Văn bản luật tổ chức Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
5660/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 13/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5660/BGDĐT-GDĐH 2014 cập nhật bổ sung danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo
5633/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5633/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015
4406/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4406/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16/09/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
5576/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5576/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ
5555/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH 2014 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đổi mới phương pháp dạy học
5511/BGDĐT-TĐKT
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5511/BGDĐT-TĐKT thi đua Dạy tốt Học tốt xét khen thưởng 2014 2015 khối sở giáo dục đào tạo
5453/BGDĐT-VP
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5453/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
5470/BGDĐT-GDDH
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5470/BGDĐT-GDĐH 2014 đào tạo nhân lực cho khu vực Tây Bắc Tây Nguyên Tây Nam Bộ
33/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học cao đẳng
33/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng
5333/BGDĐT-GDTRH
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5333/BGDĐT-GDTrH phát triển năng lực môn tiếng Anh 2014 2015
5323/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5323/BGDĐT-GDMN báo cáo tình hình giáo dục mầm non năm học 2014 2015
5266/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 25/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5266/BGDĐT-KHTC năm 2014 đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP học phí
32/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 25/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT
5231/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 24/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5231/BGDĐT-KHTC 2014 thống kê giáo dục trực tuyến Bộ Giáo dục Đào tạo
823/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 823/KH-BGDĐT tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5151/BGDĐT-KTKĐCLGD
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
31/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 16/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT
4862/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4862/BGDĐT-KHTC năm 2014 triển khai Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục xóa mù chữ
3608/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3608/QĐ-BGDĐT năm 2014 thành lập Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3575/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 3575/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
4904/BGDĐT-TTr
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4904/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2014 - 2015
3591/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3591/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3538/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3538/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015
3535/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3535/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
4834/BGDĐT-GDTH
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4834/BGDĐT-GDTH 2014 xét chọn cán bộ quản lý giáo viên giỏi giáo dục người khuyết tật
4838/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4838/BGDĐT-KHTC 2014 chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo
3468/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 06/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3468/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3470/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 06/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3470/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng chuyên về luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4727/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4727/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola
4716/BGDĐT-ĐANN
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4716/BGDĐT-ĐANN hướng dẫn Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2014 Bộ Giáo dục
23/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4734/BGDĐT-GDCN
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4734/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục chuyên nghiệp
30/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT
4636/BGDĐT-TTR
Ngày ban hành 27/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4636/BGDĐT-TTr 2014 bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
28/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT
29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
4583/BGDĐT-GDTX
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4583/BGDĐT-GDTX tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014
4555/BGDĐT-PC
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4555/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014-2015 về công tác pháp chế
22/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BGDĐT năm 2014 về Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4566/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4566/BGDĐT-GDĐH 2014 rà soát đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh trường Đại học cao đẳng ngoài công lập
4556/BGDĐT-PC
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4556/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4450/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4450/BGDĐT-GDĐH 2014 giới thiệu Giáo trình Pháp luật đại cương sinh viên đại học cao đẳng
3008/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 18/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 3008/CT-BGDĐT năm 2014 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2961/QĐ-BGDĐT
Ngày ban hành 14/08/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Quyết định 2961/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và điểm xét tuyển đối với các trường, ngành quy định môn thi chính
4331/BGDĐT-GDDT
Ngày ban hành 14/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4331/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục dân tộc
4318/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành 14/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4318/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014 - 2015
4290/BGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4290/BGDĐT-KHTC 2014 bảo đảm ngân sách chi cho giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo
26/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162