tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3597/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3597/QĐ-BGTVT phục vụ tốt nhu cầu đi lại bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ 2017 2016
13394/BGTVT-VT
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13394/BGTVT-VT góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý bảo đảm hoạt động bay 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý và bảo đảm hoạt động bay 2016
3446/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3446/QĐ-BGTVT Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng xe buýt 2020 2016
12881/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12881/BGTVT-TCCB góp ý dự thảo thông tư đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
31/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 31/2016/TT-BGTVT tổ chức hoạt động Cảng vụ hàng hải
30/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 30/2016/TT-BGTVT trình tự thủ tục xác nhận việc kháng nghị hàng hải 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi 34/2012/TT-BGTVT 76/2015/TT-BGTVT 38/2010/TT-BGTVT giao thông đường sắt 2016
29/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 29/2016/TT-BGTVT cách thức phân chia tiền công cứu hộ thuyền bộ tàu biển Việt Nam 2016
1896/QĐ-TTG
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1896/QĐ-TTg Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 2016
25/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 25/2016/TT-BGTVT sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì đường thủy nội địa 64/2014/TT-BGTVT
3065/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3065/QĐ-BGTVT khung giá dịch vụ tra nạp xăng dầu hàng không cảng hàng không sân bay 2016
22/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 22/2016/TT-BGTVT
2790/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2790/QĐ-BGTVT thiết kế thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng PR Plast S 2016
2729/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2729/QĐ-BGTVT phương pháp tính toán công suất bến xe khách 2016
08/CT-BGTVT
Ngày ban hành 29/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-BGTVT tổ chức thực hiện ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2016
21/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 21/2016/TT-BGTVT
2558/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 16/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2558/QĐ-BGTVT bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua Việt Nam 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 03/08/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định trình tự thủ tục xác nhận việc kháng nghị hàng hải 2016
2369/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2369/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển trung trung bộ nhóm 3 2020 2030 2016
2370/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2370/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển nam trung bộ 2020 2030 2016
2368/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2368/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển bắc trung bộ nhóm 2 2020 2030 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 28/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn chứng chỉ chuyên môn thuyền viên thực tập trên tàu biển 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành khai thác bảo dưỡng Hệ thống AIS 2016
2257/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2257/QĐ-BGTVT danh mục văn bản quy phạm pháp luật giao thông vận tải hết hiệu lực 2016
8405/BGTVT-PC
Ngày ban hành 21/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8405/BGTVT-PC kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phổ biến giáo dục pháp luật 2016
20/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2016/TT-BGTVT
2164/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2164/QĐ-BGTVT quy định tạm thời thiết kế thi công nghiệm thu lớp phủ vữa nhựa polime 2016
18/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo trì đường thủy
19/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BGTVT khảo sát luồng phục vụ quản lý thông báo luồng đường thủy nội địa
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT lập dự toán quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa
1915/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1915/QĐ-BGTVT công bố bổ sung sửa đổi thay thế bãi bỏ thủ tục hành chính 2016
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT đào tạo bồi dưỡng cán bộ phòng chống khủng bố
329/TB-BGTVT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 329/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm việc lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn 2016
03/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT nghị định quỹ bảo trì đường bộ 2016
1833/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1833/QĐ-BGTVT đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị 2016
1813/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1813/QĐ-BGTVT công bố danh mục dự án thu phí tự động không dừng trạm thu phí 2016
1745/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1745/QĐ-BGTVT cho phép áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng 2016
11/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân cấp đóng tàu biển trang bị an toàn
04/CT-BGTVT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 2016
1483/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1483/QĐ-BGTVT kết quả nhà thầu xây lắp xây dựng giao thông vốn ngân sách 2016
1459/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1459/QĐ-BGTVT Kế hoạch tăng cường thực hiện 19/CT-TTg thi hành luật hợp tác xã 2016
1456/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1456/QĐ-BGTVT Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh 2016 2020
5209/BGTVT-MT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5209/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC 2016
5210/BGTVT-MT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5210/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC 2016
02/CT-BGTVT
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BGTVT nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật 2016
09/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC định giá quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo trì đường sắt
10/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC quản lý sử dụng kinh phí nhiệm vụ công ích bảo trì hạ tầng đường sắt
4945/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4945/BGTVT-KHĐT nhập TABMIS kế hoạch vốn ứng Dự án tín dụng ngành giao thông vận tải 2016
08/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật Đài thông tin nhận dạng truy theo tầm xa
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162