tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
172/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 172/QĐ-BGTVT 2018 giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
166/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 166/QĐ-BGTVT 2018 phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải
163/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 163/QĐ-BGTVT 2018 chức năng Tổ chức tham mưu giúp việc Bộ Giao thông vận tải
04/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2018/TT-BGTVT quy định việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không
10/TB-BGTVT
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 10/TB-BGTVT 2018 trật tự an toàn giao thông các điểm giao cắt đường bộ đường sắt
03/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2018/TT-BGTVT kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với ô tô nhập khẩu
02/CĐ-BGTVT
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Công điện 02/CĐ-BGTVT 2018 tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông
49/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 49/QĐ-BGTVT 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ hàng hải Bộ Giao thông vận tải
48/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/QĐ-BGTVT 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ hàng hải Bộ Giao thông vận tải
02/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2018/TT-BGTVT quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 45/2017/TT-BGTVT
39/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/QĐ-BGTVT 2018 chức năng cơ cấu tổ chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
01/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh
18/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT 2017 thông tư quy định chương trình an ninh hàng không
3699/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3699/QĐ-BGTVT 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Cửa Lò Nghệ An
53/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 53/2017/TT-BGTVT hướng dẫn đấu thầu đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ
52/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 52/2017/TT-BGTVT quy định bảo trì công trình hàng hải
50/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 50/2017/TT-BGTVT quy định việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
51/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 51/2017/TT-BGTVT đăng kiểm viên nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm tàu biển
3700/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3700/QĐ-BGTVT 2017 Quy hoạch tổng thể Trung tâm đăng kiểm kiểm định xe cơ giới
3672/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3672/QĐ-BGTVT 2017 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
3644/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3644/QĐ-BGTVT 2017 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật
3643/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3643/QĐ-BGTVT 2017 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2018
3655/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3655/QĐ-BGTVT 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ
3557/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3557/QĐ-BGTVT 2017 kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
3535/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3535/QĐ-BGTVT 2017 Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông
17/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT 2017 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải
3523/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3523/QĐ-BGTVT 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không
3510/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3510/QĐ-BGTVT 2017 cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính
49/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 49/2017/TT-BGTVT định mức kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
2391/BGTVT-MT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2391/BGTVT-MT thực hiện Quyết định 49/2011/QĐ-TTg 2017
2250/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2250/BGTVT-TCCB hướng dẫn đăng ký thi đua khen thưởng theo chuyên đề 2017
06/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy trình sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giao thông đường bộ
480/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 480/QĐ-BGTVT công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2017
471/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 471/QĐ-BGTVT đính chính 03/2016/TT-BGTVT bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng 2017
478/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 478/QĐ-BGTVT sửa đổi 1456/QĐ-BGTVT công bố mở cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng 2017
05/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BGTVT sửa đổi 16/2013/TT-BGTVT quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo
366/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 366/QĐ-BGTVT tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính 2017
320/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 320/QĐ-BGTVT công bố Cảng thủy nội địa 324 được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 2017
319/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 319/QĐ-BGTVT phân cấp bổ nhiệm xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức 2017
228/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 228/QĐ-BGTVT kế hoạch triển khai Quyết định 795/QĐ-TTg 2017
01/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật cơ sở đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy
03/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BGTVT chương trình đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa
04/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi 47/2015/TT-BGTVT trách nhiệm của thuyền viên người lái phương tiện
02/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi 56/2014/TT-BGTVT giấy chứng nhận thuyền viên
189/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 189/QĐ-BGTVT điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 2017
05/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/QĐ-BGTVT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực 2017
49/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49/2016/TT-BGTVT xây dựng tổ chức hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
48/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 48/2016/TT-BGTVT bảo trì công trình hàng không
47/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 47/2016/TT-BGTVT trang phục phù hiệu biển hiệu cán bộ công viên chức Cảng vụ hàng không
3962/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3962/QĐ-BGTVT tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162