Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
15/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
16/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ
14/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 14/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
11/CT-BGTVT
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 11/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải tại các Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
5220/BGTVT-VT
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5220/BGTVT-VT năm 2014 trả lời kiến nghị cộng đồng doanh nghiệp
13/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình
10/CT-BGTVT
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-BGTVT năm 2014 tăng cường kiểm tra và quản lý tiêu chuẩn, chức danh, sức khỏe thuyền viên; đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên, hoa tiêu hàng hải; đào tạo, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1594/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1594/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
11/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2014/TT-BGTVT
1617/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1617/QĐ-BGTVT năm 2014 ban hành quy định kỹ thuật về phương pháp thử độ sâu vệt hằn bánh xe của bê tông nhựa xác định bằng thiết bị Wheel tracking do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
12/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn
4746/BGTVT-VT
Ngày ban hành 26/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4746/BGTVT-VT 2014 kiểm soát tải trọng tuần tra xử lý vi phạm bảo đảm an toàn giao thông
4747/BGTVT-VT
Ngày ban hành 26/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4747/BGTVT-VT 2014 đảm bảo trật tự an toàn giao thông thực hiện nghiêm 08/CT-TTg
1547/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1547/QĐ-BGTVT năm 2014 công bố kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư
10/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-GTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
1433/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1433/QĐ-BGTVT năm 2014 công bố Danh mục bến cảng thuộc cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
09/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 18/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cà Mau
08/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang; cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
07/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình
1291/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1291/QĐ-BGTVT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải đến hết ngày 31/01/2014
3913/BGTVT-ATGT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3913/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiểm soát tải trọng phương tiện ngay khi xếp hàng hóa lên xe ôtô
3915/BGTVT-VT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3915/BGTVT-VT 2014 xác định ô tô đoàn xe chở quá trọng tải cho phép
06/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2014/TT-BGTVT
3780/BGTVT-CYT
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3780/BGTVT-CYT triển khai Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014
3703/BGTVT-VT
Ngày ban hành 04/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3703/BGTVT-VT kiểm soát tải trọng xe Bộ Giao thông vận tải 2014
3686/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 04/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3686/BGTVT-KHĐT địa điểm làm thủ tục hải quan tại khu bến bãi Km3 - Km4 Quảng Ninh 2014
1034/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1034/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Giao thông Vận tải năm 2014
968/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 968/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch hành động tăng cường siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
966/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 966/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
05/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt
3367/BGTVT-KCHT
Ngày ban hành 28/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3367/BGTVT-KCHT năm 2014 rà soát cầu treo cầu dân sinh cả nước bộ Giao thông vận tải
945/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 945/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải miền Trung đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
857/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 857/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
04/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải
874/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 874/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung ương III đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3238/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn số 3238/BGTVT-KHĐT 2014 thực hiện ý kiến chỉ đạo giao thông vận tải của Chủ tịch nước
873/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 873/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
871/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 871/QĐ-BGTVT về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải
858/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 858/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn
3081/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3081/BGTVT-KHĐT 2014 hỗ trợ cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn
819/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 20/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 819/QĐ-BGTVT năm 2014 chuyển nguyên trạng Viện Khoa học công nghệ tàu thủy trực thuộc Bộ Giao thông vận tải về trực thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
768/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 768/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án Xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
04/CT-BGTVT
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BGTVT năm 2014 lựa chọn giải pháp thiết kế, thi công tăng cường kết cấu mặt đường khi cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
03/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng
2049/BGTVT-VT
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2049/BGTVT-VT 2014 kiểm tra sức khỏe lái xe quản lý bến xe ô tô khách
576/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 576/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
02/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 25/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải
514/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 514/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập tổ công tác kỹ thuật giúp Bộ Giao thông Vận tải tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân của sự cố sập cầu treo Chu Va 6 - xã Sơn Bình - huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu
02/CT-BGTVT
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BGTVT năm 2014 chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong Ngành giao thông vận tải do Bộ giao thông vận tải ban hành
343/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 343/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162