tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Giao Thông Vận Tải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
16199/BGTVT-TTR
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 16199/BGTVT-TTr 2014 kiểm tra xử lý trường hợp lưu hành xe ô tô khi đã hết niên hạn sử dụng
73/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
4706/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4706/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải
72/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 72/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
70/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về quản lý đường thủy nội địa
18/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
69/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa
4459/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4459/QĐ-BGTVT năm 2014 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải
4400/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4400/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
14451/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14451/BGTVT-TCCB 2014 nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc công viên chức
68/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 68/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển
67/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
66/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
17/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Không còn phù hợp
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
65/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
64/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
61/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 61/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa
62/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 62/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng
14185/BGTVT-VT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14185/BGTVT-VT năm 2014 kiểm soát giá cước vận tải xe ô tô thực hiện 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT
63/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
13924/BGTVT-CQLXD
Ngày ban hành 04/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13924/BGTVT-CQLXD 2014 danh sách Nhà thầu thực hiện Dự án xây dựng cầu Nhật Tân
60/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 60/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải
22/CT-BGTVT
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014 trong ngành Giao thông Vận tải
13766/BGTVT-TC
Ngày ban hành 30/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 13766/BGTVT-TC 2014 dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thu quản lý phí bảo đảm hàng hải
4106/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4106/QĐ-BGTVT năm 2014 phê duyệt Đề án "Đổi mới toàn diện công tác tham mưu quản lý nhà nước của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
59/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 59/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển
20/CT-BGTVT
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 20/CT-BGTVT năm 2014 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Bộ Giao thông vận tải ban hành
58/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 58/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Giao thông vận tải
56/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa
57/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở dạy nghề và chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
52/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 52/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
55/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 55/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
53/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 53/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
54/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 54/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới
3937/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3937/QĐ-BGTVT năm 2014 về thu phí tại Trạm thu phí Đại Yên Km97+050 Quốc lộ 18 để hoàn vốn đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn TP. Uông Bí (km77+300) TP. Hạ Long (km107+400), tỉnh Quảng Ninh theo hình thức BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
51/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 51/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận
19/CT-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải
50/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT Quy trình về quản lý cảng, bến thủy nội địa của Bộ Giao thông vận tải
1075/TB-BGTVT
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 1075/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 (lần 2) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3899/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 3899/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ
48/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 48/2014/TT-BGTVT
49/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về kiểm tra an toàn công-te-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam
47/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47/2014/TT-BGTVT
12833/BGTVT-VT
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 12833/BGTVT-VT 2014 bằng giấy phép lái xe từ chất liệu cũ sang chất liệu mới nhựa PET
3776/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3776/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác liên ngành về việc hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3771/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3771/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030
46/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa
45/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 45/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
44/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 44/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về phương thức liên lạc không - địa hàng không dân dụng
16/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162