tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1089-QĐ
Ngày ban hành 20/09/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1089-QĐ năm 1962 về việc tổ chức “Công ty vận tải Bạch Đằng” do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
1077-QĐ
Ngày ban hành 15/09/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1077-QĐ năm 1962 ban hành chế độ quản lý, sửa chữa đường ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
220-TT
Ngày ban hành 04/09/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 220-TT năm 1961 về việc chấn chỉnh và tăng cường xây dựng các cơ sở giao thông vận tải địa phương do Bộ Giao thông vận tải ban hành
875-QĐ
Ngày ban hành 22/08/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 875-QĐ năm 1962 về việc cho phép xe ô tô tiếp chuyển hành khách được ưu tiên qua phà do Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành
566-QĐ/VP
Ngày ban hành 08/05/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 566-QĐ/VP năm 1962 ban hành bản quy tắc về giao thông đường biển của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
129-HĐ/TT
Ngày ban hành 07/05/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 129-HĐ/TT năm 1962 quy định nhiệm vụ quyền hạn của các ngành các cấp thuộc Bộ Giao thông Vận tải đối với việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế của Chính phủ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
139-TT/VP
Ngày ban hành 03/05/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 139-TT/VP năm 1962 quy định việc xe rơ-moóc chở hành khách do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
137-TT/PC
Ngày ban hành 02/05/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 137-TT/PC năm 1962 quy định việc đánh dấu các hệ thống ống trên tàu thủy do Bộ Giao thông vận tải ban hành
131/VP/PC
Ngày ban hành 27/04/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư về việc bảo vệ trật tự an toàn giao thông vận tải đường sắt
131-VP/PC
Ngày ban hành 27/04/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 131-VP/PC
18-PC
Ngày ban hành 23/04/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18-PC năm 1962 về tổng kiểm tra lái xe do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
128-TT
Ngày ban hành 23/04/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 128-TT năm 1962 về việc thay đổi mẫu bằng lái xe ô-tô chuyên nghiệp do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
495-LĐ
Ngày ban hành 13/04/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 495-LĐ về quy tắc “an toàn kỹ thuật phá đá dưới nước” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
328-QĐ/LĐ
Ngày ban hành 19/03/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 328-QĐ/LĐ năm 1962 ban hành điều lệ tạm thời về trả lương tính theo sản phẩm áp dụng trong các ngành hoạt động thuộc Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
40-TT
Ngày ban hành 14/02/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40-TT năm 1962 quy định về tổ chức lực lượng bảo dưỡng đường ô-tô thuộc trung ương quản lý do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
204-LĐ
Ngày ban hành 12/02/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 204-LĐ năm 1962 ban hành quy tắc tạm thời về phương pháp định mức và quản lý mức kỹ thuật lao động do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
38-TT
Ngày ban hành 09/02/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 38-TT năm 1962 về chế độ kinh phí trung đại tu cầu đường và quản lý đường sông do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
174/QĐ/VP
Ngày ban hành 31/01/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 174/QĐ/VP
1268-QĐ/TC
Ngày ban hành 06/12/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1268-QĐ/TC năm 1961 công bố đìều lệ tạm thời tổ chức Công ty thi công cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
1269-QĐ/TC
Ngày ban hành 06/12/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1269-QĐ/TC năm 1961 về công bố điều lệ tạm thời tổ chức Công ty cầu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
1267-QĐ/TC
Ngày ban hành 06/12/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1267-QĐ/TC năm 1961 về việc công bố điều lệ tạm thời tổ chức Công ty công trình thủy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.
48-TT/VTU
Ngày ban hành 03/12/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 48-TT/VTU năm 1961 quy định tạm thời nguyên tắc cung cấp vật tư do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành
27-TT
Ngày ban hành 13/09/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 27-TT năm 1961 về việc Đường sắt cung cấp toa xe bằng chở hàng hóa do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành.
23-PC
Ngày ban hành 06/09/1961
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23-PC năm 1961 sửa đổi điều 77 thể lệ chuyên chở hành khách, hành lý và bao gửi bằng đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162