tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
44/2014-TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 44/2014-TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã
7112/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7112/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi các khoản phí, lệ phí năm 2014
7136/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7136/BGDĐT-CTHSSV 2014 tuyên truyền quy định nồng độ cồn điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
5781/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5781/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7096/BGDĐT-TĐKT
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7096/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến và Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục năm 2015
7085/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 7085/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập giáo viên tập huấn đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục chính trị năm 2014
43/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 43/2014/TT-BGDĐT
5747/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5747/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5741/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5741/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
42/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 42/2014/TT-BGDĐT
39/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 39/2014/TT-BGDĐT
41/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 41/2014/TT-BGDĐT
40/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2014/TT-BGDĐT
6975/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6975/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mở ngành đào tạo nhân lực y tế tại các cơ sở giáo dục đại học không chuyên và xác định chỉ tiêu tuyển sinh
37/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 37/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông
6907/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6907/BGDĐT-TCCB 2014 giải đáp vướng mắc Nghị định 19/2013/NĐ-CP
36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
6871/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6871/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 đẩy mạnh thực hiện cuộc thi Giao thông thông minh qua Internet
26/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
25/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định ban hành Chương trình khung về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6758/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6758/BGDĐT-KHTC 2014 hướng dẫn phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học 2014 - 2015
6735/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6735/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT
6736/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6736/BGDĐT-KTKĐCLGD 2014 tăng cường triển khai kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
6722/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6722/BGDĐT-CTHSSV cuộc thi An toàn cùng xe đạp điện xe máy điện năm 2014
6604/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6604/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ sinh viên trong nhà trường
5456/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5456/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6537/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6537/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp 2015
5408/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5408/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6499/BGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6499/BGDĐT-TCCB 2014 trợ cấp nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên
6459/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6459/BGDĐT-GDTX năm 2014 tình hình thực hiện Xây dựng xã hội học tập 2012 2020
5360/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5360/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6449/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6449/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014
5299/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 11/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5299/QĐ-BGDĐT năm 2014 Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5293/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5293/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 30/09/2014 thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành từ ngày 01/01/2008 đến hết ngày 30/09/2014
5296/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 5296/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
5222/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5222/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm ngừng tuyển sinh đối với Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
6373/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 06/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6373/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ
993/TB-BGDĐT
Ngày ban hành 05/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 993/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả tập huấn giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2014
6249/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6249/BGDĐT-CTHSSV hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
5105/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
6234/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6234/BGDĐT-VP hướng dẫn giao ban vùng năm học 2014 2015
6178/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6178/BGDĐT-GDTX năm 2014 triển khai chương trình phối hợp theo 1583b/CTPH-TLĐLĐVN-BGDĐT
6169/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6169/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
4883/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4883/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
4832/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4832/QĐ-BGDĐT năm 2014 đổi tên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6031/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015
5935/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5935/BGDĐT-GDTrH 2014 hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet 2014 2015
5957/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5957/BGDĐT-GDĐH năm 2014 hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường
5943/BGDĐT-GTRH
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5943/BGDĐT-GTrH năm 2014 hướng dẫn tổ chức thi giải toán qua Internet 2014 2015
24/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162