tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1972/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1972/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước
1854/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1854/QĐ-BKHĐT 2017 giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương
1237/BC-BKHĐT
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 1237/BC-BKHĐT thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh 2017
01/2017/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư cấp xã chương trình mục tiêu quốc gia
9736/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 21/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9736/BKHĐT-TH rà soát danh mục dự án dự kiến vốn đầu tư dự án vốn trái phiếu Chính phủ 2016
1574/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 28/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1574/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính mới thuộc quản lý Bộ Kế hoạch Đầu tư 2016
1534/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1534/QĐ-BKHĐT Triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch Đầu tư 2016 2020
KHONGSO
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Kế hoạch Đầu tư 2016
14/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
15/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển thầu lựa chọn nhà đầu tư PPP
13/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT báo cáo trực tuyến quản lý hệ thống thông tin giám sát đánh giá đầu tư
02/CT-BKHĐT
Ngày ban hành 06/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BKHĐT tăng cường tham mưu thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2016
12/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 08/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện 16/2016/NĐ-CP sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức
1078/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung mới bãi bỏ 2016
10/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát theo dõi kiểm tra hoạt động đấu thầu 2016
5639/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 19/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5639/BKHĐT-TH hướng dẫn thực hiện 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công 2016
5580/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5580/BKHĐT-QLĐT góp ý dự thảo mẫu hợp đồng PPP hướng dẫn hồ sơ mời thầu dự án PPP 2016
1033/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1033/QĐ-BKHĐT điều chỉnh kế hoạch thanh tra kiểm tra 2016
5175/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 04/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5175/BKHĐT-GSTĐĐT tổng hợp công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 2015 2016
09/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT theo dõi kiểm tra đánh giá đầu tư hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
07/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 07/2016/TT-BKHĐT lập hồ sơ mời thầu hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đấu thầu qua mạng
4888/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4888/BKHĐT-KTCN vướng mắc thực hiện 14/2015/TT-BKHĐT máy móc phụ tùng thay thế 2016
808/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 808/QĐ-BKHĐT phân công công tác của Bộ trưởng các Thứ trưởng 2016
4456/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 09/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4456/BKHĐT-TH lập kế hoạch đầu tư công 2017 2016
05/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
4333/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4333/BKHĐT-TH khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2017 2016
611/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 611/QĐ-BKHĐT giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 2016
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT xử lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
2196/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2196/BKHĐT-KTCN miễn thuế nhập khẩu nhà kính vật tư trang thiết bị 1528/QĐ-TTg
1977/BKHĐT-TCTK
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Cong văn 1977/BKHĐT-TCTK triển khai thi hành luật thống kê 2016
1873/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1873/BKHĐT-QLĐT cung cấp thông tin đúng pháp luật tổ chức hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 2016
1893/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1893/BKHĐT-KTĐN chế độ báo cáo chương trình dự án ODA quý IV 2015
1633/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1633/BKHĐT-TH Chương trình hành động triển khai nghị quyết đại hội Đảng nghị quyết Quốc hội 2016
02/2016/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 01/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT lựa chọn dự án thẩm định đề xuất báo cáo nghiên cứu khả thi đối tác công tư
1270/BKHĐT-PTDN
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1270/BKHĐT-PTDN công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 2016
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC trao đổi thông tin doanh nghiệp hệ thống thông tin quốc gia
1078/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 23/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1078/BKHĐT-GSTĐĐT cập nhật số liệu giám sát đánh giá đầu tư hệ thống công nghệ thông tin
153/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 16/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 153/QĐ-BKHĐT tổ chức hoạt động tổ công tác thi hành luật doanh nghiệp luật đầu tư 2016
916/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 916/BKHĐT-TH kiểm tra kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước 2016 2020
871/BKHĐT-TCTK
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 871/BKHĐT-TCTK kế hoạch thực hiện đề án hội nhập thống kê ASEAN 2016 2020
2038/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2038/QĐ-BKHĐT giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 2016
23/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
22/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT quy định mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư
10984/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 10984/BKHĐT-QLĐT báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu 2015
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV chức năng quyền hạn tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư
20/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
10638/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10638/BKHĐT-TH thời gian duyệt phát triển kinh tế xã hội kế hoạch đầu tư công phân bổ vốn dự án khởi công mới
1811/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 30/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1811/QĐ-BKHĐT danh mục nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa 2015
19/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT hướng dẫn thống kê đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162