tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
7356/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 28/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7356/BKHHĐTT-TH hướng dẫn Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư
7057/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 17/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7057/BKHĐT-ĐTNN rà soát việc vay vốn tại tổ chức tín dụng
7055/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 17/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7055/BKHĐT-ĐTNN yêu cầu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo t
1512/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 04/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1512/QĐ-BKHĐT năm 2011 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6587/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 30/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 6587/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thông báo tình hình hợp tác ODA với Chính phủ Đức
5993/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 12/09/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5993/BKHĐT-ĐTNN báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý III, 9 tháng
09/2011/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 07/09/2011
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
5589/BKHĐT-KCHTĐT
Ngày ban hành 25/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5589/BKHĐT-KCHTĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân, lao động thuộc các doanh nghiệp nằm ngoài Khu công nghiệp
5620/BKHĐT-QLKKT
Ngày ban hành 25/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5620/BKHĐT-QLKKT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho thuê nhà xưởng dư thừa của công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Viễn Đông
5543/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 24/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5543/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, đánh giá việc cấp phép dự án đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực bất động sản
5080/BKHĐT-CLPT
Ngày ban hành 02/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 5080/BKHĐT-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2011 - 2020
08/2011/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 01/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
1075/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 26/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1075/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
4736/BKHĐT-TTDB
Ngày ban hành 19/07/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4736/BKHĐT-TTDB thực hiện Quyết định 674/QĐ-TTg phê duyệt Đề án
4727/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 19/07/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4727/BKHĐT-QLĐT nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng
4695/BKHĐT-PTDN
Ngày ban hành 18/07/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4695/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015
4696/BKHĐT-PTDN
Ngày ban hành 18/07/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4696/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2012
4578/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 13/07/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4578/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo việc chậm tiến độ các gói thầu EPC
975/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 07/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 975/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
4350/BKHĐT-QLQH
Ngày ban hành 05/07/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4350/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch lập quy hoạch năm 2012
4302/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 04/07/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4302/BKHĐT-ĐTNN ngăn ngừa và hạn chế các vụ kiện chính phủ
75/TB-BKHĐT
Ngày ban hành 28/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 75/TB-BKHĐT về ý kiến hội nghị tư vấn thẩm định dự án tiếp tục đầu tư ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4106/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 24/06/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4106/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
3809/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 15/06/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3809/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn ĐTPT kế hoạch năm 2011
3711/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 13/06/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3711/BKHĐT-GSTĐĐT nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị quyết 49/2010/QH11
3647/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 08/06/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3647/BKHĐT-ĐTNN tình hình thực hiện báo cáo đầu tư nước ngoài
3560/BKHĐT-KCHTĐT
Ngày ban hành 06/06/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3560/BKHĐT-KCHTĐT góp ý dự thảo Thông tư quy định việc sử dụng căn hộ
3060/BKHĐT-TTTH
Ngày ban hành 18/05/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3060/BKHĐT-TTTH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khảo sát nhu cầu thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước
07/2011/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 17/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng”
2924/BKHĐT-TCTT
Ngày ban hành 12/05/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2924/BKHĐT-TCTT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện phân cấp ngân sách và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phân cấp về ngân sách
602/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 09/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 602/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2011
2790/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 06/05/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2790/BKHĐT-KTCN xác nhận mặt hàng trong nước chưa sản xuất được
2458/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 21/04/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2458/BKHĐT-GSTĐĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010
2339/BKHĐT-TCTT
Ngày ban hành 18/04/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2339/BKHĐT-TCTT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 và đề xuất Danh mục Chương trình giai đoạn 2011 - 2015
490/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 13/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 490/QĐ-BKHĐT năm 2011 về điều chỉnh giao dự toán chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
06/2011/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 06/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính phủ”
457/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 05/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 457/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế - xã hội vùng biển đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
2052/BKHĐT-TĐKT
Ngày ban hành 05/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2052/BKHĐT-TĐKT về khen thưởng năm 2010 đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
04/2011/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 31/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành 31/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
1818/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 25/03/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1818/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2011
1791/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 25/03/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1791/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo giải ngân các khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp từ nguồn vượt thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2009
1832/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 25/03/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1832/BKHĐT-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện chế độ báo các các chương trình, dự án ODA quý IV/2010
362/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 21/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 362/QĐ-BKHĐT năm 2011 về khen thưởng khối Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
1407/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 08/03/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1407/BKHĐT-QLĐT tổng hợp những khó khăn, vướng mắc
269/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 02/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 269/QĐ-BKHĐT năm 2011 thành lập Đoàn công tác thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP tại tỉnh vùng Tây Nam Bộ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
1136/BKHĐT-CLPT
Ngày ban hành 28/02/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1136/BKHĐT-CLPT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020
203/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 21/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 203/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh sách thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
608/BKHĐT-PC
Ngày ban hành 28/01/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 608/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị định 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ
03/2011/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 27/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162