Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
82/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 82/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền và Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi lần 2 năm 2014 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
32/CT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 32/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Giao thông Vận tải
81/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
16999/BGTVT-VT
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16999/BGTVT-VT 2014 hướng dẫn 107/2014/NĐ-CP vi phạm hành chính giao thông đường bộ
79/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 79/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ
4938/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4938/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4912/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4912/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải
4927/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4927/QĐ-BGTVT năm 2014 hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4928/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4928/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực giao thông hàng hải đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
78/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 78/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia
4907/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4907/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt đề án "Huy động vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4910/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4910/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực đường thủy nội địa đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4899/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4899/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4877/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4877/QĐ/BGTVT 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2015
4835/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4835/QĐ-BGTVT Đề án huy động vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
76/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76/2014/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4783/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4783/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải
19/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
16199/BGTVT-TTR
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16199/BGTVT-TTr 2014 kiểm tra xử lý trường hợp lưu hành xe ô tô khi đã hết niên hạn sử dụng
74/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải
75/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
77/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 77/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý
73/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
72/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 72/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
4706/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4706/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải
70/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý đường thủy nội địa
18/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
69/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa
4459/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4459/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải
4400/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4400/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
14451/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14451/BGTVT-TCCB 2014 nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc công viên chức
67/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
68/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 68/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển
17/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
66/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
64/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
65/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
61/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 61/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa
62/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 62/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng
63/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
14185/BGTVT-VT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14185/BGTVT-VT năm 2014 kiểm soát giá cước vận tải xe ô tô thực hiện 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT
13924/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 04/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13924/BGTVT-CQLXD 2014 danh sách Nhà thầu thực hiện Dự án xây dựng cầu Nhật Tân
60/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 60/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
22/CT-BGTVT
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014 trong ngành Giao thông Vận tải
13766/BGTVT-TC
Ngày ban hành 30/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13766/BGTVT-TC 2014 dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thu quản lý phí bảo đảm hàng hải
4106/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4106/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án "Đổi mới toàn diện công tác tham mưu quản lý nhà nước của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
58/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 58/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải
59/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 59/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển
20/CT-BGTVT
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-BGTVT năm 2014 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ Giao thông vận tải ban hành
56/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162