Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
19/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2016/TT-BGTVT khảo sát luồng phục vụ quản lý thông báo luồng đường thủy nội địa
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 102/2016/TTLT-BTC-BGTVT lập dự toán quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa
1915/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1915/QĐ-BGTVT công bố bổ sung sửa đổi thay thế bãi bỏ thủ tục hành chính 2016
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT đào tạo bồi dưỡng cán bộ phòng chống khủng bố
329/TB-BGTVT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 329/TB-BGTVT kết luận Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm việc lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn 2016
03/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT nghị định quỹ bảo trì đường bộ 2016
1833/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 14/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1833/QĐ-BGTVT đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cửa khẩu Hữu Nghị 2016
1813/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1813/QĐ-BGTVT công bố danh mục dự án thu phí tự động không dừng trạm thu phí 2016
1745/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1745/QĐ-BGTVT cho phép áp dụng công nghệ cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng 2016
11/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân cấp đóng tàu biển trang bị an toàn
04/CT-BGTVT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 04/CT-BGTVT tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông 2016
1483/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1483/QĐ-BGTVT kết quả nhà thầu xây lắp xây dựng giao thông vốn ngân sách 2016
1459/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1459/QĐ-BGTVT Kế hoạch tăng cường thực hiện 19/CT-TTg thi hành luật hợp tác xã 2016
5210/BGTVT-MT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5210/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC 2016
5209/BGTVT-MT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5209/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giảm nhẹ trong INDC 2016
1456/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 11/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1456/QĐ-BGTVT Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh 2016 2020
09/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC định giá quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích bảo trì đường sắt
10/2016/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TTLT-BGTVT-BTC quản lý sử dụng kinh phí nhiệm vụ công ích bảo trì hạ tầng đường sắt
02/CT-BGTVT
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BGTVT nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật 2016
4945/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4945/BGTVT-KHĐT nhập TABMIS kế hoạch vốn ứng Dự án tín dụng ngành giao thông vận tải 2016
08/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2016/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật Đài thông tin nhận dạng truy theo tầm xa
1338/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1338/QĐ-BGTVT sử dụng thông tin công bố kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu xây lắp 2016
1352/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1352/QĐ-BGTVT xếp hạng năng lực kết quả thực hiện tổ chức tư vấn Giao thông vận tải 2016
1281/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1281/QĐ-BGTVT đính chính 01/2016/TT-BGTVT chương trình an ninh hàng không 2016
4408/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 21/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4408/BGTVT-KHĐT triển khai đầu tư dự án kết nối với Quảng Tây Trung Quốc 2016
63/2016/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 63/2016/TTLT-BTC-BGTVT cung cấp thông tin xây dựng cơ sở hạ tầng kiểm tra giám sát
06/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 06/2016/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường bộ
07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP phối hợp thông tin đảm bảo an ninh an toàn hàng không dân dụng
170/TB-BGTVT
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 170/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng đánh giá thí điểm xe 4 bánh năng lượng điện 2016
509/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 509/QĐ-BTTTT ứng dụng công nghệ xây dựng bộ thông tin truyền thông điện tử 2016 2020
05/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển cảng vụ hàng hải An Giang
04/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển trên sông Hậu
3519/BGTVT-CYT
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3519/BGTVT-CYT triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 2016
03/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BGTVT sửa đổi 01/2011/TT-BGTVT An toàn hàng không tàu bay khai thác tàu bay
954/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 954/QĐ-BGTVT bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam 2016
3190/BGTVT-KHCN
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3190/BGTVT-KHCN giám sát chất lượng nhựa đường sử dụng công trình giao thông 2016
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
2562/BGTVT-QLDN
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2562/BGTVT-QLDN báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước 2016
622/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 02/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 622/QĐ-BGTVT dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương 2016
600/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 600/QĐ-BGTVT thực hiện nghị quyết 36a/NQ-CP chính phủ điện tử 2016
02/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 24/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT hợp nhất trách nhiệm xử lý vi phạm đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
431/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 431/QĐ-BGTVT thiết kế thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước
455/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 455/QĐ-BGTVT điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không Lào Cai 2016
208/QĐ-TTG
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 208/QĐ-TTg mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến 2020
1308/BGTVT-VT
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1308/BGTVT-VT tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Tết Bính Thân 2016
353/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 353/QĐ-BGTVT quy hoạch chi tiết cảng hàng không Phù Cát 2020 2030 2016
344/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 344/QĐ-BGTVT năm 2016 công bố bổ sung sửa đổi thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
288/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 288/QĐ-BGTVT thành lập hội đồng bán đấu giá cổ phần tổng công ty tận tải thủy
294/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 294/QĐ-BGTVT thành lập hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô
1098/KH-BGTVT
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1098/KH-BGTVT tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2016 2020
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162