tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4-TT/LB
Ngày ban hành 28/02/1985
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 4-TT/LB
123-QĐ/LB
Ngày ban hành 15/12/1984
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 123-QĐ/LB
30-TT/LB
Ngày ban hành 10/08/1984
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 30-TT/LB
124-TT/PC
Ngày ban hành 25/05/1984
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 124-TT/PC
18-TT-LB
Ngày ban hành 03/04/1984
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư liên tịch 18-TT-LB
73-TTLB/GTXD
Ngày ban hành 27/03/1984
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 73-TTLB/GTXD
21-TT/PC
Ngày ban hành 07/02/1984
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21-TT/PC
213-QĐ/LB
Ngày ban hành 27/01/1984
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 213-QĐ/LB
22-QĐ/VKTQH
Ngày ban hành 05/01/1984
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định ban hành bản định mức giải phóng tầu nội
236/TT-LB
Ngày ban hành 07/12/1983
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 236/TT-LB
185-TT/PC
Ngày ban hành 26/09/1983
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 185-TT/PC
147-TT/GTVT
Ngày ban hành 30/07/1983
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 10-HĐBT ngày 20/1/1982 của Hội đồng Bộ trưởng
2130/TT-LB
Ngày ban hành 25/07/1983
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 2130/TT-LB Về việc tận dụng xe ô-tô vận tải công cộng chạy rỗng để kết hợp chở khách
51-PC
Ngày ban hành 10/03/1983
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn việc xét, cấp giấy phép cho xe ôtô chạy dường dài
1-VVT
Ngày ban hành 04/01/1983
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị về việc bổ sung diện ưu tiên mua vé tàu xe
37/TT-LB
Ngày ban hành 22/12/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 37/TT-LB
1579/QĐ-PC
Ngày ban hành 05/10/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1579/QĐ-PC
1579-QĐ/PC
Ngày ban hành 05/10/1981
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định về việc công bố những cảng được mở ra cho tàu buôn nước ngoài vào
223-TT/LB
Ngày ban hành 07/12/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 223-TT/LB
1127-QĐ/TC
Ngày ban hành 21/05/1979
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1127-QĐ/TC năm 1979 quy định về hệ thống tổ chức quản lý ngành giao thông đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
175-TT/PC
Ngày ban hành 21/09/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 175-TT/PC-1978 hướng dẫn thi hành Điều lệ về phạt vi cảnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1213-QĐ/VTGC
Ngày ban hành 12/06/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1213-QĐ/VTGC năm 1978 về biểu cước vận tải hàng hóa bằng tàu biển có máy làm lạnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1214-QĐ/VTGC
Ngày ban hành 12/06/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1214-QĐ/VTGC năm 1978 ban hành giá cho thuê container để chứa hàng vận chuyển trong nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
80-PC
Ngày ban hành 11/05/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 80-PC năm 1978 về thu tiền cước vận tải trong ngành vận tải đường biển, đường sông và đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
632-VT/GC
Ngày ban hành 21/03/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 632-VT/GC năm 1978 về quy định tạm thời biểu cước lưu kho bãi tại các kho bãi do công ty đại lý vận tải miền Nam quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
22-PC
Ngày ban hành 04/02/1978
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22-PC năm 1978 về tăng cường nhiệm vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa tại các kho, bãi, ga, đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2867-VTGC
Ngày ban hành 09/11/1977
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2867-VTGC năm 1977 sửa đổi quyết định 1843–QĐ/VTGC về các khoản phí mà đại lý tàu biển được thu đối với tàu nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
ư
Ngày ban hành 05/11/1977
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2849-QĐ/VT/GC năm 1977 sửa đổi điều 18 Quyết định 787-QĐ/VTGC về Thể lệ tạm thời và biểu cước cảng phí thu đối với tàu nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1960-QĐ
Ngày ban hành 21/07/1977
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1960-QĐ năm 1977 về việc đăng ký, kiểm tra kỹ thuật các loại phà do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
787-QĐ/VTGC
Ngày ban hành 18/03/1977
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 787-QĐ/VTGC năm 1977 ban hành Thể lệ tạm thời và biểu cước cảng phí thu đối với tàu nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
1843-QĐ
Ngày ban hành 07/05/1976
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1843-QĐ năm 1976 về đại lý phí tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
359-QĐ
Ngày ban hành 27/01/1976
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết Định 359-QĐ năm 1976 Ban hành bản Điều lệ vận chuyển hành khách bằng tầu biểu chạy trong nước của Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải
1329/QĐ
Ngày ban hành 03/06/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1329/QĐ của Bộ Giao thông vận tải : Về việc ban hành quy tắc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường ô tô
1329-QĐ
Ngày ban hành 03/06/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định ban hành quy tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường ôtô
195-PC
Ngày ban hành 27/01/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 195-PC
228-VT/ĐP
Ngày ban hành 04/11/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 228-VT/ĐP-1974 hướng dẫn thi hành Điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ, vận dụng trong khu vực vận tải, đóng, sửa chữa phương tiện vận tải, xếp dỡ tập thể nhân dân do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
1971-QĐ
Ngày ban hành 16/08/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1971-QĐ năm 1974 việc ủy quyền cho Cục quản lý đường bộ ký quyết định điều chỉnh loại đường ô-tô thuộc trung ương quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1386-QĐ
Ngày ban hành 06/06/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1386-QĐ năm 1974 về chế độ tạm thời về việc trích khấu hao xe ô-tô và rơ-móc trong ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
831-QĐ
Ngày ban hành 01/04/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 831-QĐ năm 1974 ban hành bản Điều lệ báo hiệu đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
1758-QĐ/PC
Ngày ban hành 25/08/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1758-QĐ/PC năm1973 về một số quy định riêng đối với các tàu đẩy hoạt động trên sông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1693-QĐ/PC
Ngày ban hành 17/08/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1693-QĐ/PC năm 1973 về việc đình chỉ áp dụng một số văn bản pháp quy không còn thích hợp với thời bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3049-PC/QĐ
Ngày ban hành 25/11/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3049-PC/QĐ năm 1971 về bản chế độ phục vụ hành khách trong ngành vận tải ô-tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1938-QĐ
Ngày ban hành 11/08/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1938-QĐ năm 1971 sửa đổi điều 3 Quyết định 700-QĐ về việc đi lại trên cầu Long Biên đối với các loại xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
49-TT
Ngày ban hành 29/10/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49-TT-1970 về việc vận chuyển hàng hóa, vật tư bằng ô-tô trên một số tuyến đường giao thông công cộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
700-QĐ
Ngày ban hành 24/03/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 700-QĐ năm 1970 về trật tự, an toàn giao thông trên cầu Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
665-QĐ/VT
Ngày ban hành 19/03/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 665-QĐ/VT năm 1970 về việc công bố bảng kilômét đường biển để tính cước vận tải hàng hóa trên toàn miền Bắc do Bộ Giao thông vận tải ban hành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
529-QĐ/TC
Ngày ban hành 03/03/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 529-QĐ/TC năm 1970 về việc thành lập công ty đại lý vận tải trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
02-TT/PC
Ngày ban hành 22/01/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02-TT/PC-1970 quy định việc đi lại trên đường ô tô công cộng đối với các loại xe có trọng tải lớn và xe có bánh xích do Bộ Giao thông vận tải ban hành
377B/TB-BGTVT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 377B/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết một số tồn tại Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long
21/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 21/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940