Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
09-TT
Ngày ban hành 20/06/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09-TT-1964 quy định mẫu và cách làm giấy xin gửi hàng và giấy vận chuyển hàng hóa bằng tàu sông, thuyền sông và thuyền biển do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
10-TT
Ngày ban hành 20/06/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10-TT năm 1964 hướng dẫn thi hành Điều lệ vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải cơ giới, thô sơ đường sông và phương tiện vận tải thô sơ đường biển (ban hành do Nghị định 44-CP-1964) do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
08-TT
Ngày ban hành 18/06/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08-TT-1964 hướng dẫn thi hành Điều lệ vận chuyển hàng hóa bằng ô-tô (ban hành do Nghị định 195-CP-1963) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
04-TT
Ngày ban hành 14/05/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04-TT-1964 quy định mẫu và cách làm giấy xin gửi hàng và giấy vận chuyển hàng bằng ô-tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
388-QĐ-CB2
Ngày ban hành 08/05/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 388-QĐ-CB2 năm 1964 ban hành quy chế về tổ chức học tập tại chức cho các lớp Đại học và trung học chuyên nghiệp trong ngành giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
345-TL
Ngày ban hành 25/04/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 345-TL năm 1964 thành lập “Ty Đăng kiểm” thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
02-TT-VP
Ngày ban hành 13/01/1964
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02-TT-VP-1964 hướng dẫn thi hành Nghị định 165-CP-1963 về chế độ đồng phục cho cán bộ, công nhân, nhân viên ngành vận tải đường biển do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành
1187-QĐ
Ngày ban hành 30/10/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1187-QĐ năm 1963 về quy trình tạm thời về thi công mặt đường nhựa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1171-QĐ
Ngày ban hành 24/10/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1171-QĐ năm 1963 về việc rút ngắn thời gian nghiệp vụ và thời gian tập sự cho thuyền trưởng, lái trưởng, máy trưởng và thợ tiện tàu sông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
1058-VTT
Ngày ban hành 13/09/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1058-VTT năm 1963 về bằng máy trưởng tàu biển do của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
813-QĐ
Ngày ban hành 27/07/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 813-QĐ năm 1963 về việc ấn định khoản thu của Công ty đại lý tàu biển Việt Nam và thể thức thanh toán do Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải ban hành
640-QĐ
Ngày ban hành 31/05/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 640-QĐ năm 1963 ban hành thể lệ và biểu cước phí thuế của các tàu nước ngoài vào ra cảng Hải-phòng, Hồng-gai, Cẩm-phả do Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải ban hành
533-VP
Ngày ban hành 25/04/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 533-VP năm 1963 công bố điều lệ tạm thời tổ chức Đoạn bảo dưỡng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
441-QĐ
Ngày ban hành 06/04/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 441-QĐ năm 1963 ban hành chế độ tạm thời về bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
19-GT-CA
Ngày ban hành 07/02/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 19-GT-CA
126-QĐ-TT
Ngày ban hành 31/01/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126-QĐ-TT năm 1963 về việc chuyển Công ty vận tải ô-tô Tây-bắc về Cục vận tải đường bộ trực tiếp quản lý do Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải ban hành
02-QĐ
Ngày ban hành 02/01/1963
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02-QĐ năm 1963 về việc cho phép ô-tô tiếp chuyển hành khách được ưu tiên qua phà do Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành
309-LĐTL
Ngày ban hành 30/11/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 309-LĐTL năm 1962 quy định tạm thời về chế độ nghỉ hàng năm của thuyền viên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
1170-QĐ-TL
Ngày ban hành 27/09/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1170-QĐ-TL năm 1962 ban hành bản điều lệ tổ chức Hội đồng Khoa học và kỹ thuật thuộc Bộ Giao thông vận tải của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
1089-QĐ
Ngày ban hành 20/09/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1089-QĐ năm 1962 về việc tổ chức “Công ty vận tải Bạch Đằng” do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
1091-LDTC
Ngày ban hành 20/09/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1091-LDTC năm 1962 về việc tổ chức “Công ty vận tải sông Hồng” do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
1090-LDTC
Ngày ban hành 20/09/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1090-LDTC năm 1962 về việc tổ chức “Công ty vận tải đường biển” do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
1077-QĐ
Ngày ban hành 15/09/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1077-QĐ năm 1962 ban hành chế độ quản lý, sửa chữa đường ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
220-TT
Ngày ban hành 04/09/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 220-TT năm 1961 về việc chấn chỉnh và tăng cường xây dựng các cơ sở giao thông vận tải địa phương do Bộ Giao thông vận tải ban hành
875-QĐ
Ngày ban hành 22/08/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 875-QĐ năm 1962 về việc cho phép xe ô tô tiếp chuyển hành khách được ưu tiên qua phà do Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành
566-QĐ/VP
Ngày ban hành 08/05/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 566-QĐ/VP năm 1962 ban hành bản quy tắc về giao thông đường biển của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
129-HĐ/TT
Ngày ban hành 07/05/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 129-HĐ/TT năm 1962 quy định nhiệm vụ quyền hạn của các ngành các cấp thuộc Bộ Giao thông Vận tải đối với việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế của Chính phủ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
139-TT/VP
Ngày ban hành 03/05/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 139-TT/VP năm 1962 quy định việc xe rơ-moóc chở hành khách do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
137-TT/PC
Ngày ban hành 02/05/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 137-TT/PC năm 1962 quy định việc đánh dấu các hệ thống ống trên tàu thủy do Bộ Giao thông vận tải ban hành
131-VP/PC
Ngày ban hành 27/04/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 131-VP/PC
131/VP/PC
Ngày ban hành 27/04/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư về việc bảo vệ trật tự an toàn giao thông vận tải đường sắt
18-PC
Ngày ban hành 23/04/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18-PC năm 1962 về tổng kiểm tra lái xe do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
128-TT
Ngày ban hành 23/04/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 128-TT năm 1962 về việc thay đổi mẫu bằng lái xe ô-tô chuyên nghiệp do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
495-LĐ
Ngày ban hành 13/04/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 495-LĐ về quy tắc “an toàn kỹ thuật phá đá dưới nước” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
328-QĐ/LĐ
Ngày ban hành 19/03/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 328-QĐ/LĐ năm 1962 ban hành điều lệ tạm thời về trả lương tính theo sản phẩm áp dụng trong các ngành hoạt động thuộc Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
40-TT
Ngày ban hành 14/02/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40-TT năm 1962 quy định về tổ chức lực lượng bảo dưỡng đường ô-tô thuộc trung ương quản lý do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
204-LĐ
Ngày ban hành 12/02/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 204-LĐ năm 1962 ban hành quy tắc tạm thời về phương pháp định mức và quản lý mức kỹ thuật lao động do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
38-TT
Ngày ban hành 09/02/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 38-TT năm 1962 về chế độ kinh phí trung đại tu cầu đường và quản lý đường sông do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
174/QĐ/VP
Ngày ban hành 31/01/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 174/QĐ/VP
1268-QĐ/TC
Ngày ban hành 06/12/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1268-QĐ/TC năm 1961 công bố đìều lệ tạm thời tổ chức Công ty thi công cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
1269-QĐ/TC
Ngày ban hành 06/12/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1269-QĐ/TC năm 1961 về công bố điều lệ tạm thời tổ chức Công ty cầu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
1267-QĐ/TC
Ngày ban hành 06/12/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1267-QĐ/TC năm 1961 về việc công bố điều lệ tạm thời tổ chức Công ty công trình thủy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
48-TT/VTU
Ngày ban hành 03/12/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 48-TT/VTU năm 1961 quy định tạm thời nguyên tắc cung cấp vật tư do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành
27-TT
Ngày ban hành 13/09/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27-TT năm 1961 về việc Đường sắt cung cấp toa xe bằng chở hàng hóa do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành.
23-PC
Ngày ban hành 06/09/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23-PC năm 1961 sửa đổi điều 77 thể lệ chuyên chở hành khách, hành lý và bao gửi bằng đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162