tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
25/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2015/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
24/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 24/2015/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
06/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
23/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật đo sâu lập bình đồ dưới nước
22/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
21/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt
7096/BGTVT-TC
Ngày ban hành 05/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7096/BGTVT-TC 2015 số liệu tài sản hạ tầng đường bộ hợp đồng dự án
7068/BGTVT-VT
Ngày ban hành 04/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7068/BGTVT-VT 2015 phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông
20/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải
6240/BGTVT-KHCN
Ngày ban hành 19/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6240/BGTVT-KHCN 2015 hướng dẫn điều khoản chuyển tiếp QCVN 31:2014/BGTVT
18/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không
17/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 17/2015/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/05/2014 hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam
16/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 16/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
1615/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1615/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
1570/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1570/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải
1533/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 04/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1533/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan"
1481/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1481/QĐ-BGTVT năm 2015 phê duyệt Đề án tái cơ cấu vận tải biển đến năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1495/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1495/QĐ-BGTVT năm 2015 về Đề án Tái cơ cấu vận tải hàng không đến năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
14/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BGTVT
5172/BGTVT-TTCNTT
Ngày ban hành 24/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5172/BGTVT-TTCNTT 2015 triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia cảng biển quốc tế
1441/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1441/QĐ-BGTVT Công bố xếp hạng năng lực tổ chức tư vấn ngành Giao thông vận tải 2014
1450/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1450/QĐ-BGTVT Nhà thầu xây lắp dự án xây dựng giao thông vốn ngân sách nhà nước
13/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BGTVT
11/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BGTVT
341/TB-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 341/TB-BGTVT năm 2015 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý nhà nước, công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
12/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2015/TT-BGTVT
4893/BGTVT-TC
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4893/BGTVT-TC 2015 phân bổ chi phí hạch toán tài sản đầu tư khi dự án hoàn thành
1399/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 20/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1399/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề cương kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước
1385/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1385/QĐ-BGTVT 2015 Đề án Tái cơ cấu vận tải đường thủy nội địa đến 2020
4756/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4756/BGTVT-CQLXD 2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng
4685/BGTVT-VT
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4685/BGTVT-VT 2015 xử phạt vi phạm hành chính vi phạm tải trọng trục xe ô tô
09/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BGTVT
10/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TT-BGTVT
4703/BGTVT-KHCN
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4703/BGTVT-KHCN 2015 kiểm soát tải trọng phương tiện tháo gỡ khó khăn kihn doanh vận tải
08/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-BGTVT
4616/BGTVT-KCHT
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4616/BGTVT-KCHT 2015 Quy chế phối hợp chỉ đạo điều hành trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
295/TB-BGTVT
Ngày ban hành 09/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 295/TB-BGTVT năm 2015 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý, quản lý bảo trì đường bộ
1241/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 09/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1241/QĐ-BGTVT năm 2015 bổ sung vị trí xây dựng Trạm dừng nghỉ tại Km4+00 Quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn vào “Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
07/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BGTVT
06/CT-BGTVT
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-BGTVT chính sách quốc gia phòng chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn trong giao thông
1155/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1155/QĐ-BGTVT năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
05/CT-BGTVT
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2015 chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các đầu mối xếp hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
06/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ
271/TB-BGTVT
Ngày ban hành 02/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 271/TB-BGTVT năm 2015 kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý đường bộ, quản lý bảo trì đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
05/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
05/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị
04/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
169/TB-BGTVT
Ngày ban hành 10/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 169/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp về nội dung tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện (cả xe tải, xe khách) năm 2015 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2424/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 02/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2424/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản
03/2015/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 27/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC của Bộ Giao thông vận tải-Bộ Tài chính : Hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162