tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1433/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1433/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất nội dung về chính sách hỗ trợ, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập
945/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 945/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng
1388/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông
1387/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1387/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo số liệu phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2014
1367/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 24/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1367/BGDĐT-KHTC 2015 thống kê cơ sở vật chất trường phổ thông dân tộc nội trú bán trú
1346/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1346/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học
1360/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1360/BGDĐT-CSVCTBTH 2015 nhu cầu vốn tối thiểu để hoạt động theo cơ chế tự chủ
01/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2015 hợp nhất Thông tư về Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
1335/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 20/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1335/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chương trình công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, năm 2015
825/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 20/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 825/QĐ-BGDĐT năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014
1268/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 18/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1268/BGDĐT-VP tổ chức ôn thi trung học phổ thông quốc gia 2015
1258/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1258/BGDĐT-GDTrH 2015 Không thi tuyển sinh vào lớp 6
773/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 773/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 16/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
1184/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 13/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1184/BGDĐT-KTKĐCLGD 2015 sách ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia 2014 2015
729/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 729/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày ban hành 10/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
1061/BGDĐT-TĐKT
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1061/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học các cơ sở giáo dục đại học
113/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 113/KH-BGDĐT tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
1085/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1085/BGDĐT-KHTC nhắc lần 1 đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp 2015
108/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 04/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 108/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2015
645/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 04/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 645/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
979/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 03/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 979/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015, 2016
960/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 02/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 960/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, xây dựng số lượng người làm việc năm 2016
606/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 02/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 606/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông giai đoạn 2015-2017"
02/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
580/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 580/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
03/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 26/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
905/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 25/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 905/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014
879/BGDĐT-CSVCTBTH
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 879/BGDĐT-CSVCTBTH điều tra vốn đầu tư phát triển 2015
602/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 602/BGDĐT-CTHSSV 2015 thực hiện cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet
589/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 589/BGDĐT-GDMN Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non 2015
59/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 03/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 59/KH-BGDĐT năm 2015 thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
463/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 28/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 463/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
229/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 229/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép thành lập Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus
230/BGDĐT-KHCNMT
Ngày ban hành 16/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 230/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Nghị định 99/2014/NĐ-CP của Chính phủ
01/2015/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Điều lệ trường cao đẳng
118/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 118/BGDĐT-GDTX 2015 đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trung tâm học tập cộng đồng
69/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 07/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 69/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học
39/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 06/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 39/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng hợp đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
28/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong trường chuyên, trường năng khiếu, cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
29/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 29/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
47/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
7475/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7475/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo đánh giá định kì theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
46/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 46/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình tiếng Thái cấp tiểu học
27/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6036/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 6036/CT-BGDĐT quy định về việc tăng cường thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành giáo dục
6036/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 6036/CT-BGDĐT năm 2014 tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
45/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
44/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162