Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
787-QĐ/VTGC
Ngày ban hành 18/03/1977
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 787-QĐ/VTGC năm 1977 ban hành Thể lệ tạm thời và biểu cước cảng phí thu đối với tàu nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
1843-QĐ
Ngày ban hành 07/05/1976
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1843-QĐ năm 1976 về đại lý phí tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
359-QĐ
Ngày ban hành 27/01/1976
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết Định 359-QĐ năm 1976 Ban hành bản Điều lệ vận chuyển hành khách bằng tầu biểu chạy trong nước của Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải
1329/QĐ
Ngày ban hành 03/06/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1329/QĐ của Bộ Giao thông vận tải : Về việc ban hành quy tắc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường ô tô
1329-QĐ
Ngày ban hành 03/06/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định ban hành quy tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường ôtô
195-PC
Ngày ban hành 27/01/1975
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 195-PC
228-VT/ĐP
Ngày ban hành 04/11/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 228-VT/ĐP-1974 hướng dẫn thi hành Điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ, vận dụng trong khu vực vận tải, đóng, sửa chữa phương tiện vận tải, xếp dỡ tập thể nhân dân do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
1971-QĐ
Ngày ban hành 16/08/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1971-QĐ năm 1974 việc ủy quyền cho Cục quản lý đường bộ ký quyết định điều chỉnh loại đường ô-tô thuộc trung ương quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1386-QĐ
Ngày ban hành 06/06/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1386-QĐ năm 1974 về chế độ tạm thời về việc trích khấu hao xe ô-tô và rơ-móc trong ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
831-QĐ
Ngày ban hành 01/04/1974
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 831-QĐ năm 1974 ban hành bản Điều lệ báo hiệu đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
1758-QĐ/PC
Ngày ban hành 25/08/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1758-QĐ/PC năm1973 về một số quy định riêng đối với các tàu đẩy hoạt động trên sông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1693-QĐ/PC
Ngày ban hành 17/08/1973
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1693-QĐ/PC năm 1973 về việc đình chỉ áp dụng một số văn bản pháp quy không còn thích hợp với thời bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3049-PC/QĐ
Ngày ban hành 25/11/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3049-PC/QĐ năm 1971 về bản chế độ phục vụ hành khách trong ngành vận tải ô-tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1938-QĐ
Ngày ban hành 11/08/1971
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1938-QĐ năm 1971 sửa đổi điều 3 Quyết định 700-QĐ về việc đi lại trên cầu Long Biên đối với các loại xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
49-TT
Ngày ban hành 29/10/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 49-TT-1970 về việc vận chuyển hàng hóa, vật tư bằng ô-tô trên một số tuyến đường giao thông công cộng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
700-QĐ
Ngày ban hành 24/03/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 700-QĐ năm 1970 về trật tự, an toàn giao thông trên cầu Long Biên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
665-QĐ/VT
Ngày ban hành 19/03/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 665-QĐ/VT năm 1970 về việc công bố bảng kilômét đường biển để tính cước vận tải hàng hóa trên toàn miền Bắc do Bộ Giao thông vận tải ban hành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
529-QĐ/TC
Ngày ban hành 03/03/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 529-QĐ/TC năm 1970 về việc thành lập công ty đại lý vận tải trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
02-TT/PC
Ngày ban hành 22/01/1970
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02-TT/PC-1970 quy định việc đi lại trên đường ô tô công cộng đối với các loại xe có trọng tải lớn và xe có bánh xích do Bộ Giao thông vận tải ban hành
377B/TB-BGTVT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 377B/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giải quyết một số tồn tại Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long
21/2011/TT-BGTVT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 21/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
6505/BGTVT-KCHT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6505/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km 10 + 357 tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng
5164/BGTVT-VT
Ngày ban hành -
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5164/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cải tạo, nâng cấp đường ngang có thời hạn tại Km 14 + 424 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng
58-KV/BVT
Ngày ban hành 22/10/1969
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 58-KV/BVT-1969 quy định chế độ ưu tiên cho các giáo viên miền xuôi lên giảng dạy ở miền núi được mua vé đi tàu, xe, ca-nô, không phải xếp hàng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2860-QĐ/PC
Ngày ban hành 15/10/1969
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2860-QĐ/PC năm 1969 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ty cảng vụ cảng Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2513-QĐ/PC
Ngày ban hành 16/09/1969
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2513-QĐ/PC năm 1969 về việc quy định tạm thời thời gian nghiệp vụ đi biển và tập sự để được dự thi và lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng các tàu đi biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2116-VP/QĐ
Ngày ban hành 17/07/1968
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2116-VP/QĐ năm 1968 về việc ủy quyền kiểm soát, lập biên bản và xử lý các vụ vi phạm điều lệ về kỷ luật an toàn giao thông vận tải thời chiến do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
743-QĐ/PC
Ngày ban hành 10/04/1968
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 743-QĐ/PC năm 1968 ban hành mẫu “giấy giao nhận hàng” để sử dụng trongtrường hợp khối lượng hàng hóa trong một giấy vận chuyển phải chở bằng nhiều phương tiện vận tải mà không đi thành đoàn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1400-QĐ
Ngày ban hành 13/07/1967
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1400-QĐ năm 1967 về việc ban hành giá cước rót than ở cảng Hòn-gai và cảng Cẩm-phả do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
03-PC
Ngày ban hành 22/05/1967
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03-PC-1967 hướng dẫn cách vận dụng nguyên tắc trả trước tiền cước vận tải trong thời chiến do Bộ Giao thông vận tải ban hành
02-PC
Ngày ban hành 15/05/1967
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02-PC-1967 hướng dẫn vận dụng trong thời chiến Điều 15 của Văn bản Điều lệ (theo Nghị định 47-NĐ-1958) về việc đăng ký các phương tiện vận tải đường sông, thuyền buồm đi biển và việc quản lý các kinh doanh vận tải bằng những phương tiện ấy do Bộ Giao thông vận tải ban hành
007-TT
Ngày ban hành 15/11/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 007-TT-1966 hướng dẫn Quyết định 84-CP-1966 về một số chính sách đối với lực lượng vận tải nhân dân và xếp dỡ huy động đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch của Nhà nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1829-QĐ/PC
Ngày ban hành 26/10/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1829-QĐ/PC năm 1966 về việc sửa đổi và bổ sung quy trình thử tàu thủy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1426-QĐ
Ngày ban hành 09/08/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1426-QĐ năm 1966 sửa đổi Quyết định số 174-QĐ về chế độ phòng chống hỏa dưới tàu, sà-lan chở dầu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1361-QĐ
Ngày ban hành 20/07/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1361-QĐ năm 1966 về việc ủy quyền cho ông Tổng cục trưởng Tổng cục đường sắt ra quyết định và ký cho phép thành lập các đường ngang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
004-PC
Ngày ban hành 12/07/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 004-PC-1966 quy định chế độ ưu đãi thương binh và gia đình liệt sĩ khi đi xe ôtô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1291-PC
Ngày ban hành 04/07/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1291-PC năm 1966 về việc ban hành bảng phân loại đường sông trên toàn miền Bắc áp dụng cho việc tính cước vận tải hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1237-PC
Ngày ban hành 20/06/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1237-PC năm 1966 về sự đi lại của các bè mảng và phương tiện vận tải trên kênh đào thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1190-QĐ
Ngày ban hành 06/06/1966
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1190-QĐ năm 1966 ban hành thể lệ tạm thời về thu cảng phí đối ngoại ở các cảng của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
18-PC
Ngày ban hành 24/12/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18-PC-1965 quy định tạm thời biện pháp phòng không và bảo đảm an toàn giao thông vận tải đường sông trong những vùng có máy bay địch hoạt động, phá hoại do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2255-QĐ
Ngày ban hành 12/08/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2255-QĐ năm 1965 ban hành chế độ sử dụng và bảo dưỡng bệ dỡ hàng tự động của xe ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
13-TT/PC
Ngày ban hành 29/07/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13-TT/PC-1965 quy định biện pháp phòng vệ trường hợp các xe có động cơ bị hư hỏng hay bị tai nạn phải nằm trên đường ngang do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1700-QĐ
Ngày ban hành 21/12/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1700-QĐ năm 1964 về quy định thêm một tín hiệu tàu sông tránh nhau do Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành.
1544-QĐ-PC
Ngày ban hành 16/11/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1544-QĐ-PC năm 1964 về quy trình kiểm nghiệm xe rơ-moóc chở hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
1539-TC
Ngày ban hành 16/11/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1539-TC năm 1964 tạm thời về tổ chức Công ty vận tải đường sông do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
1526-QĐ-PC
Ngày ban hành 10/11/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1526-QĐ-PC năm 1964 về chế độ niêm cất xe ô-tô trong ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
19-VP-PC
Ngày ban hành 12/09/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19-VP-PC
19/VP/PC
Ngày ban hành 12/09/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ quy định phạm vi giới hạn đường sắt và trật tự, an toàn giao thông vận tải đường sắt (ban hành do Nghị định số 120/CP ngày 12/8/1963 của Hội đồng Chính phủ)
12-TT-VP
Ngày ban hành 23/06/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12-TT-VP-1964 quy định mẫu và cách làm giấy xin gửi hàng và giấy vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải cơ giới đường biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
11-TT
Ngày ban hành 23/06/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11-TT-1964 hướng dẫn thi hành Nghị định 196-CP-1963 về việc vận chuyển hàng hóa trên đường biển bằng phương tiện vận tải cơ giới do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162