ĐT thực hiện Quyết định 1252/GD-ĐT-1997 về sửa đổi quy định về thi và xét tốt nghiệp Phổ thông trung học, Trung học chuyên ban và Tung học cơ sở do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
06/GD-ĐT
Ngày ban hành 11/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/GD-ĐT
1252/GD-ĐT
Ngày ban hành 11/04/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1252/GD-ĐT
1454/KHTC
Ngày ban hành 08/03/1997
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Điều hành số 1454/KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Công văn về quản lý, điều hành ngân sách Giáo dúc, Đào tạo
02/2/GĐ-ĐT
Ngày ban hành 22/02/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 02/2/GĐ-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Chỉ thị về nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII
01/1/GD-ĐT
Ngày ban hành 03/02/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/1/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Thông tư hướng dẫn việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số
01/GD-ĐT
Ngày ban hành 03/02/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/GD-ĐT
1-GD/ĐT
Ngày ban hành 03/02/1997
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 1-GD/ĐT-1997 hướng dẫn việc dạy học tiếng nói và chữ viết dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục đào tạo ban hành
22/GD-ĐT
Ngày ban hành 30/09/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/GD-ĐT
3458/QĐ-ĐT
Ngày ban hành 22/08/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành quy chế trường dạy nghề dân lập
14/GD-ĐT
Ngày ban hành 03/08/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 14/GD-ĐT
05/GD-ĐT
Ngày ban hành 23/03/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/GD-ĐT
01/GD-ĐT
Ngày ban hành 26/01/1996
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/GD-ĐT thực hiện Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ngành giáo dục do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành
2164/GD-ĐT
Ngày ban hành 27/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2164/GD-ĐT năm 1995 qui định về tiêu chuẩn trường, lớp, thư viện, thiết bị giáo dục ở trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2165/GD-ĐT
Ngày ban hành 27/06/1995
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2165/GD-ĐT năm 1995 ban hành quy định về vệ sinh trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3752/GD-ĐT
Ngày ban hành 12/12/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở, phổ thông trung học
3752-GDĐT
Ngày ban hành 12/12/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3752-GDĐT năm 1994 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở, phổ thông trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
1447/GD-ĐT
Ngày ban hành 02/06/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1447/GD-ĐT năm 1994 về quy chế trường, lớp mầm non tư thục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
35/TT/LB
Ngày ban hành 21/04/1994
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 35/TT/LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Thông tư hướng dẫn quản lý ngân sách giáo dục và đào tạo
35/TT-LB
Ngày ban hành 21/04/1994
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 35/TT-LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Thông tư hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên
1317/QĐ-TCCB
Ngày ban hành 19/06/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1317/QĐ-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tạm thời "Tổ chức và hoạt động của Trung tâm dậy nghề quận, huyện, thị xã"
382/QĐ-THDN
Ngày ban hành 27/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Quy chế trường nghề Nhà nước
193/QĐ/TH-DN
Ngày ban hành 03/02/1993
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (hệ dài hạn tập trung)
6623/VP
Ngày ban hành 25/01/1993
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6623/VP hướng dẫn thực hiện NQ 06/CP giáo dục phòng, chống ma túy sida ở trường học
278/QĐ
Ngày ban hành 21/02/1992
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 278/QĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ “Hội cha mẹ học sinh”
2759/QĐ
Ngày ban hành 30/10/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành "Quy định về xây dựng, quản lý chương trình môn học trong trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề"
2315/QĐ
Ngày ban hành 07/09/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2315/QĐ năm 1991 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường bồi dưỡng giáo dục huyện do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
31/TT-LB
Ngày ban hành 09/05/1991
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 31/TT-LB
697/QĐ
Ngày ban hành 20/03/1991
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Quy chế "Trường dạy nghề tư thục"
1994/QĐ-ĐH
Ngày ban hành 23/11/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1994/QĐ-ĐH năm 1990 về Quy chế văn bằng bậc đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
1822/QĐ-DN
Ngày ban hành 05/11/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc ban hành quy định mục, chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật
29-TT
Ngày ban hành 06/10/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29-TT hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh cấp II phổ thông cơ sở, trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
23/TT
Ngày ban hành 06/10/1990
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/TT năm 1990 bổ sung Quy định về đánh giá xếp loại học sinh cấp 2 và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3135/QĐ-BNN-KHCN
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục về ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da...
01-CT-XB
Ngày ban hành 02/01/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01-CT-XB năm 1965 về sử dụng sách giáo khoa cũ và mới do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành
320/NĐ
Ngày ban hành 10/10/1952
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 320/NĐ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162