tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
14/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 17/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT Danh mục máy móc thiết bị phụ tùng trong nước đã sản xuất được
1688/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1688/QĐ-BKHĐT Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 2015
10030/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 13/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 10030/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 của Chính phủ
9720/BKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 02/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9720/BKHĐT-ĐKKD thông báo mẫu con dấu
9672/BKHĐT-TTR
Ngày ban hành 30/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9672/BKHĐT-TTr hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra ngành kế hoạch đầu tư 2016
13/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 28/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT lĩnh vực tiêu chí chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ
11/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 27/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu chào hàng cạnh tranh
12/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 27/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2015/TT-BKHĐT
10/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 26/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT kế hoạch lựa chọn nhà thầu
8123/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 23/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 8123/BKHĐT-TH kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến kế hoạch đầu tư 2016
09/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 23/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT
7915/BKHĐT-TTTH
Ngày ban hành 21/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 7915/BKHĐT-TTTH triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát đánh giá đầu tư dự án đầu tư công 2015
1481/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 13/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1481/QĐ-BKHĐT thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ kế hoạch đầu tư 2015
1471/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 12/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1471/QĐ-BKHĐT chia sẻ thông tin thống kê giữa tổng cục thống kê và các bộ ngành 2015
08/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 28/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-BKHĐT
6733/BKHĐT-TCTT
Ngày ban hành 22/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6733/BKHĐT-TCTT nội dung nhiệm vụ của 14 chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép
6541/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6541/BKHĐT-ĐTNN xử lý hồ sơ góp vốn mua cổ phần phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài 2015
6443/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6443/BKHĐT-QLĐT cung cấp đăng tải thông tin đấu thầu
07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC
Ngày ban hành 08/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC
6193/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 03/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6193/BKHĐT-ĐTNN Điều kiện đầu tư áp dụng nhà đầu tư nước ngoài 2015
06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
Ngày ban hành 03/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV cơ cấu tổ chức Ban Quản lý khu công nghiệp chế xuất kinh tế
6101/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 31/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6101/BKHĐT-QLĐT sử dụng vật tư hàng hóa trong nước đấu thầu dự án đầu tư vốn nhà nước
5733/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5733/BKHĐT-KTĐN 2015 thực hiện quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
1156/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1156/QĐ-BKHĐT Nội quy tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân
1135/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 13/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1135/QĐ-BKHĐT Quy chế tiếp công dân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
KHONGSO
Ngày ban hành 30/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư về Danh mục máy móc phụ tùng phương tiện vận tải chuyên dùng nguyên liệu đã sản xuất được
5122/BKHĐT-PC
Ngày ban hành 24/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5122/BKHĐT-PC 2015 triển khai thi hành Luật đầu tư
5072/BKHĐT-PTDN
Ngày ban hành 23/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5072/BKHĐT-PTDN 2015 đề nghị rà soát đánh giá hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập
71/TB-BKHĐT
Ngày ban hành 16/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 71/TB-BKHĐT 2015 thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới
4683/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 10/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4683/BKHĐT-KTĐN 2015 báo cáo Kế hoạch giải ngân vốn ODA năm 2016
4692/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 10/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4692/BKHĐT-GSTĐĐT 2015 Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát đánh giá đầu tư
4366/BKHĐT-PC
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4366/BKHĐT-PC 2015 triển khai thi hành Luật Đầu tư
4326/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN 2015 thủ tục tiếp nhận biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư
4333/BKHĐT-PC
Ngày ban hành 30/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4333/BKHĐT-PC hướng dẫn thực hiện một số một số nội dung của Luật đầu tư
4211/BKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD 2015 hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp
Khongso/DTTT
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4096/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4096/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư
4095/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 24/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4095/BKHĐT-ĐTNN nghề kinh doanh và mục tiêu dự án 2015
4000/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN cấp Giấy chứng nhận đầu tư 2015
4001/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4001/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án phim
4003/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4003/BKHĐT-ĐTNN điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 2015
4004/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4004/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư 2015
3999/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3999/BKHĐT-ĐTNN đăng ký lại doanh nghiệp thay đổi nội dung hoạt động Công ty Mammoet
4006/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4006/BKHĐT-ĐTNN hồ sơ điều chỉnh chuyển nhượng vốn chuyển hình thức đầu tư
4005/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4005/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án đầu tư
05/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
844/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 844/QĐ-BKHĐT năm 2015 về Kế hoạch thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3753/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3753/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến giải ngân kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách Nhà nước 5 năm 2016-2020
3786/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3786/BKHĐT-TH 2015 khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016
3787/BKHĐT-ĐKKD
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3787/BKHĐT-ĐKKD cấp đăng ký doanh nghiệp quá trình nâng cấp hệ thống thông tin quốc gia 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162