Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
57/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
55/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
54/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới
52/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
53/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 53/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
3937/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3937/QĐ-BGTVT năm 2014 về thu phí tại Trạm thu phí Đại Yên Km97+050 Quốc lộ 18 để hoàn vốn đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn TP. Uông Bí (km77+300) TP. Hạ Long (km107+400), tỉnh Quảng Ninh theo hình thức BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
19/CT-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải
50/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT Quy trình về quản lý cảng, bến thủy nội địa của Bộ Giao thông vận tải
1075/TB-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1075/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 (lần 2) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
51/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 51/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận
49/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về kiểm tra an toàn công-te-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam
3899/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3899/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ
48/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 48/2014/TT-BGTVT
47/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47/2014/TT-BGTVT
12833/BGTVT-VT
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12833/BGTVT-VT 2014 bằng giấy phép lái xe từ chất liệu cũ sang chất liệu mới nhựa PET
46/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa
3776/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3776/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác liên ngành về việc hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3771/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3771/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030
45/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 45/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
44/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 44/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về phương thức liên lạc không - địa hàng không dân dụng
11788/BGTVT-VT
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11788/BGTVT-VT năm 2014 biện pháp quản lý kiểm soát tải trọng phương tiện tại nhà máy
16/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
11803/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 11803/BGTVT-CQLXD 2014 di dời lưới điện giải phóng mặt dự án cải tạo Quốc lộ 19 Bình Định
945/TB-BGTVT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 945/TB-BGTVT năm 2014 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp xử lý giải quyết các vấn đề tồn tại và chậm tiến độ tại dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1 theo hình thức BOT: BOT Bắc Bình Định và BOT Nam Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành
41/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 41/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải"
40/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 40/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Động cơ sử dụng cho xe đạp điện và Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện
42/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ
39/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 39/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giao thông vận tải
3409/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3409/QĐ-BGTVT năm 2014 về Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
38/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 38/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam
37/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 37/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang an toàn giao thông đường sắt đô thị
3326/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3326/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án “Chống tham nhũng, thất thoát trong nạo vét, duy tu luồng hàng hải” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
36/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không
3327/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3327/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3302/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3302/QĐ-BGTVT năm 2014 chuyển đoạn tuyến thuộc tuyến đường liên Tỉnh nối các tỉnh Bình Định - Phú Yên - Đắk Lắk thành quốc lộ 19C do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3287/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3287/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
3255/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3255/QĐ-BGTVT sử dụng văn bản điện tử chữ ký số trong hoạt động bộ giao thông vận tải 2014
3230/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3230/QĐ-BGTVT năm 2014 quy định tạm thời về trách nhiệm bảo hành đối với dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư
3177/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3177/QĐ-BGTVT năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành giao thông vận tải phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định 1210/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
35/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 19/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 35/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
14/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 18/08/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10070/BGTVT-VT
Ngày ban hành 15/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10070/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất nội dung niêm yết biểu trưng, thông tin kẻ trên cánh cửa xe hoặc thành xe theo quy định
9954/KH-BGTVT
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 9954/KH-BGTVT năm 2014 về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ebola do Bộ Giao thông vận tải ban hành
816/TB-BGTVT
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 816/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3067/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3067/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch triển khai Quyết định 994/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
34/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 34/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay"
33/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
32/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn
790/TB-BGTVT
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 790/TB-BGTVT năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc hợp về giải pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa tại bến cảng Cát Lái
2972/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2972/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - Khu bến cảng Đầm Môn (phía Bắc vịnh Vân Phong) thuộc cảng biển Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162