Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
39/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 39/2015/TT-BGTVT
38/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 38/2015/TT-BGTVT sửa đổi 11/2014/TT-BGTVT thiết kế thi công nghiệm thu cầu treo dân sinh
2727/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2727/QĐ-BGTVT 2015 cơ cấu tổ chức Trung tâm Phối hợp cứu nạn hàng hải Việt Nam
2660/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2660/QĐ-BGTVT 2015 đính chính 10/2015/TT-BGTVT trách nhiệm xử lý vi phạm vận tải bằng ô tô
33/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33/2015/TT-BGTVT
34/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34/2015/TT-BGTVT quy định báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
2584/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 20/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2584/QĐ-BGTVT 2015 sửa đổi ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công
31/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 17/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2015/TT-BGTVT nội dung quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu đường sắt đô thị
2542/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 15/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2542/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt đề án “Kết hợp hài hòa các phương thức vận tải trên hành lang vận tải thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
30/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 30/2015/TT-BGTVT sửa đổi quy định đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
2505/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2505/QĐ-BGTVT 2015 Danh mục văn bản quy phạm giao thông vận tải hết hiệu lực
2491/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2491/QĐ-BGTVT năm 2015 đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
29/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2015/TT-BGTVT
28/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2015/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải theo Thông tư 25/2013/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
2298/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2298/QĐ-BGTVT năm 2015 công bố Cảng thủy nội địa Phúc Lộc trên sông Đáy được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2288/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2288/QĐ-BGTVT 2015 Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
08/CT-BGTVT
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 08/CT-BGTVT 2015 nâng cao chất lượng công tác xây dựng thi hành pháp luật
27/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
26/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7873/BGTVT-KHCN
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7873/BGTVT-KHCN 2015 khắc phục hằn lún vệt bánh xe sau khi đưa công trình vào khai thác
2179/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 2179/QĐ-BGTVT năm 2015 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
25/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
24/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
06/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
23/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật đo sâu lập bình đồ dưới nước
22/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
21/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt
7096/BGTVT-TC
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7096/BGTVT-TC 2015 số liệu tài sản hạ tầng đường bộ hợp đồng dự án
7068/BGTVT-VT
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7068/BGTVT-VT 2015 phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông
20/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải
6240/BGTVT-KHCN
Ngày ban hành 19/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6240/BGTVT-KHCN 2015 hướng dẫn điều khoản chuyển tiếp QCVN 31:2014/BGTVT
18/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không
17/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2015/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/05/2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
16/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
1615/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1615/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
1570/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1570/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
1533/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan"
1495/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1495/QĐ-BGTVT năm 2015 về Đề án Tái cơ cấu vận tải hàng không đến năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1481/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1481/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Đề án tái cơ cấu vận tải biển đến năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
14/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BGTVT
5172/BGTVT-TTCNTT
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5172/BGTVT-TTCNTT 2015 triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia cảng biển quốc tế
1441/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1441/QĐ-BGTVT Công bố xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải 2014
1450/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1450/QĐ-BGTVT Nhà thầu xây lắp dự án xây dựng giao thông vốn ngân sách nhà nước
13/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BGTVT
11/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BGTVT
4893/BGTVT-TC
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4893/BGTVT-TC 2015 phân bổ chi phí hạch toán tài sản đầu tư khi dự án hoàn thành
1399/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1399/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề cương kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước
341/TB-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 341/TB-BGTVT năm 2015 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý nhà nước, công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
12/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2015/TT-BGTVT
1385/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1385/QĐ-BGTVT 2015 Đề án Tái cơ cấu vận tải đường thủy nội địa đến 2020
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162