Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2391/BGTVT-MT
Ngày ban hành 09/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2391/BGTVT-MT thực hiện Quyết định 49/2011/QĐ-TTg 2017
2250/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2250/BGTVT-TCCB hướng dẫn đăng ký thi đua khen thưởng theo chuyên đề 2017
06/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy trình sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giao thông đường bộ
471/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 471/QĐ-BGTVT đính chính 03/2016/TT-BGTVT bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng 2017
478/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 478/QĐ-BGTVT sửa đổi 1456/QĐ-BGTVT công bố mở cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng 2017
480/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 480/QĐ-BGTVT công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2017
05/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2017/TT-BGTVT sửa đổi 16/2013/TT-BGTVT quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo
366/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 366/QĐ-BGTVT tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính 2017
320/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 320/QĐ-BGTVT công bố Cảng thủy nội địa 324 được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài 2017
319/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 319/QĐ-BGTVT phân cấp bổ nhiệm xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức 2017
228/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 228/QĐ-BGTVT kế hoạch triển khai Quyết định 795/QĐ-TTg 2017
03/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2017/TT-BGTVT chương trình đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa
01/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật cơ sở đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy
04/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi 47/2015/TT-BGTVT trách nhiệm của thuyền viên người lái phương tiện
02/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi 56/2014/TT-BGTVT giấy chứng nhận thuyền viên
189/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 189/QĐ-BGTVT điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 2017
05/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/QĐ-BGTVT Danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực 2017
47/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 47/2016/TT-BGTVT trang phục phù hiệu biển hiệu cán bộ công viên chức Cảng vụ hàng không
48/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 48/2016/TT-BGTVT bảo trì công trình hàng không
49/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49/2016/TT-BGTVT xây dựng tổ chức hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
3962/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3962/QĐ-BGTVT tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 2016
3597/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3597/QĐ-BGTVT phục vụ tốt nhu cầu đi lại bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ 2017 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý và bảo đảm hoạt động bay 2016
13394/BGTVT-VT
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13394/BGTVT-VT góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý bảo đảm hoạt động bay 2016
3446/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3446/QĐ-BGTVT Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng xe buýt 2020 2016
12881/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12881/BGTVT-TCCB góp ý dự thảo thông tư đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
31/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BGTVT tổ chức hoạt động Cảng vụ hàng hải
30/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BGTVT trình tự thủ tục xác nhận việc kháng nghị hàng hải 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi 34/2012/TT-BGTVT 76/2015/TT-BGTVT 38/2010/TT-BGTVT giao thông đường sắt 2016
29/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BGTVT cách thức phân chia tiền công cứu hộ thuyền bộ tàu biển Việt Nam 2016
1896/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1896/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 2016
25/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì đường thủy nội địa 64/2014/TT-BGTVT
3065/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3065/QĐ-BGTVT khung giá dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không cảng hàng không sân bay 2016
2790/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2790/QĐ-BGTVT thiết kế thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng PR Plast S 2016
22/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BGTVT
2729/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2729/QĐ-BGTVT phương pháp tính toán công suất bến xe khách 2016
08/CT-BGTVT
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-BGTVT tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2016
21/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BGTVT
2558/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2558/QĐ-BGTVT bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua Việt Nam 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định trình tự thủ tục xác nhận việc kháng nghị hàng hải 2016
2369/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2369/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển trung trung bộ nhóm 3 2020 2030 2016
2370/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2370/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển nam trung bộ 2020 2030 2016
2368/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2368/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển bắc trung bộ nhóm 2 2020 2030 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn chứng chỉ chuyên môn thuyền viên thực tập trên tàu biển 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành khai thác bảo dưỡng Hệ thống AIS 2016
2257/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2257/QĐ-BGTVT danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực 2016
8405/BGTVT-PC
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8405/BGTVT-PC kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phổ biến giáo dục pháp luật 2016
20/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BGTVT
2164/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2164/QĐ-BGTVT quy định tạm thời thiết kế thi công nghiệm thu lớp phủ vữa nhựa polime 2016
19/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BGTVT khảo sát luồng phục vụ quản lý thông báo luồng đường thủy nội địa
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162