tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
16576/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 16576/BGTVT-CQLXD đánh giá xếp hạng năng lực kết quả tổ chức tư vấn giao thông vận tải 2015
80/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 80/2015/TT-BGTVT cấp giấy phép hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
4360/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4360/QĐ-BGTVT phát triển giao thông vận tải đường thủy nội 2015
79/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 79/2015/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
78/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 78/2015/TT-BGTVT xây dựng ban hành công bố công lệnh tải trọng tốc độ biểu đồ chạy tàu
77/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 77/2015/TT-BGTVT vận tải hành khách hành lý trên đường sắt đô thị
4311/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4311/QĐ-BGTVT cập nhật văn bản pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia 2015
76/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76/2015/TT-BGTVT
4250/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4250/QĐ-BGTVT tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc 2015
4251/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4251/QĐ-BGTVT duyệt tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn
4255/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4255/QĐ-BGTVT năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ
4225/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4225/QĐ-BGTVT duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ 2015
4218/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4218/QĐ-BGTVT thẩm định an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ và đường bộ cao tốc 2015
74/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 74/2015/TT-BGTV giải quyết sự cố tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị
75/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 75/2015/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu hàng hải
4225/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4225/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Tiêu chí, trình tự để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
4146/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4146/QĐ-BGTVT phê duyệt quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa 2015 2020 2030
4083/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4083/QĐ-BGTVT 2015 Đề án Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động bến xe khách
73/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 73/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015
70/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 70/2015/TT-BGTVT an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ
72/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 72/2015/TT-BGTVT
71/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 71/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kiểm tra sản phẩm công nghiệp tàu biển
69/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 69/2015/TT-BGTVT
66/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 66/2015/TT-BGTVT ban hành sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xe đạp điện
67/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 67/2015/TT-BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng an toàn môi trường xe mô tô xe gắn máy
68/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 68/2015/TT-BGTVT hướng dẫn quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải
65/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 65/2015/TT-BGTVT định mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa phương tiện dùng quản lý bảo trì đường thủy nội địa
64/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 64/2015/TT-BGTVT
63/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 63/2015/TT-BGTVT
KHONGSO
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 2015
62/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 62/2015/TT-BGTVT Quy định về đường ngang
3929/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3929/QĐ-BGTVT đính chính Thông tư 46/2015/TT-BGTVT phương tiện giao thông trên đường bộ
11/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BGTVT vùng nước cảng biển khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Đà Nẵng 2015
3918/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 02/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3918/QĐ-BGTVT phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải 2015
3911/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 02/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3911/QĐ-BGTVT thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành 2015
61/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 61/2015/TT-BGTVT
10/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 02/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT thủ tục nạo vét luồng hàng hải quản lý nhà nước về hàng hải 2015
KHONGSO
Ngày ban hành 01/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định quản lý sử dụng trang thông tin điện tử thanh tra bộ giao thông vận tải trên mạng Internet
3882/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3882/QĐ-BGTVT công bố cảng cạn Km3 4 Móng Cái tỉnh Quảng Ninh 2015
59/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 59/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 80/2014/TT-BGTVT vận tải hành khách hành lý đường thủy nội địa
3848/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3848/QĐ-BGTVT điều chỉnh Quyết định 2288/QĐ-BGTGT tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
09/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 22/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT Thông tư hướng dẫn thiết kế thi công nghiệm thu cầu treo dân sinh 2015
58/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 58/2015/TT-BGTVT
08/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng tàu bay khai thác tàu bay 2015
57/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 57/2015/TT-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc Bà Rịa Vũng Tàu khu vực quản lý cảng vụ hàng hải
KHONGSO
Ngày ban hành 14/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư sửa đổi 63/2014/TT-BGTVT quản lý kinh doanh vận tải bằng ô tô hỗ trợ vận tải đường bộ
56/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 56/2015/TT-BGTVT
06A/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 05/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 06a/VBHN-BGTVT Thông tư công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ 2015
60/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 60/2015/TT-BGTVT
4079/CTPH-BVHTTDL-BGTVT
Ngày ban hành 02/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Chương trình 4079/CTPH-BVHTTDL-BGTVT phối hợp công tác phục vụ phát triển du lịch 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162